Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği (Soru-Cevap)

Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği (Soru-Cevap)
Okul veya kurum müdürleri işveren vekili olmalı mıdır veya olmamalı mıdır tartışmaları bir kenara, okul ve kurum yöneticilerimizin talebi üzerine, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak çalışmaları ana hatları ile soru-cevap şeklinde ele alıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı genelge ile (2014/16), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, merkez ve taşra teşkilatı birimlerine uyarlamaya çalışıyor. Bu kapsamda Bakanlık merkez teşkilatında ve 81 il milli eğitim müdürlüklerinde ve ayrıca tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerinde en az bir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturuldu. Okullarda ise konu biraz daha çeşitlilik gösteriyor.

SORU: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) nerelerde kurulacak?

İSGB,  81 il milli eğitim müdürlüklerinde,  çalışan sayısına bakılmaksızın tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu okul ve kurumlarda kurulacak. 50'den az işçi çalıştıran okul ve kurumlarda, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulmasına gerek bulunmuyor. Bu kurumlar,  ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri ile koordineli çalışacaklardır.

ÖNEMLİ NOT: Burada dikkat edilmesi gereken husus, 50 çalışanın nasıl tespit edileceğidir. Bu sayıya kurumdaki tüm çalışanlar dâhil edilecektir. Yani okul ve kurumlarda çalışan kadrolu-ücretli öğretmenler, memur, yardımcı personel, işçi, iş-kur personeli ve hatta stajyer öğrenci ve çıraklarda bu sayıya dâhil edilecektir.

SORU: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Mevzuatına Göre Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı, Okul ve Kurumlarımızda Kurulması Gereken Kurulları nelerdir?

1-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

2-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu

 (50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı, okul ve kurumlarında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulacaktır. Kurulun başkanı, merkez teşkilatında; İşveren vekili sıfatı ile Müstear Yardımcısı, taşra teşkilatında; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, okul ve kurumlarda Okul Müdürü, merkez müdürü, kurum amiridir.)

3-Risk Değerlendirmesi Ekibi

Okul ve kurumlarda yalnız bir çalışan olsa dahi bu ekip, kurulacaktır.

SORU: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?

a) İşveren veya işveren vekili,

b) İş güvenliği uzmanı, (İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilinceye kadar insan kaynaklarından

Sorumlu Şube Müdürü )

c) İşyeri hekimi,

ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,

f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. Seçimle ya da atama yoluyla belirlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında iş güvenliği uzmanı atanıncaya kadar, kurulun sekretaryası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlığı,  taşra teşkilatında İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki İnsan Kaynakları biriminden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürleri, okul ve kurumlarda ise, Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcıları tarafından yürütülecektir.

Az tehlikeli gruptaki okul ve kurumların kurullarında şimdilik İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu yoktur.

Kurula seçilecek formen, ustabaşı veya ustalar; formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.

ÖNEMLİ NOT: İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulduktan sonra Kaymakam oluru alınacaktır. Diğer okul ve kurumlarda oluşturulacak kurulların olurunu ise okul veya kurum müdürleri vereceklerdir.

SORU: Risk Değerlendirmesi Ekibi kimlerden oluşur?

Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.   

SORU: Ne zaman İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmak zorunda kalacağım?

50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için (30.06.2016)

50’den az çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için (01.01.2014)

50’den az çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için  (30.06.2013)

SORU: İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi nasıl temin edilecek?

İş Yeri Hekimi için bulunulan yerin özelliğine göre Toplum Sağlığı Merkezlerine, Başhekimliklere, Aile Sağlık Merkezlerine; İş Güvenliği Uzmanı için de mimar ve mühendis istihdamı olan kuruluşlara ( Belediyelere, Orman İşletmesi Müdürlüklerine, Tarım Müdürlüklerine vb..) işveren tarafından üst yazı ile bildirilecek ve talep edilecektir.

ÖRNEK İŞ YERİ HEKİMİ TALEP YAZISI

….. TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE

Müdürlüğümüz bünyesinde İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulacaktır. Kurulda İş Yeri Hekimi olarak görev yapmak isteyen personellerinizden, İş Güvenliği Belgesi olanların müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda,…

ÖRNEK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TALEP YAZISI

…. BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

Müdürlüğümüz bünyesinde İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulacaktır. Kurulda İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmak isteyen personellerinizden, İş Güvenliği Belgesi olanların müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda,…

Mevzuata göre, birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde ise, işveren tarafından görevlendirme yapılır.

SORU: Çalışan Temsilcisi seçimle seçilemezse, nasıl atanır?

Okul ve Kurumlarda, yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından görevlendirilir.

SORU: Okul ve kurumlarda kurul oluşturulamaz ise ne olur?

İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmayan veya buna ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene (okul müdürlerine) her bir aykırılık için idari para cezası uygulanır.

SORU: Okul ve kurumların modül üzerinden yapması gereken iş ve işlemler nelerdir?

 Okul ve kurum yetkililerince düzenlenecek raporların, herhangi bir modül üzerinden girişleri yapılmayacaktır. Şimdilik yalnızca, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince, İSG modülü üzerinden işveren ve işveren vekilleri tanımlanabilmektedir.

SORU: İSG- Kâtip nedir?

İSG-Katip, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda yer alan İSG hizmetlerinin elektronik ortamda sunulabilmesine ve istatistiksel olarak raporlanabilmesine imkan sağlayan, kullanıcı yetki rollerine bağlı olarak etkileşimli ve bütünleşik veri tabanı anlayışıyla, ilgili kurumların veri tabanları ile entegre edilen ve KPS (Mernis) ye bağlı olarak gerçek kişilerin bilgileriyle eş zamanlı çalışan yazılım projesidir.

İSG hizmetlerinde yer alan paydaşlardan firma ve kurum (OSGB, Eğitim Kurumu, Toplum Sağlığı Merkezi) ve kişilerin (İş Güvenliği Uzmanı (İGU), İşyeri Hekimi (İH), Diğer Sağlık Personeli (DSP), eğitici yetkilendirilmeleri, görevlendirme ve sözleşmeleri ile eğitim programlarının sistem üzerinden oluşturulması işlemlerinin kontrol, onay ve iptal süreçleri sistem üzerinden yapılır.

İSG hizmetlerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, DSP, eğitici vb. sertifikalandırılması, görevlendirme ve sözleşmelerinin takibi, kontrolü, onay ve iptal süreçleri sistem üzerinden sağlanır.

Kamubiz.com/ÖZEL

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.