MEB itiraz edilen şube müdürlüğü sorularında karar verdi! Soru iptali var mı?

MEB itiraz edilen şube müdürlüğü sorularında karar verdi! Soru iptali var mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen şube müdürlüğü yazılı sınavında, iptali istenilen sorulara ilişkin karar verildi. Üç sorunun iptalini isteyen şube müdürünün talebi, MEB tarafından gerekçeleri ile reddedildi. Bu durumda Bakanlık itiraz edilen soruları doğru kabul ederek, değerlendirmeyi 60 soru üzerinden yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen şube müdürlüğü yazılı sınavında, iptali istenilen sorulara ilişkin karar verildi. Üç sorunun iptalini isteyen şube müdürünün talebi, MEB tarafından gerekçeleri ile reddedildi. Bu durumda Bakanlık itiraz edilen soruları doğru kabul ederek, değerlendirmeyi 60 soru üzerinden yapacak. Konuya ilişkin sitemize ulaşan bilgi şu şekilde: 

B kitapçığı 10, 22 ve 29. sorulara itiraz hakkında:

Komisyon Değerlendirmesi:

10.soru:

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı romanı Anadolu coğrafyası ve insanını, 1.Dünya Savaşı sonu ile Sakarya Savaşı’nın kazanılması arasındaki süre içerisinde ele alan bir romandır. Romanda 1.Dünya Savaşı’nda yaralanan Ahmet Celal’in mütareke İstanbul’unu (1918) yadırgayıp emir erinin Porsuk Çayı kenarındaki köyüne sığınması sonrasında yaşadıkları anlatılmaktadır. Roman boyunca Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Anadolu’ya geçişi, Erzurum ve Sivas Kongrelerini düzenlemesi, Yunan ordularının Anadolu’yu işgali gibi tarihî birçok gerçeklik olay örgüsünün içinde verilmektedir. Tarihî romanlarda da tarihî kişiler veya olaylar yer alır. Bu nedenle “Yaban” tarihî bir romandır.

Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf” adlı romanı ise bir Anadolu kasabasında geçen trajik bir aşk hikâyesidir.

22.soru:

Soru, Nihat Aytürk’ün “Protokol Yönetimi Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları” kitabına göre hazırlanmıştır.

İtiraza konu olan II. öncülde “Protokol ziyaretleri randevulu veya randevusuz yapılabilir.” ifadesi doğrudur. Çünkü bu protokol ziyaretlerinde “genel” bir kuralı ifade etmektedir. Ziyaretin ast makama mı üst makama mı yapılacağı öncülde belirtilmemiştir. Bu yüzden istisnai durumlar “Protokol ziyaretleri randevulu veya randevusuz yapılabilir.” ifadesini yanlışlamamaktadır.

29.soru:

Soru, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre hazırlanmıştır:

Madde hükümleri;

BÖLÜM: V İl ve İlçe İdare Kurulları
Madde 57 – İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden teşekkül eder. Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali muavinini görevlendirebilir.

Madde 58 – İlçe idare kurulu, kaymakamın başkanlığı altında tahrirat kâtibi, malmüdürü, Hükümet hekimi, milli eğitim memuru ile tarım memuru ve veterinerden teşekkül eder.

Madde 59 – Gerek il gerek ilçe idare kurullarından kuruma dâhil olmayan idare şubelerinin başkanları kendi idarelerine ait idari ve istişari işlerin görüşülmesinde üye sıfatıyla çağrılarak o iş hakkında gerekli izahatı verir ve oya katılırlar.

Madde 60 – İdare kurulları, idari, istişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen vazifelerdir.

Madde 61 – İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır. İdare kurulu üyelerinden teşkilat noksanı veya tayin edilmemek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar mürettep üye ve belli heyet nisabında hesaba katılmaz

şeklindedir.

Soruda, il ve ilçe idare kurulları ile ilgili verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuştur. İtiraza konu olan E seçeneğinde, il idare kuruluna katılan millî eğitim ve hukuk işleri müdürü yer almaktadır. Seçenekteki ifadeden, il idare kurulunun sadece millî eğitim ve hukuk işleri müdüründen oluştuğu anlamı çıkmamaktadır. Kurulun başka üyeleri de vardır ancak seçenekte bu iki üyenin kurula katıldığı belirtilmiştir. Bu hâliyle E seçeneği doğrudur. Madde 59’a göre A seçeneğinin yanlış olduğu açıktır.

SONUÇ OLARAK; 
İLGİLİ SORULARDA HERHANGİ BİR YANLIŞLIK YOKTUR. TEST MADDELERİ, ADAYLARIN YANITLAYABİLECEĞİ DÜZEYDE OLUP BİLİMSEL GEÇERLİK, MADDE YAPISI, DİL VE ANLATIM YÖNÜNDEN DOĞRUDUR.

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

FACEBOOK'DA BİZİ TAKİP  ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DA BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 Yorum