MEB 2019 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

MEB 2019 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
MEB 2019 yılı Nisan ayında yapılacak idarecilik sınavları hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? 2019 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Takvimi Nasıldır? Yönetici olarak görevlendirilecekler de aranacak genel şartlar nelerdir? Müdür ve müdür yardımcısı Olma Şartları Nelerdir? Yazılı Sınavda Kaç Soru Sorulacaktır? Yazılı Sınav Konuları Nelerdir? Sözleşmeli Öğretmenler Sınava Girebilecek midir? Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler sınava başvuru yapabilecek midir?

1- 2019 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Takvimi Nasıldır? 

https://www.ajanskamu.net/uploads/files/2019/02/25/162339_capture-20190225-162108.png

2-Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

3- Müdür Olma Şartları Nelerdir?

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir."

4- Müdür Yardımcısı Olma Şartları Nelerdir?

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

5-Yazılı Sınavda Kaç Soru Sorulacaktır?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

6. Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %35

f) Mevzuat (T.C. Anayasası, 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim

Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî  Eğitim Temel Kanunu,

01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair

Kanun,

02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun,

25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %10

Not: Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.

7. Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler sınava başvuru yapabilecek midir?

Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

8. Sözleşmeli Öğretmenler Sınava Girebilecek midir?

Öğretmenlikte 2 yılını doldurmuş sözleşmeli öğretmenler sınava girebilecektir.

9. Yazılı Sınavda Baraj Var mıdır?

Yazılı sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Değişik 12/01/2019 ) test usulü ile yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

10. Yazılı Sınavlar Ne Kadar Geçerlidir?

Yazılı sınav

MADDE 15 –

(2) Yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

11. Sınava girebilmesi süresi hesabı nasıldır?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 11.03.2019 tarihi esas alınacaktır.

12. Müdür Yardımcılığında 1 Yılım Dolmadan Sınava Girebilir mi?

Girilebilir fakat atama döneminde başvuru şartlarını taşınmadı için atama başvurusu geçersiz olur.

13. Bir yılı doldurduktan sonra sınava girerek başka okul tercihi yapılabilir mi?

Evet. Yapılabilir.

14. İdarecilikten istifa ettim. Bir yılım dolmadan sınava girebilir mi?

Girilebilir fakat görevlendirme günü başvuru şartları taşınmazsa başvuru geçersiz olur.

15. Sınava girip geçerli not alındıktan sonra mazeret veya isteğe bağlı vb. durumlarla başka ile tayini çıkanları sınavı o ilde geçerli midir?

Evet bu güne kadar tüm sınavlar geçerli olmuştur.

16. Daha önce müdürlük veya müdür yardımcılığını asaleten yapıp şuan öğretmen olarak görev yapanlar hangi sınava girecektir?

Müdürlük veya müdür yardımcılığı sınavı aynı anda yapılacağı için tek sınava girilecektir ve atama dönemi hangi kadroya istenirse ona başvuru yapılabilecektir.

NOTLAR:

Buna göre Sınav başvuruları 28 Şubatta Başlayacak 11 Martta Sona erecek

Sınav 21 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin
7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.
Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir.Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 11.03.2019 tarihi esas alınacaktır.Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.Sınavda Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir.

Salih HAZIR/ Eğitimci Yazar

Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
7 Yorum