Memuröğretmenlere 24 Kasım Müjdesi KHK İle Mi Yönetmelik Değişikliğiyle Mi Gelecek?

Memuröğretmenlere 24 Kasım Müjdesi KHK İle Mi Yönetmelik Değişikliğiyle Mi Gelecek?
Memuröğretmenler aslında yüz binlerce aday arasından KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılan nitelikli öğretmen kamu personelidir. Çünkü yüksek puanlarına rağmen kontenjan azlığı-dengesiz branş dağılımı nedeniyle öğretmenliğe yıllarca atanmamışlardır.Resmî olarak farklı unvanlarda çalışıyorlar ancak yapmak istedikleri; gerçek meslekleri olan öğretmenliktir.Verimli istihdam kapsamında, olmaları gereken yerleri MEB’in devlet okullarında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki öğretmen unva

Memuröğretmenler aslında yüz binlerce aday arasından KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılan nitelikli öğretmen kamu personelidir. Çünkü yüksek puanlarına rağmen kontenjan azlığı-dengesiz branş dağılımı nedeniyle öğretmenliğe yıllarca atanmamışlardır.Resmî olarak farklı unvanlarda çalışıyorlar ancak yapmak istedikleri; gerçek meslekleri olan öğretmenliktir.Verimli istihdam kapsamında, olmaları gereken yerleri MEB’in devlet okullarında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki öğretmen unvanlı kadrolardır.

BAŞBAKAN'DAN MEMURÖĞRETMENLERE 24 KASIM MÜJDESİ KHK İLE Mİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİYLE Mİ GELECEK?

 

SGK memuru olarak çalışıyor ama Öğretmen…

V.H.K.İ. olarak çalışıyor ama Öğretmen…

Bilgisayar İşletmeni olarak çalışıyor ama Öğretmen…

Gümrük Muhafaza Memuru olarak çalışıyor ama  Öğretmen…

Maliye Memuru olarak çalışıyor ama  Öğretmen…

Nüfus Memuru olarak çalışıyor ama Öğretmen…

Ambar Memuru olarak çalışıyor ama Öğretmen…

Zabıt Kâtibi olarak çalışıyor ama Öğretmen…

Hizmetli olarak çalışıyor ama Öğretmen…

İnfaz Koruma Memuru olarak çalışıyor ama Öğretmen…

PTT Gişe Memuru olarak çalışıyor ama Öğretmen…

 

Memuröğretmenler aslında yüz binlerce aday arasından KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılan nitelikli öğretmen kamu personelidir. Çünkü yüksek puanlarına rağmen kontenjan azlığı-dengesiz branş dağılımı nedeniyle öğretmenliğe yıllarca atanmamışlardır.Resmî olarak farklı unvanlarda çalışıyorlar ancak yapmak istedikleri; gerçek meslekleri olan öğretmenliktir.Verimli istihdam kapsamında, olmaları gereken yerleri MEB’in devlet okullarında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki öğretmen unvanlı kadrolardır.

 

Maalesef 5 seneden beri bu kamu personeli asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuşlardır. Artık; 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki “kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle öğretmenlik yapma hakları” göz ardı edilmemelidir.

 

Öğretmenlik hakkına sahip bu kamu personeline asıl mesleklerine geçiş için tek seçenek olarak maalesef; memuriyetten istifa ederek ve kadrolu özlük haklarından feragat ettirilerek,  yeniden KPSS ile, yeni mezunlar ve hiç memur olamamışlarla birlikte sadece İlk Atama başlığında mülakat puanı üstünlüğüne göre, 6 (altı) yıl çakılı mecburi hizmetli sözleşmeli öğretmenlik seçeneğini kazanmak bırakılmıştır. 

 

Maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu ölçütlerine göre de öğretmenlik yapma hakkına sahip kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kurum-içi ve kurumlar-arası geçirilmesi (görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak ) yapılabilir.

 

TALİM ve TERBİYE KURULU ile MEB'E GÖRE ÖĞRETMEN OLAN KAMU PERSONELİ

 

1) Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında asil öğretmen olmuş ya da aday öğretmen durumundaki asil memurlar.

2) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar.

 

ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARI MEB'E GEÇİRMEK EN UYGUN ÇÖZÜMDÜR. "ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ"  ÇARE DEĞİLDİR

 

Çoğunlukla öğretmen olabilme belgelerine sahip olmayan 80000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılması uygun ve verimli değildir.

 

15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK' lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.

 

MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.

 

En az 80000 öğretmen ihtiyacına karşın “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar” arşivlerde kayıtlıdır. Bütçeye yük getirmeden optimum verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm var: 

 

"Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB'e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurlarının devlet dairelerinden MEB okullarına geçmesini özendirecek mevzuat düzenlemesi" 

 

Böylece MEB verimsiz sözde "ücretli öğretmenler" yerine Bütçeye ek yük getirmeden, idari-iş deneyimi yüksek, devlet kültürü yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip öğretmen kökenli kamu personelini MEB’e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını en uygun koşullarda kapatacaktır! 

 

MEMUR ÖĞRETMENLERİN MEB’E AKTARILMASINDA ASLINDA ENGEL YOK

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 74.Madde: “ Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” 

 

02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır." 

 

31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Mağduriyetin Giderilmesinden Sonraki Süreçtekileri Kapsamalıdır!

 

KPSS'SİZ, ÖABT'SİZ ÖĞRETMEN ALIMLARI AŞİKARKEN 31.08.2012 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ MEMURÖĞRETMENLERE ENGEL OLMAMALI

 

1) Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi-malul yakınları, kaldırıldı denilen ” kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2) 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen  KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim2016'da alınmıştır!

3) Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılanlar memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirildi!

4) Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

5) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSSsiz ÖABTsiz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

6) KPSSsiz ve ÖABTsiz, milli sporcular MEBe öğretmen olarak alınmıştır.

 

ÖĞRETMENLİK HAKKI OLAN KAMU PERSONELİ 5 YILDIR MAĞDURİYETİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR:

 

Ziraat Mühendisi sözde öğretmenler hala MEB'de!

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği ölçütlerin dışında, öğretmenlikle ilgisiz bölüm mezunları "ücretli öğretmen" adıyla derslere giriyor!Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik Eğitimleri Olmayan "Ücretli Öğretmenler" var!

 

Bizler diplomalarımızla gerçek memur, gerçek öğretmenleriz! Ailelerimiz ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini fedakârca harcadık ama devlette MEB'e atamamız çeşitli nedenlerle yıllarca yapılmadı!

 

KPSS ile kazandığımız kamu personeli görevlerimizi sürdürürken bu kez de Ağustos 2012’de “yönetmelikzede memuröğretmen” durumuna düşürüldük! Aile birliğimizi-düzenimizi kurmak, önümüzü görmek, yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak, geleceğimizi planlamak istiyoruz.

 

MEB dışındaki aile bireyleri olarak Sayın MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in dediği gibi daha fazla dışarıda kalmamak 2017 yılı bitmeden MEB ailesine katılmak, artık devlet dairelerinde masa başında değil gönül verdiğimiz emek verdiğimiz asıl işimizle, öğretmen unvanımızla sınıf kürsülerinde, tahta başında öğrencilerimizle ders yapmak istiyoruz. 

 

24 Kasımlarda Öğretmenler Günümüzü doyasıya kutlamak dileğiyle...     

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.