Okul müdürleri, yardımcıları ve cezaevi öğretmenlerine ek ödenek ve 3600 ek gösterge teklifi

Okul müdürleri, yardımcıları ve cezaevi öğretmenlerine ek ödenek ve 3600 ek gösterge teklifi
Okul idarecilerine 'Kamusal Eğitimin Niteliğini Geliştirme' ek ödeneği verilmesi amacıyla kanun teklifi verildi. Kanun teklifinde ayrıca okul müdürleri ve yardımcıları, cezaevi öğretmenlerinin ek göstergelerinin 3600'a çıkarılması teklif edildi. İzmir Milletvekili Müslüm Doğan tarafından verilen kanun teklifinin ayrıntıları. haberimizde.

Okul idarecilerine 'Kamusal Eğitimin Niteliğini Geliştirme'  ek ödeneği verilmesi amacıyla kanun teklifi verildi. Kanun teklifinde ayrıca okul müdürleri ve yardımcıları, cezaevi öğretmenlerinin ek göstergelerinin 3600'a çıkarılması teklif edildi. İzmir Milletvekili Müslüm Doğan tarafından verilen kanun teklifinin ayrıntıları. haberimizde.

Kanun teklifi ile Okul müdürleri ve yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler ve yöneticiler dâhil olmak üzere, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına bağlı öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olanlara 'Kamusal Eğitimin Niteliğini Geliştirme Ödeneği' adı altında ek ödeme oranının yüzde ellisi oranında aylık ödenek verilmesi ve bu kadrolarda görevli olanların ek göstergelerinin 3600'a çıkarılması amaçlanmaktadır

KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ

Öğretmenlik, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinde “devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini içeren özel bir ihtisas mesleğidir. ” şeklinde tanımlanmaktadır. Kanunda da açıkça belirtildiği gibi öğretmenlik özel bir ihtisas gerektiren bir meslektir. Bu ihtisas sadece öğretmenin edindiği bilgileri ve alan bilgisini öğrencilere aktarmakla sınırlı değildir. Öğretmenlik sadece öğrencinin yaşamında değil toplumsal yaşamda da önemli bir yer edinen entelektüel bir meslektir. Öğretmenin; öğrenciyi tanıma, materyal geliştirme, öğretim yapma, ölçme ve değerlendirme yapma, yetişkinleri eğitme, kendisini, öğrencisini ve toplumu sürekli olarak geliştirme, öğrencilerini ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda sağlıklı ve nitelikli bir şekilde geleceğe hazırlama, öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunlarıyla özel olarak ilgilenme ve bunlarla baş etme, okul içi ve okul dışı sorunlarla mücadele etme, topluma bilgi, birikim ve davranışları ile sürekli olarak örnek olma ve yol gösterme gibi oldukça önemli görevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlik aynı zamanda sadece okul ve sınıf içi süreçlerle sınırlı olmayan günün her saati yüklendiği misyonun sorumluluğunun yerine getirilmesi gereken bir yaşam şeklidir.

Tüm bu bilgiler ışığında ne yazık ki son yıllarda özellikle AKP iktidarıyla birlikte öğretmenliğin “aydın' kimliği törpülenerek “itaat eden öğretmen” tipi yaratılmıştır. AKP iktidarıyla birlikte öğretmenlik yalnızca teknik bir mesleğe indirgenip, öğretmenler ideolojik bir dönüşüme zorlanmaktadır. Öğretmenlerin toplum içindeki rolü ile ülkenin sosyal ve ekonomik olarak gelişimindeki misyonu ortadan kaldırılarak, topluma az çalışan çok izin kullanan bir meslek gibi empoze edilmektedir. 15 yıllık AKP iktidarı süresince öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarını giderek ağırlaşmıştır. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin yaşadıkları temel sorunları, maddi koşullar ve maaşların yetersizliği, mesleki saygınlığın azalması, kadrolaşma ve siyasi baskılar olarak ortaya koymaktadır.

Eğitim Sendikalarının yürüttüğü çalışma sonuçlarına göre; öğretmenlerin %83'ü maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını, %79'u gelirlerindeki yetersizliğin mesleki verimini düşürdüğünü, % 89'u maaşlarının ve ek ders ücretlerinin yetersiz olduğunu, % 82'si kazandığı para ile çocuklarının gıda ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını, % 84'ü çocuklarının kılık kıyafet ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını, % 88’i çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını, % 79'u çocuklarının tam olarak dengeli beslenemediğini, %62'si gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, %61'i daha çok para kazanacağı bir iş bulması halinde mesleğini bırakabileceğini, % 75'i öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini, % 89,6'sı borçlu olarak yaşadıklarını belirtmektedirler.

Yapılan araştırmalara göre öğretmenlerin geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda olduklarını ortaya koymaktadır. OECD ülkeleri arasında öğretmene en düşük ücret ödeyen ülke Türkiye'dir. 15 yıllık bir öğretmen OECD rakamlarına göre ortalama yıllık 40.000 doların üzerinde maaş alırken Türkiye'de bu rakam ek dersler dahil 12.000 dolara düşmektedir. Dünyada gelişmiş olan çok sayıda ülkede öğretmenlerin yıllık kazançlarının 60.000 doların üzerindedir. Bu ülkelerde öğretmenlerin yıllık kazançları Türkiye'deki öğretmenlere göre dört kat fazladır. Türkiye'de öğretmen maaşları bu kadar düşükken ayrıca öğretmen maaşlarında 7 ve 8'inci ay ile birlikte gelir vergisi dilimine girmektedirler. Bu da yılın son dört beş ayı öğretmenlerin 100 ila 150 TL arasında daha düşük maaş almalarına neden olmaktadır. Ayrıca ek dersler dahil olmak üzere öğretmenlere yapılan ödemelerin birçoğu temel maaşa yansıtılmayarak emeklilik sürecinde de öğretmenler dezavantajlı duruma düşürülmektedir. Bugün emekli öğretmenler yaklaşık 2000-2500 TL arasında maaş alarak yoksulluk sınırının çok altınca bir ücret ile yaşam mücadelesi vermektedirler.

Tüm bu gerekçeler ile eğitim emekçilerinin maaşlarında acilen iyileştirilmeye gidilmelidir. Bu temelde bu kanun teklifi ile öğretmelere ödenen ek ödeme oranlarının artırılması, öğretmenlere yılda bir kere ödenen eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin “Kamusal Eğitimin Niteliğini Geliştirme Ödeneği” adında 375 sayılı KHK'de belirtilen ek ödeme oranın yüzde elli oranında her ay ödenmesi ve 657 sayılı Kanununda belirtilen ek göstergelerin 3600'e çıkartılması amaçlanmaktadır.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 32 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 32- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yöneticiler dâhil) her ay 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin A-4/a/1,2 ve 3'üncü sıralarında belirtilen ek ödeme oranlarının yüzde ellisi oranında ayrıca kamusal eğitimin niteliğini geliştirme ödeneği verilir.

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvelinin “IV-Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı” unvanına bağlı “b) Öğretmen ve diğer personel” bölümüne karşılık gelen “1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Gösterge” sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KK b)

1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Gösterge 3600

3600

3000

2300

2200

1600

1500

1300

50

MADDE 3-27/6/1989 tarih ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli (1) sayılı cetvelin A-4/a/1,2 ve 3'üncü sıralarında belirtilen “65” ibareleri“300” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kamubiz.com Özel Haber/Anakara

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.