Motorlu Araçlar Teknolojisi- Otomotiv Öğretmenleri Sadece Atama Beklemiyor!

Motorlu Araçlar Teknolojisi- Otomotiv Öğretmenleri Sadece Atama Beklemiyor!
Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinde, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Otomotiv Öğretmenliği adı altında eğitim verilmektedir. Otomotiv öğretmenliği mezunlarının görev alanları içerisinde sadece otomobiller için değil, tüm motorlu hava, deniz, kara taşıtları dahildir. Üretiminin yanı sıra bakım onarım iş olanakları içinde de çalışabilirler.

Merhabalar. Ben yüzbinler ile ifade edilen, öğretmenlik mesleğini yerine getiremeyen bir teknik öğretmenim. 2009 yılında Saü Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv öğretmenliği bölüm mezunu, yani meslek liselerine meslek öğretmeni yetiştiren fakültelerin son mezunlarından biriyim. Özellikle 28 Şubat sürecinde bir çok yara almış, mağdur edilmiş ve halen de mağdur olan meslek lisesilerinin meslek öğretmeniyim. Her zaman siyasi bir konu olmuş imam hatip okullarına uygulanan kat sayı engeli ne yazık ki üretim, sanayi ve her mesleği bir bilezik olan gören toplumumuza vurulmuş bir darbedir. Çünkü bu süreçte meslek liselerinin önü kapanmış, kat sayı engeli uygulanmış, yıllardır eğitimini aldığı bölüm üzerine yüksek öğrenim hakları elinden alınmıştır öğrencilerin. Buna karşı olarak da insanlar meslek lisesi yerine üniversite açısındna düz liseleri tercih etmişler ve mesleği olmayan ya da çok geç mesleki eğitime başlayan bir nesil yetişmiştir.

Biliyorum herkes bunları biliyor ama neden böyle diye kimse sormuyor. Sorsa da cevaplar hep bir yerlerde kaliyor. Bir de burdan dile getirmek istiyoruz.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür. Hatta öyle ki bu durumu orta öğretim seviyesinden değil, ortaokul seviyesinden başlatılmalıdır. Öğrencilerimizin geleceklerini bilgi beceleri yetenek ve ilgileri doğrultusunda hazırlamak toplumdaki her kesimin bitmeyecek görevidir.

Bu amaçla mesleki eğitim dinamik yapıya kavuşturulmalı, teknolojik yenilikler takip edilmeli, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve topluma bu doğrultu da büyüklerimizin öncülük ederek fuar gibi yeni teknolojilerin lanse edildiği yerleri gitmeyi alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir.

Mesleki eğitim tüm politik tatışmaların gölgesinden çıkarılmalı, meslek lisesi denilince imam hatip endişelerinden arındırılmalı, şuan da olduğu gibi meslek lisesi denilince motor, makine, elektrik vs gibi bölümler akla gelmeli, akıllarına imam hatip gelenlerin de bu düşünceden ayrılması için çalışmalar yapılmaldır.

Genel lise mezunları arasında işsizlik oranı oldukça yüksektir. Bu oran meslek lisesi mezunları arasında ise genel liselere oranla oldukça düşüktür. Hükümetler iyi bir şeyler yapıyor elbette. Ama yetmiyor maalesef. Koç Holding ve MEB ortaklığında yürütülen Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) bu konuyla ilgili verilebilecek iki olumlu örnek.

Bu tip çalışmalar geliştirilmeli, meslek liseleri ile sanayi arasında iş birliğine gidilmeli, hem işveren için hem de çalışacak personel için gelecek hazırlanmalıdır. Unutulmamalı, bu günün öğrencileri yarınların geleceğidir.

Her hükümet meslek liseleri önceliğimiz dedi fakat somut ve yeterli bir adım göremedik. Evet her şey zamanla fakat nesil durmuyor ilerliyor ve kaybeden Türkiye oluyor.

Bizler meslek lisesi motorlu araçlar teknolojisi öğretmenleri olarak bu algıya dur demeye hazırız. Her yıl ihracat rekorlarını tazelerken eğitim de bu yönde bir gelişmeyi istiyoruz. Fakat 2005 ağustos ayından beri yapılan 515 binden fazla atamada aldığımız rakam 362 öğretmen. Son atamalarda aldığımız rakam sırası ile 2 – 1 – 8 – 6 – 1.

Yazımızın başlığında olduğu gibi, biz sadece kontejan istemiyoruz. Yerli oto projesinde görev almak isteyen, her yıl ihracat rekorları kırdığımız sektöre öğrenci yetiştirip daha kaliteli, daha iyi, daha fazla üretim yapmak, sanayinin, sanayicinin, üretimin, kalkınmanın, ekonomik bağımsızlığımızın elde edilmesi için yapılması gerekenler için destek istiyoruz. Meslek liselerine itibar bekliyoruz. Bölümümüze öğrenci, öğrencilere teşvik, iş adamlarından da konu hakkında destek bekliyoz.

Aşağıdaki resim de son 2005 ağustos ayından beri yapılan atamalar ve bölümümüze verilen kontenjanları görebilirsiniz. Mağduriyet kelimesi dahi yanında az kalacağını söylemek az geliyor. Bu sebeple ilk olarak #motorluaraçlarteknolojisi100atama bekliyor ardından da 3 haneli atamalar istiyoruz. Motor bölümleri sayısının artmasını istiyoruz. Her sanayiye meslek lisesi diyoruz.

Motorlu Araçlar Teknolojisi / Otomotiv Öğretmenliği

Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinde, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Otomotiv Öğretmenliği adı altında eğitim verilmektedir. Eğitiminin amacı öğrencilere her türlü içten yanmalı motorlar ve motor donanımları hakkında, mekanik ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim planlaması ile onarım programlarında çalışacak veya eğitim verebilecek hem teorik hem de uygulamalı bilgi sağlamanın yanı sıra motorlu taşıtları ve taşıtlarda bulunan sistemleri tanıtmak, bunların çalışma prensipleri ile birlikte temel matematiksel analiz ve uygulama becerisi kazandırmaktır. Eğitim sonrasında çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişi yetiştirilir.

Yüksek Lisans ve Doktora programı dahilinde alternatif yakıtlar, emisyon kontrolü, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, taşıt aerodinamiği, alternatif enerji kaynakları, motor ve taşıt mekaniği, motor ve taşıt performansı ve kontrol sistemleri gibi konularında araştırmalar yapılmaktadır. Dört yıllık lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan Otomotiv öğretmenliği mezunları, mesleki teknik eğitim yapan orta dereceli okullarda öğretmen ve yönetici olabilmekte, bunun yanı sıra motorlu taşıt ve yedek parça üretimi yapan kuruluşlarda iş imkanı bulabilmekte, motorlu araç servislerinde servis sorumlusu olarak çalışabilmektedir.

Bölümün amaçlarından; öğrencilerine iş hayatında ve normal hayatlarında karşılaşabilecekleri her türlü sorunda uygulama becerisi yüksek öğretmenler yetiştirip bunları birer eğitici olarak aktarmasını sağlamaktır. Otomotiv öğretmenliğinden mezun olan kişi, şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi beceri ve uygulama yeterliliklerine sahip olacaktır.

Otomotiv öğretmenliği mezunlarının görev alanları içerisinde sadece otomobiller için değil, tüm motorlu hava, deniz, kara taşıtları dahildir. Üretiminin yanı sıra bakım onarım iş olanakları içinde de çalışabilirler.

Bölümün temel amacı ise; MEB’e bağlı orta öğretim seviyesindeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise,  Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” olarak göreve başlayabilirler. Fakat son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için zorunlu olarak sanayide “teknik personel” veya endüstri eğitim merkezlerinde “Teknik Eğitmen” unvanıyla  görev yapmaktadırlar. Fakat unvan sıkıntısı halen giderilememiştir.  Ayrıca, 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. maddesine göre ilgili eğitimi de aldıktan sonra A/B/C sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.

ÖĞRETİM DİLİ VE SÜRESİ ve İÇERİĞİ

Teknik Eğitim Fakültesinin bölümlerinde eğitim ve öğretim süresi genellikle 4 yıl (8 yarıyıl) ve öğretim dili Türkçe’dir. Eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması ve 3795 sayılı kanuna göre Teknik Öğretmen unvanı verilir. Eğitim süresince, İmalat İşlemleri, İçten Yanmalı Motorlar Tekniği, Elektrik- Elektronik Bilgisi, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Bilgisayar Destekli Çizim, Şasi Güç Aktarma Organları, Oto Elektrik ve Elektroniği, Otomotiv Ölçme Tekniği, Motor Termodinamiği, Otomotiv Makine İşlemleri, Motor Test Teknikleri, Taşıtlarda Mekanik Titreşimler, Motor Dinamiği, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulamalı öğretmenlik eğitimi almaktadır yapmaktadırlar. Ayrıca 60 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır

GÖREVLERİ

Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.Bu program  ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

 • Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar.
 • Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur, gerektiğinde bakım ve basit onarımlarını yapar.
 • Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.
 • Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır.
 • Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.
 • Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne hem rehberlik hem de yardımcı olur.
 • İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder.
 • Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.
 • Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır.
 • Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar.
 • Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Otomotiv / Motorlu araçlar Teknolojisi öğretmeni olmak isteyenlerin;

 • Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
 • Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
 • El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,
 • Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini ve üç boyut görüp düşünebilen,
 • Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
 • İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, titiz, işine özen gösteren,
 • Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
 • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 • Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci,yaratıcı,girişimci ve mekanik ilgisi olan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Motor (otomotiv) öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde kapalı yerlerde görev yaptığı gibi açık alanlarda da yapabilir, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve yağlı ortamlar olabilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, vb. okullarda, Gemi makineleri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine, Uçak Gövde-Motor  alanlarına öğretmen olarak atanabilmektedirler.

Teknik eğitim fakültesinde başlıca öğretmenlik programları ise;

 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 • Elektrik Öğretmenliği
 • Enerji Öğretmenliği
 • Hazır Giyim Öğretmenliği
 • Matbaa Öğretmenliği
 • Mekatronik Öğretmenliği
 • Metal Öğretmenliği
 • Otomotiv Öğretmenliği
 • Talaşlı Üretim Öğretmenliği
 • Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
 • Tekstil Öğretmenliği
 • Tekstil Terbiye Öğretmenliği

Gibidir. Görüldüğü üzere sanayinin, sanayicinin, üretimin ve kalkınmanın istediği, arzuladığı ara elemanın yetiştirildiği mesleki ve teknik eğitimin orta öğretim seviyesinde meslek liselerine öğretmen yetiştirildiği fakültelerdir.

Eyüp İLHAN / TEKNİK ÖĞRETMEN

Kamubiz.com ÖZEL HABER

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.