Özür grubundan il içi ve il dışı ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi

Özür grubundan il içi ve il dışı ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi
Özür grubu atama sonuçları açıklandı. İl içi özür grubu ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi, mehil müddeti ile il dışı özür grubu ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi, görevden ayrılış zamanı, başlaması, mehil müddeti hususlarında değerlendirme yapacağız. Özür grubundan ataması çıkan öğretmen ne zaman yeni görevine başlar?

Özür grubu atama sonuçları açıklandı. İl içi özür grubu ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi, mehil müddeti ile il dışı özür grubu ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi, görevden ayrılış zamanı, başlaması, mehil müddeti hususlarında değerlendirme yapacağız. Özür grubundan ataması çıkan öğretmen ne zaman yeni görevine başlar?

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME

İller arası özür grubu atama sonucu yer değiştiren öğretmen ayrılış yaptıktan sonra göreve başlamak için 15 günlük mehil müddeti vardır.

15 Günlük Mehil Müddeti

15 günlük mehil müddeti öğretmenin inisiyatifindedir. Bu sürede öğretmen ek ders alamaz. Mehil müddeti kullanılan sürenin maaşı öğretmene ödenir. Öğretmenler İçin olarak ataması çıkan öğretmenin mümkün olduğu kadar kısa sürede yeni görev yerinde göreve başlamasını tavsiye etmekteyiz. OHAL‘den dolayı mehil süresinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanunu (657 sayılı DMK) 62.maddesinde yer alan ifadede  Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. denmektedir. Ancak Bakanlar Kurulunun bu konuda bir kararı yoktur. OHAL içerisinde olduğumuzdan bu konuda tereddüt yaşanmaktadır.

657 sayılı devlet memurları kanunu (657 sayılı DMK) 62.maddesi;

Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Yukarıda açıkladığımız üzere ve 657 sayılı DMK’nin ilgili hükmü gereği belirttiğimiz üzere özür grubundan il dışı atanan öğretmenin mehil süresi 15 gündür.

İl dışı atamada, il dışı özür grubu atamasında öğretmenin mehil müddeti 15 gündür.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME

657 sayılı DMK’ye bakacağız. 657 sayılı devlet memurları kanunu (657 sayılı DMK) 62.maddesinde;

Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

İl içi özür grubunda mehil süresinin 15 gün ya da 1 gün olduğunun cevabının sağlıklı verilmesi için aynı yerdeki görevlerine atananlar hükmünün açığa kavuşturulması gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde bu açıklama mevcut değildir. Bu yüzden sadece 657 sayılı DMK’den yola çıkarak bunu yorumlamak yanlış olacaktır.

İl içi atama ve il içi özür grubu atama mehil süresinde aynı yerdeki görevlerine atananlar ibaresi neyi kastetmektedir?

Burada ortaya çıkan fikir ayrılıklarını 6245 sayılı Harcırah Kanunu içerisinde yer alan hükümler ortadan kaldırmaktadır. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3.maddesinde tanımlanan hükümlere bakacağız. 3. maddenin g ve h fıkralarına bakarsak;

g. (Değişik: 10/9/2014 – 6552/89 md.)

 Memuriyet Mahallinin Sınırları Yeniden Belirlendi (Toplu Sözleşme)

2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, Devlet memurları için “memuriyet mahalli” ve sınırları, yeniden belirlendi.haklarında yapılan bazı işlemler bakımından önem taşımaktadır. Yapılan değişiklikle Harcırah ödemelerinin yapılması ve sağlık raporu alınması gibi durumlarda da gündeme gelen memuriyet mahallinin sınırları konusunda tereddüt giderilmeye çalışıldı.

Memuriyet mahallinin sınırı, Devlet memurlarının harcırah ödemeleri, hastalık raporları ve göreve başlama süreleri gibi işlemleri bakımından önem taşıyabilmektedir.

“Memuriyet mahalli” kavramı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda tarif edilmiş ve memuriyet mahalli dışında kalan yerlerin ise “başka yer” sayılacağını hükme bağlamıştır. Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri ile de memuriyet mahallinin sınırlarına ilişkin belirlemeler yapılmıştır.

Memuriyet mahalli

6245 sayılı Harcırah Kanunu,   Memuriyet Mahalli kavramının;   “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya  ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,” ifade edeceğini hükme bağlamıştır.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2014 tarihinde çıkarılan 39 seri numaralı “Harcırah Kanunu Genel Tebliği”nde, Harcırah Kanununda tanımlanan memuriyet mahallinin sınırlarına ilişkin açıklamalar a yer verilmiştir.

Memuriyet mahalli sınırları yeniden belirlendi

Bu yıl imzalanan ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hüküm ifade edecek olan 4.Dönem Toplu Sözleşmede, harcırah ödemeleri bakımından memuriyete mahalline ilişkin hükümler de  yer aldı.

Toplu Sözleşmede, Maliye Bakanlığı tarafından memuriyet mahalli konusunda yeni bir tebliğ çıkarılıncaya kadar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulamaları bakımından hangi yerlerin memuriyet mahalli sayılacağı belirtildi.

Buna göre, konuya ilişkin bir tebliğ çıkarılıncaya kadar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren;

**Kurumları tarafından sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,

**Büyükşehir  belediyelerinin olduğu illerde, il mülki sınırlan içinde kalmak kaydıyla, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırlan içinde kalan ve aynı zamanda yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

**Büyükşehir belediyelerinin olmadığı illerde, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler,

memuriyet mahalli kabul edilecek.

h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; İfade eder.

g fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı aynı yer tanımını kastetmektedir. Memuriyet mahalli açıklamasında belirtilen yerlerde yer değişikliğiniz söz konusu ise mehil müddeti yoktur ve belirtilen durum geçerliyse il içi özür grubundan ya da normal il içi atamadan yer değiştiren öğretmen ertesi gün yeni okulunda göreve başlamak zorundadır. Belirtilen durumlar dışında kalan il içi atama, il içi özür durumu atamalarında ise 15 gün mehil müddeti uygulanır.

Salih HAZIR / Eğitimci YAZAR

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.