MHP'den Öğretmene Şiddete 4 Yıl Hapis Cezası Teklifi TBMM’de (21 Kasım 2019)

MHP'den Öğretmene Şiddete 4 Yıl Hapis Cezası Teklifi TBMM’de (21 Kasım 2019)
MHP'den tarafında öğretmenlere şiddet ve tehdit hakkında 21 Kasım 2019 tarihinde kanun teklifi verildi. TBMM’ye verilen teklife göre öğretmene şiddet ve tehditin cezası 4 yıl hapis cezası olabilecek.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur 
Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 21.11.2019 
Yaşar KARADAĞ/ Iğdır Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Fedakârca görev yapan eğitim çalışanlarımız, bazen öğrencinin kendisi bazen de öğrenci velisi veya yakınlarının sözlü ve fiili şiddetine maruz kalabilmekte, giderek yaygınlaşan ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuran bu şiddet olaylarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi de, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenmeyecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilemeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır 

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin geldiği yer nedeniyle, Türk Ceza Kanununun birinci maddesinde belirtilen önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin sağlanabilmesi için yeni bir düzenleme yapılarak kamu sağlığının korunması amacı ile harekete geçirilmesine acil ihtiyaç bulunmaktadır. 

Eğitim-öğretim hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi ise ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması ile mümkün olacaktır. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı; eğitim-öğretim hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin eğitime ulaşma haklarını kullanabilmesinin ön koşulunu oluşturmaktadır. 
Bu Kanun Teklifi; eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması için yasal koruma altına alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1-(1) Eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması için yasal koruma altına alınması hükme bağlanmaktadır. 
(2) Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenmeyecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıça cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması hükme bağlanmaktadır. 
(3) Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim çalışanlarının da görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılması hükme bağlanmaktadır. 
(4) Suçun nitelikli halleri gösterilmektedir. Söz konusu fiillerin eğitim-öğretim hizmetinin kesintiye uğraması sonucunu doğurması halinde uygulanacak cezanın yarısı oranında artırılacağı hükme bağlanmaktadır. 
) Söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikâyete bağlı olmadığı hükme bağlanmaktadır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 112 nci maddesine birinci firkadan sonra gelmek üzere aşağıdaki fikralar eklenmiştir. 
“(2) Eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, eğitim ve öğretim hizmetinin verilmesi esnasında veya eğitim-öğretim hizmetinden kaynaklı nedenle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Özel eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır. 
(4) Bu fiiller sonucu eğitim-öğretim hizmeti kesintiye uğramış veya kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisi basit tibbi bir müdahale ile giderilebilecek ölçüde değil ise yukarıdaki fikraya göre belirlenen ceza yari oranında artırılır. 
(5) Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı değildir." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum