Madde madde kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin karşılaştırması

Madde madde kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin karşılaştırması
Kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenler arasında fark var mıdır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nca ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle madde madde karşılaştırması?

Kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenler arasında fark var mıdır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nca ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle madde madde karşılaştırması?

1. Sözleşmeli öğretmenin il içi ve il dışı tayin hakkı yoktur. Kadrolulara bu hak tanınmaktadır.
2. Atanmadan 10-15 yıl önce evlenmiş öğretmenler bulunmaktadır. Bu öğretmenler eşinden ve çocuklarından ayrı düşmüşlerdir. Bir defaya mahsus eş durumu tayini verilmesi bu sözleşmeli öğretmenleri büyük bir sıkıntıdan kurtaracaktır.
3. Sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SSK kesintisi yapılmaktadır. Kadrolularda böyle bir kesinti söz konusu değildir. Haftada 15 saat ek dersi olan göreve yeni başlamış bir yıllık kadrolu öğretmen, 15 saat ek dersi olan 15 senelik bir sözleşmeli öğretmenden ek derslerdeki SSK kesintisi sebebi ile toplamda daha fazla maaş almaktadır.
4. Sözleşmeli öğretmenler idareci veya müfettiş olamazlar. Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme ve mevzuat yoktur. Kadroluların bu konuda herhangi bir sıkıntısı yoktur.
5. Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet puanları yoktur. Bu sebeple 1 yıl ya da 20 yıl çalışmış olmalarının bir önemi yoktur.
6. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları her ilde farklılık göstermektedir. (Hatta ilçelerde bile ) Bu konuda bir bütünlük sağlanamamıştır.
7. Her ay sözleşmeli öğretmenin maaşından SSK kesintisi olarak 200 – 300 TL. kesilmektedir.
8. Bazı illerde maaşlar sözleşmede yer aldığı gibi her ayın 15’inde yatmamaktadır. Ayın 23’ ünü ve 24’ünü bulmaktadır.
9. Sözleşmeli öğretmenlik hiçbir zemin hazırlanmadan, özlük hakları vb. hiçbir plan program yapılmadan, yönerge dahi hazırlanmadan hayata geçirilmiş ve sözleşmeli öğretmenler bu sebeple birçok sorunla ve de belirsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır.
10. Sözleşmeli öğretmeler de kadroluların almış oldukları Temel ve Hazırlayıcı eğitim kurslarını almalarına rağmen, kadroluların stajyerliği kalkarken, asalete geçerken bu eğitim sözleşmelilere Mesleki Eğitim adı altında verilmektedir. Herhangi bir şekilde asalete geçme söz konusu değildir. ( 4 yıl sonra denilmektedir)
11. Kadrolularda kıdem ve kademe ilerleme varken, sözleşmelilerde göreve yeni başlayanla 15 senelik bir sözleşmeli öğretmen aynı maaşı alacaktır.
12. Milli Eğitim Müdürleri, Yardımcıları, Şube müdürleri, Okul müdürleri ve hatta Bakanlık çalışanları dahi Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili bir bilgiye sahip değillerdir. Her ilde ve her kurumda farklı uygulamalar söz konusudur.
13. Sözleşmeli öğretmenler hakları olan konularda dahi idarecilerin bilgi eksikliğinden ötürü akla gelmedik onlarca sorunla ve problemle karşı karşıya kalmaktadır.
14. Milli eğitim müdürü ve okula gelen müfettişlerden "Bakın siz sözleşmelisiniz" diye başlayan sözlerle devamlı tehdit edilmektedirler.
15. Sözleşmeli öğretmen geleceğini göremediğinden gönül rahatlığı ile aile kuramamakta, bankalardan kredi kullanamamakta ve hatta sözleşmeli öğretmenlere kız dahi verilmemektedir.
16. Sözleşmeli öğretmenler Kutsal ve Onurlu bir meslek olduğu halde göğsünü gere gere ‘’ÖĞRETMENİM’’ diyememektedir. Bakanlık tarafından üvey evlat muamelesi görmektedir. İkinci sınıf insan muamelesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
17. Öğretmenler odasında 3 çeşit öğretmen bulunmaktadır. a) Kadrolu öğretmen b) Sözleşmeli öğretmen c) Ders saat ücretli öğretmen… Kadrolu danışman öğretmen, sözleşmeli aday öğretmene mobing uygulanabilmektedir.
18. Sözleşmeli öğretmenler görevli oldukları okullarda öğrencileri tarafından ‘’ Öğretmenim siz sözleşmeli misiniz ?’’ , ‘’Siz geçici misiniz?’’ gibi sorularla rencide olmakta ve bu sorulara cevap vermekte zorluk çekmektedirler. Bu durum devletimizin ve milli eğitim bakanlığının itibarını düşürmektedir.
19. Sözleşmemizin 17. maddesi; İş bu sözleşme …….tarihinden….. tarihine kadar geçerlidir. Yani her yılın sonunda görevimiz resmi olarak sona ermektedir. Bu durum tazminat düzenlemesi konusunda olumsuzluğa sebebiyet vermektedir.
20. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl ocak ayında yenilenmektedir. Yani Sigorta dâhil her sene çıkış-giriş işlemi yapılmaktadır. ( Dershanelerde olduğu gibi ) Uzun süreli sözleşme yapılmamaktadır.
21. Bazı illerde öğretmenlere dağıtılan banka promosyonları kadrolu öğretmenlere dağıtılıp sözleşmeli öğretmenler bu hakkın dışında bırakılmaktadırlar.
22. Sözleşme metnimizin 13. maddesinin C bendi; (Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir). Bu madde ile Bakanlığın bu konudaki ciddiyeti, niyeti ve sözleşmeli öğretmenliğe yaklaşımı gözler önüne serilmektedir. Fakat bu maddeye yapılan hukuki itiraz neticesinde Danıştay tarafından bu maddenin yürütmesi durdurulmuştur. Oysa Türkiyenin en büyük sendikası olan Memur-sen afişlerinde, ‘’eğitime verilen değer öğretmene verilen kadardır.’’ Sloganı kullanmaktadır.
23. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığından, Bakanlık ödenek sıkıntıyla karşılaştığında, personel sayısında tasarrufa gitmeyeceğinin garantisi yoktur.
24. Sözleşmemizin 13. maddesinin D bendi; Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir. Bu Madde halen yasal olarak yürürlüğünü korumaktadır. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır.
25. Sözleşmemizin 13. maddesini Ğ bendi; Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir. Bu madde halen yürürlüğünü korumaktadır. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır.
26. MEB yurtdışı öğretmen görevlendirmelerinde şart olarak "Milli Eğitim Bakanlığında en az 5 yıl (kadrolu) çalışmış olmayı öne sürmektedir. Yani sözleşmeli olarak MEB'de 20 yıl çalışmış olsa dahi MEB' in yurtdışı öğretmen görevlendirmelerine başvuru hakkını bizlere kazandırmamaktadır
27. Sözleşmeli öğretmenlerin batıdaki okulların norm kadrolarını doldurdukları iddia edilmektedir. Oysaki genelde 3. hizmet bölgesinde olduğu gibi batıdakiler de ilçelerin en ücra okullarında görevlendirilmektedirler.
28. Sözleşmeli öğretmenlere hiçbir şekilde özür grubu tayin hakkı verilmemiştir. ( Üniversite hastanesinden alınan anne ve babaya bakma raporu ile M.E. Bakanlığına özür grubu tayin isteğinde bulunulduğunda siz çakılı kadrolusunuz diye geri çevrilmiştir.)
29. Bir sorunumuzu illerde ve ilçelerde yöneticilere dile getirdiğimizde ‘’Sözleşmelisiniz bilerek geldiniz denilmektedir. ‘’ Oysaki seçme şansımız yoktu. Mecburduk.
30. Muhatap olduğumuz toplumun her kesimi bizi küçümsemektedir. Berber, esnaf, polis vb. Polis kontrolünde öğretmen kimliğini gösterdiklerinde “haaa siz sözleşmelisiniz” gibi cümleler duyabiliyoruz.
31. Okullarda bazı yöneticiler sözleşmeli öğretmenlere mobing uygulayabilmektedir.
32. Daha önce eğitim kurumlarımız SSK dökümünde gözükmesine rağmen mebbiste görülmemektedir. Ayrıca Özel sektörde adaylığı kaldırılan tecrübeli öğretmenlerin adaylığı kaldırıldığı onayı illere göre farklılık gösteriyor.
33. Kadrolu bir öğretmen 7 günlük bir rapor aldığında maaşından kesinti olurken sözleşmeli bir öğretmen 2 günden sonra maaşından kesinti olmaktadır. Sözleşmeli bir öğretmen raporunu aynı gün teslim ettiği halde milli eğitimdeki memurun raporu 10 gün sonra işleme koyması sonucu SGK tarafından yazılan cezayı sözleşmeli öğretmene ödetme gayreti içinde olmaları tehdit etmeleri gibi olaylarla karşı karşıya kalınmaktadır.
34. Sözleşmeli öğretmenler milli eğitim müdürlüklerine bağlı, memur işi yapan işçiler gibilerdir. İş güvenceleri yoktur. Bu yüzden sözleşmeli öğretmenler tam zamanlı olmasa dahi şirketlerde ortaklık, hisse sahibi gibi ek gelir elde edebilecekleri iş ortaklıklarına sahip olmalıdır.(örneğin kadrolu öğretmen 8 saate kadar özel okullarda ders verebilirken sözleşmeli öğretmenin böyle bir hakkı yoktur.)
35. Kadrolu öğretmenler asker öğretmen olabilirken sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olamıyor. Ayrıca adaylık için tecil hakkı yok.

Editörün Notu: Tüm bu olumsuzlukların giderilmesi için, sözleşmeli öğretmenlerin biran evvel kadroya geçirilmesi ve diğer kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan yararlandırılması gerekmektedir. Bu konuda yaşanılan olumsuzluklara örnekleri ile yer vermeye devam edeceğiz. Taleplerinizi ve örnek olayları [email protected]'a iletebilirsiniz.

Kamubiz.com ÖZEL

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.