'MEB'de yargı kararları neden uygulanmıyor?'

'MEB'de yargı kararları neden uygulanmıyor?'
Liyakat-Sen Genel Başkanı Emir Kazak: Mahkeme kararının bakanlığımıza tebliğ edilmesinden sonra 30 günlük süre geçmesine rağmen karar halen uygulanmamıştır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından 2022 yılında 657 s. DMK’nın 76. Maddesine  istinaden yapılan sınavsız Şube Müdürü atamalarının iptali istemiyle yaptığım başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle Ankara 15. İdare Mahkemesinde açtığım davada; Merkez ve Taşra Teşkilatlarına yapılan Şube Müdürü kadroları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme sınavlarında başarılı olmaları şartı ile bu kadrolara atanabileceği tartışmasız olduğundan; 2022 yılında 657 s. DMK’nın 76. Maddesine dayanarak yapıla Şube Müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurumun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılarak bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarına 2022 yılında 657 s. DMK’nın 76. Maddesine göre yaptığı atamalar iptal edilmiştir. 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Ancak; mahkeme kararının bakanlığımıza tebliğ edilmesinden sonra 30 günlük süre geçmesine rağmen karar halen uygulanmamıştır.    

Anayasamızın 138. maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” denilmektedir.  

Yine İdari Yargılama Usul Kanununun 28. Maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” denilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Bakanlığımızın 657 s. DMK’nın 76. Maddesine istinaden merkez ve taşra teşkilatlarına sınavsız olarak yapılan Şube Müdürü atamalarının, Anayasamızın ve İdari Yargılama Usul Kanununun ilgili maddeleri gereği Ankara 15. İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda iptal edilerek mahkeme kararının yerine getirilmesini talep ediyoruz.

Emir KAZAK
Liyakat-Sen Genel Başkanı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.