Okullarda İdarecilerin Çalışma Saatleri Üzerine

Okullarda İdarecilerin Çalışma Saatleri Üzerine
Türk Milli eğitiminde son yıllarda okul müdürleri üzerine çok sayıda yönetmelik değişti, ülke genelinde oklar eğitimi gösterir olduğundan bu yana okullarda en çok konuşulan, en çok şey beklenen müdürler olmuştur.

Türk Milli eğitiminde son yıllarda okul müdürleri üzerine çok sayıda yönetmelik değişti, ülke genelinde oklar eğitimi gösterir olduğundan bu yana okullarda en çok konuşulan, en çok şey beklenen müdürler olmuştur. Bunun en son göstergesi Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliktir. Yönetmeliğin           “MADDE 78- (1) Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür, okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği içinde yönetir.

(2) Müdür çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar; görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.” Denilir.Son cümlenin başı anayasaya ,kanunlara uygun devamı ise ancak olaganüstü hallerde geçerli olabilecek bir durumdur. Okullarda  özellikle ortaokullarda çalışma saatleri dışında özellikle ikili öğretim yapılıyorsa sabah 7’den akşam 7’ye kadar görev yapılmaktadır.Bu yetmezmiş gibi birde haftasonu kursları için okula gelinmekte günlük 2 saat ücretle okulun temizliğinden,güvenliğinden, planından,programından,her şeyinden sorumlu olunmaktadır.

Hiç bir yetkili günde 8 saatten fazla çalışma ile ilgili talimat veremezken okulda çalışan müdür, müdür yardımcılarından okulun açık olduğu her an için okulda bulunma mecburiyetini istemeleri ve bu yönde beklenti oluşturulması başta insan haklarına aykırıdır. İkili öğretimin olması idrecilerin tercihi değildir. Devlet bu anormal duruma çare bulmakla vazifelidir. Kanunların vermediği hakkı yönetmeliğe bir kulp takarak yapmaya çalışmak doğru değildir. Bu kapsamda acaba yeni orta öğretime geçiş sistemine göre adrese dayalı yerleştirmelerde liselerimizde mi ikili öğretim yapacaklardır? Bu ekleme bu yeni gelişmelerin habercisi midir?

İş sağlığı ve güvenliği ile uluslararası sözleşmelerde çalışanların çalışma ve dinlenme süreleri belirlenmiştir. Bu süreler tüm ülkeler tarafından norm olarak kabul görmüştür. Okullarda öğle arası dinlenme süreleri dahi kullanılamamaktadır. Normal eğitimlerde öğrencilerin yemek ve dinlenme süreleri okulda geçmektedir. Ayrıca ikili eğitimde okullarda sabahçı devre okuldan ayrılırken öğleci devre derse başlamaktadır. Bu arada değişik nedenlerle okula gelen velilerin işleri mesai gözetmeksizin yapılmaktadır. İdareciler yeterince dinlenme ve beslenme zamanı bulamamaktadır. İkili öğretim yapan okulların idarecilerine haftada 2 saat ek ders ücreti daha verilmektedir. Bu ücretin yaşanan yoğunluğu, yapılan emeği karşılamadığı aşikardır.

Dinamik bir yer olan okullardaki günlük gelişmeler çalışanların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilemektedir. Gün içinde sorunlarla boğuşan bir idarecinin tansiyonu bir inmekte bir çıkmaktadır. Okullardaki eksiklerin, yapılacak yeni uygulamalardaki aksaklıkların değişimi anlatma, uygulama ve karşılaştığı sorunları çözme görevi, şikayetleri bertaraf etme işi onlarındır. Okul iyiyse zaten okul iyi olduğu için sorun yoktur, ya değilse sorun kesinlikle idarecilerdedir. Son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte okullardaki sorumluluk kat be kat artmıştır. Bunun karşılığında maddi veya manevi hiç bir gelişme olmamıştır. Yöneticilik her geçen gün teveccühün azaldığı bir görev olmaya başlamıştır. Bu kadar ağır sorumluluğa rağmen birlikte mücadele ettiği makamca büyüklerden de yeteri desteği göremediği için kendi yağında kavrulmakta gemisini kurtaran kaptan rolüne bürünmektedir.

Okul müdürü okulunu çalışanlarıyla birlikte yönetir. Cümlesi bile yetki ve sorumluluğu paylaştırmasına rağmen sahada aynı karşılığı bulamamaktadır. Müdür yardımcılarının okul içinde görev tanımı yapılırken çalışma saatleri yazılmadığı için sorgulandığı bir ülkede sormak istiyorum. Kimler ne kadar süre çalışacaksa bunlar mevzuatta yazılsın? Ancak yoruma açık  lastik gibi bir cümle konularak  değil. İkili eğitimde görev yapanlar okulun açık olduğu dönemin tamamında okulda bulunmaları durumunda İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde fazla çalışma ücreti isteme hakkına sahiptir.Bu hakkın kimler tarafından nasıl verileceği de mevuatlarda açıklanmalıdır.Fazla çalışmaya izin verilerek çözüm bulunulmaya çalışılması da okulların işleyişine uygun değildir. Günde 12 saat çalışan birine zorunlu çaşılma sürelerini düştükten sonra aylık ortalama 80 saat fazla çalışma ücreti verilmelidir. Bu ise yaklaşık 9 ayda 720 saat yapar.Bu sürenin izinli olması durumunda yaklaşık 90 güne karşılık gelmektedir.Yıllık izin hakkını da eklediğimizde alın size 4 aylık izin.Peki yetkililere soruyorum bu 4 aylık izin yılın hangi aylarında kullanılacaktır.Haziran,Temuz,Ağustos,Eylül olabilir dersiniz.Bu kadar süre toptan verilemeyeceği için bulduğunuz çözüm çözüm değildir.Okullardaki idareciler devletin kapı kulu değildir.([email protected])

İlhami Fındık

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 Yorum