HEM Öğretmen, Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitici Eğitimi Kursu

HEM Öğretmen, Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitici Eğitimi Kursu
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Halk eğitimi merkezlerinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin mesleki tecrübesine katkı sağlamak amacıyla “Usta Öğretici Oryantasyon Eğitim Programı”  hazırlamıştır.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Halk eğitimi merkezlerinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin mesleki tecrübesine katkı sağlamak amacıyla “Usta Öğretici Oryantasyon Eğitim Programı” hazırlamıştır. 

Konu: HEM Öğretmen, Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitici Eğitimi Kursu


                                                                     …………………………….VALİLİĞİNE 
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün ... tarihli ve  ...  sayılı yazısı.


     Halk eğitimi merkezlerinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin mesleki tecrübesine katkı sağlamak için Genel Müdürlüğümüzce “Usta Öğretici Oryantasyon Eğitim Programı”  hazırlanmıştır. Programın uygulayıcılarını belirlemek için “ Usta Öğretici Oryantasyon Eğitici Eğitimi Kursu” hazırlanmıştır.


 Usta Öğretici Oryantasyon Eğitim Programı; halk eğitimi merkezlerinde görev yapan ve yapmak isteyen kadrolu öğretmenlere, kadrolu usta öğreticilere, ücretli uzman ve usta öğreticilere (alan lisans mezunu, alan ön lisans mezunu, alan meslek lisesi mezunu, yeterlilik belgesi olan kişiler, unutulmaya yüz tutmuş meslek/ sanatları icra eden kişiler) verilecek olup eğitim 5 gün ve 30 ders saati olarak planlanmıştır. 


İl/ilçelerde gerçekleştirilecek oryantasyon eğitimlerinin ilki 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında, sonrasında ise herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın ihtiyaç duyulması ve 12 kursiyer sayısına ulaşılması hâlinde mahalli hizmet içi eğitim faaliyeti olarak açılabilecektir. Bireyler diğer il/ilçelerde açılan eğitimlere katılabileceklerdir. Açılmış ve hâlen devam eden kurslarda görev yapan usta öğreticilerin, söz konusu eğitimi 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde almaları gerekecek, aksi hâlde kendilerine yeni bir kurs programında eğitici görevi verilmeyecektir.


HEM Öğretmen, Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitici Eğitimi Kursu, 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde 200 katılımcı ile yapılacak olup kursa katılacak kişiler; il/ilçe şube müdürleri, halk eğitimi merkezi müdür/müdür yardımcıları veya en az üç (3) yıl Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden olacak şekilde belirlenecektir. Söz konusu eğitime katılacak kişilerin ücretleri il millî eğitim müdürlüklerince karşılanacaktır.


 “Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitici Eğitimi Kursu”na katılmak üzere il bazında belirlenecek olan kişilerin ilçe nüfus ve uzaklıkları dikkate alınarak ve eğiticilerin il içinde farklı ilçelerde görevlendirilmesi yapılacağından il genelinde nüfusa oranlı bir dağılımla Ek-1 listedeki sayı oranında seçilmesi gerekmektedir. 
Belirlenen eğiticilere ait bilgilerin Ek-2 forma işlenerek 26.07.2017 tarihine kadar resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze, e-posta  adresine gönderilmesi hususunda;


                Bilgilerinize ve gereğini rica ederim. 

Ali Rıza ALTUNEL

Bakan a.

Genel Müdür V.
 

Kamubiz.com ÖZEL

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ