MEB'den İmam Hatip Ortaokullarına Kayıt ve Nakil İşlemleri Hakkında Bilgilendirme

MEB'den İmam Hatip Ortaokullarına Kayıt ve Nakil İşlemleri Hakkında Bilgilendirme
Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Ortaokullarının kayıt ve nakil işlemleri ile ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı.

Konu: İmam Hatip Ortaokulları İle
             İlgili Kayıt ve Nakil İşlemleri 


DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:  a) 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kurumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
         b) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 
             Yönetmeliği.

İlkokul ve ortaokullara kayıtlar öğrencilerin; ulusal adres ve veri tabanında belirtilen ikametgahları esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki okula tercihleri doğrultusunda e-okul sistemi üzerinden, ilgi (a) kanunla açılan bağımsız imam hatip ortaokulları ile Anadolu imam hatip liseleri bünyelerindeki imam hatip ortaokullarına ise ilgi (b) yönetmelik esaslarına göre velinin başvurusu üzerine okul yönetimlerince yapılmaktadır. 

Buna göre 2017-2018 öğretim yılında; 

Birden fazla imam hatip ortaokulu bulunan yerlerde il/ilçe milli eğitim müdürlerinin görevlendireceği 1 (bir) milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında o yerleşim birimindeki Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu müdürlerinden en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon, öğrencilerin ulusal veri tabanındaki yerleşim yeri esas alınarak ikametgahlarına en yakın imam hatip ortaokullarına yerleştirilmelerini sağlayarak hiçbir veli ve öğrenci mağdur edilmeyecektir. 
Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve geçici T.C. kimlik numarası bulunanların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre ilgi (b) yönetmelik çerçevesinde yapılacaktır. 

Birden fazla imam hatip ortaokulu bulunan merkezlerdeki fiziki kapasitesi dolmayan okullara müracaat eden her öğrencinin kaydı yapılacaktır. Kapasitenin üstünde başvuru olması durumunda, öğrenciler komisyonca, ulusal veri tabanındaki adreslere öncelik verilerek ve ayrıca belirlenecek esaslara göre yerleştirilecektir.

Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple kaydı yapılmamış olan ortaokul çağındaki öğrencilerin  kayıtları, ocak ayından önce müracaat etmeleri halinde komisyonca uygun görülen  imam hatip ortaokuluna yapılabilecektir.
Şehit ve gazi çocukları durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri herhangi bir imam hatip ortaokuluna kayıt yaptırabileceklerdir.

İmam hatip ortaokullarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çocuklarının kayıtları, istemeleri halinde görevli oldukları okullara yapılabilecektir. Bu okullarda eğitim görmek isteyen kardeşlerin kayıtlarında  da ilgi (b) yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre gerekli kolaylık sağlanacaktır. 


İlgi (b) Yönetmeliğin 32. maddesinin 4 üncü fıkrasına  göre; “ ortaokul/imam-hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir."

 İmam hatip ortaokulu  veya ortaokul öğrencileri bu izin haklarını 5 inci, 6 ncı ve 7 inci sınıflardan herhangi birinde kullanabileceklerdir.

 Ortaokul ve imam hatip ortaokulları arasındaki nakiller İlgi (b) yönetmeliğin 12. Maddesine göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır; 

Okul yönetimleri ilgi (b) Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencilerin nakillerini öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okul ortamında gerçekleştireceklerdir.

İmam hatip ortaokulundan ortaokula nakiller eylül ayının ilk iş günü başlayarak ders yılı sonuna 15  gün kalıncaya kadar devam edecektir. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi zorunlu nedenlerde bu süre aranmayacaktır. 
Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; 

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin  6 ncı fıkrasına göre Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından, ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu derslerden 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar, 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda  başarılı olanların nakilleri talep ettikleri sınıfa  yapılacaktır. Başarısız olanların nakilleri ise gerçekleştirilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 


Yusuf TEKİN
 Bakan a.
     Müsteşar

Kamubiz.com ÖZEL

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9 Yorum