Sözleşmeli Öğretmenler Mağdur! İşte Sözleşmeli ve Kadrolu Öğretmenler Arasındaki Farklar

Sözleşmeli Öğretmenler Mağdur! İşte Sözleşmeli ve Kadrolu Öğretmenler Arasındaki Farklar
Önümüzdeki günlerde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Peki sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasında fark yok mu? İşte sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasındaki belli başlı farkları içeren 37 maddelik fark.

Önümüzdeki günlerde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Peki sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasında fark yok mu? İşte sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasındaki belli başlı farkları içeren 37 maddelik fark.

2016-2017 eğitim öğretim süreci başlangıcında sözleşmeli öğretmen olarak 10 Ekim 2016 tarih itibariyle atanmamız gerçekleşti. 

Bu atanma süreci esnasında mülakat uygulandı. Mülakat da vatanına milletine bağlı, bağımsızlığına düşkün sicili temiz öğretmenler tercih edildi. Ve bu öğretmenlerin ihtiyaca binaen “Kalkınmada Öncelikli Bölge”lere tayini gerçekleştirildi. Ancak tayin edildiğimiz bölgelere geldiğimizde sözleşmeli öğretmen pozisyonu ile ilgili herhangi bir bilgi sahibi olunmadığı görülmüştür. Ve zaman içerisinde işleyiş esnasında aşağıdaki belirtiğimiz olumsuzluklara tanık olundu. Bu olumsuzlukları siz değerli büyüklerimize aktarmak istiyoruz.

1. Sözleşmeli öğretmenlik hiçbir zemin hazırlanmadan, özlük hakları vb. hiçbir plan program yapılmadan, yönerge dahi hazırlanmadan hayata geçirilmiş ve sözleşmeli öğretmenler bu sebeple birçok sorunla ve de belirsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır.

2. Milli Eğitim Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Şube müdürleri, Okul Müdürleri ve hatta Bakanlık çalışanları dahi Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değillerdir. Her ilde ve her kurumda farklı uygulamalar söz konusu olmaktadır.

3. Sözleşmeli öğretmenler hakları olan konularda dahi idarecilerin bilgi eksikliğinden ötürü akla gelmedik onlarca sorunla ve problemle karşı karşıya kalmaktadırlar.

4. Sözleşmeli öğretmenlerin il içi ve il dışı tayin hakkı yoktur. Oysa bir iki yıllık bir kadrolu öğretmene bu hak tanınmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlere hiçbir şekilde özür grubu tayin hakkı yoktur. Üniversite hastanesinden alınan anne ve babaya bakma raporu ile bile, Milli Eğitim Bakanlığına özür grubu tayin isteğinde bulunulduğunda yine de tayin hakkı verilmemektedir.

5. Sözleşmeli öğretmenler arasında 5-10-15 yıl önce evlenmiş olanlar bulunmaktadır. Bu öğretmenler, bu atama sonrasında eşinden ve çocuklarından ayrı düşmüşlerdir. Eş durumu tayini verilmesi bu sözleşmeli öğretmenleri büyük bir sorundan kurtaracaktır. (Örneğin; Karı - koca sözleşmeli olarak farklı illere atanan eşler, aynı il’e gelememişler, (sadece her ikiside öğretmenlerin eş durumu tayinleri yapılmaktadır.)

6. Her ay sözleşmeli öğretmenin maaşından + ek dersinden SGK kesintisi olarak 200 – 300 TL. Kesilmektedir. Bu durum sözleşmeli öğretmenin ekonomik sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır.

7. Sözleşmeli öğretmenin ek derslerinden SGK kesintisi yapılmaktadır. Kadrolularda böyle bir kesinti söz konusu değildir. Bir yıllık kadrolu öğretmen, 15 saat ek dersi olan 20 yıllık bir sözleşmeli öğretmenden ek derslerdeki SGK kesintisi sebebi ile toplamda daha fazla ek ders ücreti almaktadır.

8. Sözleşmeli öğretmenler idareci, müdür veya müfettiş olamazlar. Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme ve mevzuat yoktur.

9. Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet puanları yoktur. Bu sebeple 1 yıl ya da 20 yıl çalışmış olmalarının bir önemi kalmamaktadır.

10. Sözleşmeli öğretmenler içerisinde dershaneden meb’e geçmiş olan tecrübeli öğretmen maaşları her ilde farklılık göstermektedir. (Hatta il merkezi ve ilçelerde bile durum farklılık göstermektedir. ) Bu konuda bir denklik sağlanamamıştır.

11. Sözleşmeli öğretmeler de kadroluların almış oldukları Temel ve Hazırlayıcı eğitim kurslarını almalarına rağmen, kadroluların stajyerliği kalkarken, aday öğretmen pozisyonu sona ermiş olmasına rağmen bu eğitim sözleşmelilere Mesleki Eğitim adı altında verilmektedir. Herhangi bir şekilde asalete geçme söz konusu değildir. ( 4 yıl sonra asalete geçileceği söylenmektedir)

12. Kadrolularda kıdem alma ve kademe ilerlemesi varken, sözleşmeliler aynı haklara sahip değillerdir.

13. Bazı Milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve okula gelen müfettişler "Bakın siz sözleşmelisiniz" diye başlayan cümlelerle sürekli tehdit edilmekte psikolojik baskı oluşturmaktadır.

14. Görev yaptığımız okullarda bazı idareciler sözleşmeli öğretmenlere mobing uygulayabilmektedir. Yerel milliyetçilik uygulanmakta özellikle ülkenin batısından gelen öğretmenlere karşı yıldırma ve meslekten soğutma politikası uygulanmaktadır.

15. Öğretmenler odasında 3 çeşit öğretmen bulunmaktadır. 

a) Kadrolu öğretmen

b) Sözleşmeli öğretmen 

c) Ders saat ücretli öğretmen…

Öğretmenler odasında farklı kategorilere sahip olan bu nitelikteki öğretmenler ayrışmaya sebep olmaktadır.

16. Sözleşmeli öğretmen geleceğini göremediğinden gönül rahatlığı ile aile kuramamakta, bankalardan kredi kullanamamakta ve hatta sözleşmeli öğretmenler yuva kurup aile bile olamamaktadır. Bekarlar evlenemiyor, evlenenler çocuk sahibi olamıyor, çocuk sahibi olanlar ise evlat hasreti yaşamaktadırlar.

17. Sosyal hayatta, muhatap olduğumuz toplumun her kesiminden insanlar kutsal bir görev icra eden biz öğretmenlere sözleşmeli olduğumuz için bizleri küçümsemektedirler. Berber, esnaf, polis vb. 

Polis GBT kontrolünde öğretmen kimliğini gösteren bir arkadaşımıza “haaa siz sözleşmelisiniz” gibi cümleler kurabilmektedir.

18. Sözleşmeli öğretmenler, görev yatığı okullarda öğrencileri tarafından ‘’ Öğretmenim siz sözleşmeli misiniz ?’’, ‘’Siz geçici misiniz?’’ gibi sorularla rencide olmakta ve bu sorulara cevap vermekte zorluk çekmektedirler. Hatta devlet para bulamadığı için sözleşmeli öğretmen istihdam etmekte bu doğru mu? tarzında spekülatif cümlelere maruz kalınmaktadır. Bu durum devletimizin, hükümetimizin ve milli eğitim bakanlığının itibarını zedelemekte prestijini sarsmaktadır.

19. Sözleşmeli öğretmenler, Kutsal ve Onurlu bir meslek olduğu halde göğsünü gere gere ‘’ÖĞRETMENİM’’ diyememektedirler. Bakanlık tarafından üvey evlat muamelesi uygulanmaktadır. İkinci sınıf, geçici sözleşmeli tarım işçisi gibi bir muamele ile karşı karşıya bırakılmaktadırlar.

20. Sözleşmemizin 17. maddesi; İş bu sözleşme …….tarihinden….. tarihine kadar geçerlidir. Yani her yılın sonunda görevimiz resmi olarak sona ermektedir. Bu durum sözleşmeli öğretmende gelecek kaygısı yaşatmaktadır.

21. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl ocak ayında yenilenmektedir. (Bazı illerde uygulanmıştır.) Yani Sigorta dâhil her yıl işe giriş-çıkış işlemi yapılmaktadır. Uzun soluklu sözleşme gerçekleştirmemektedir.

22. Sözleşmemizin 13. maddesinin D bendi; Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir ibaresi yer almaktadır. Bu Madde halen yasal olarak yürürlüktedir. Bu da iş garantisinin olmadığının somut göstergesidir.

23. Sözleşme metnimizin 13. maddesinin C bendi; (Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir). Bu madde ile Bakanlığın bu konudaki ciddiyeti, niyeti ve sözleşmeli öğretmenliğe yaklaşımı gözler önüne serilmektedir. Fakat bu maddeye yapılan hukuki itiraz neticesinde Danıştay tarafından bu maddenin yürütmesi durdurulmuştur. Oysa Türkiye’nin en büyük sendikası afişlerinde, ‘’eğitime verilen değer öğretmene verilen değer kadardır.’’ Sloganı kullanmaktadır.

24. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmadığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödenek sıkıntıyla karşılaştığında, personel sayısında tasarrufa gidebilecek ve ilk etapta sözleşmeli öğretmen işten çıkartılmış olacaktır. Bu yüzden görüntüde sözleşmeli öğretmenin iş garantisi yoktur sonucunu ortaya çıkartmaktadır.

25. Sözleşmemizin 13. maddesini Ğ bendi; “Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir.” Bu madde halen yürürlüğünü korumaktadır. Bu da iş garantisinin olmadığının göstergesidir.

26. MEB yurtdışı öğretmen görevlendirmelerinde şart olarak "Milli Eğitim Bakanlığında en az 5 yıl (kadrolu) çalışmış olmayı öne sürmektedir. Yani sözleşmeli olarak MEB'de 20 yıl çalışmış olsa dahi MEB' in yurtdışı öğretmen görevlendirmelerine başvuru hakkına, sahip olamamaktadırlar.

27. Daha önce görev yaptığımız eğitim kurumları SGK dökümünde gözükmesine rağmen mebbiste görülmemektedir. Formasyon bilgileri, adaylığın kalkmış olduğu hizmet birleştirme işlemi mebbis sitesine işlenmemiştir. Ayrıca Özel sektörde adaylığı kaldırılan tecrübeli öğretmenlerin adaylığının kaldırıldığı onayı illere göre farklılık göstermektedir.

28. Kadrolu bir öğretmen 7 günlük bir rapor aldığında maaşından kesinti olurken, sözleşmeli bir öğretmen ise 3 günlük bir rapor aldığında maaşından kesinti olmaktadır. Bir bölgede Sözleşmeli bir öğretmen raporunu aynı gün teslim ettiği halde, milli eğitimdeki bir memurun o raporu 10 gün sonra işleme koyması sonucunda SGK tarafından verilen cezayı sözleşmeli öğretmene ödetme gayreti içinde olmaları, tehditkar tavır sergilemeleri gibi olaylarla karşı karşıya kalınmaktadır.

29. Kadrolu öğretmenler heyet raporu aldıklarında maaşlarından kesinti yaşanmıyorken, sözleşmeli öğretmenler heyet raporu aldıklarında bile maaşlarından 1/3 oranında kesinti uygulanmaktadır.

30. Sözleşmeli öğretmenler Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı, geçici taşeron işçiler gibidirler. İş güvenceleri yoktur. Bu yüzden sözleşmeli öğretmenler tam zamanlı olmasa dahi şirketlerde ortaklık yapamamakta, hisse sahibi olamamakta, ek gelir elde edebilecekleri herhangi bir iş ortaklığına sahip olamamaktadırlar. (örneğin kadrolu öğretmen 8 saate kadar özel okullarda ders verebilirken sözleşmeli öğretmenin böyle bir hakkı yoktur.)

31. Bazı illerde öğretmenlere dağıtılan banka promosyonları kadrolu öğretmenlere dağıtıldığı halde sözleşmeli öğretmenler bu hakkın dışında tutulmuşlardır.

32. Kadrolu öğretmenler nikah izinleri 7 gün verilirken, sözleşmeli öğretmenlere nikah izni ancak 3 gün verilmektedir. Yine birinci dereceden yakınların vefatı esnasında kadrolu öğretmenlere ölüm izni 7 gün verilmekte, sözleşmeli öğretmenlerin yakınlarının ölümlerinde ise vefat izin hakkı 3 gün olarak verilmektedir.

33. Kadrolu öğretmenler ücretsiz izin kullanabilmekteyken, sözleşmeli öğretmenler ücretsiz izin bile kullanmakta hakkında yoksundurlar.

34. Kadrolu öğretmenler, dil tazminatı alırken, sözleşmeliler dil tazminatı alamamaktadırlar.

35. Kadrolu teknik öğretmenler teknik öğretmen tazminatı alabiliyorken, sözleşmeli teknik öğretmenler teknik öğretmen tazminatı alamamaktadır.

36. Her hangi bir talebimizi illerde veya ilçelerde ki yöneticilere aktardığımızda ‘’Sizler Sözleşmelisiniz, bu bölgelerdeki olumsuzlukları bilerek geldiniz “ diyerek sözleşmeli öğretmeni rencide etmekte çalışma şevkini kırmaktadırlar. Oysa pek çok sözleşmeli öğretmen, Vatan hizmetinde bulunma, Sorumluluk üstlenme, Ülkeye faydalı olma ve Sağlam nesiller yetiştirme, Kutsal öğretmenlik görevini yerine getirme adına kalkınmada öncelikli bölgelere, Bayrağımızın dalgalandığı her yere bilerek ve isteyerek tayin olunmuştu. Devletimiz kendi tayin ettiği öğretmene mağduriyet yaşatmamalı kendi personeline sahip çıkabilmelidir.

37. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde sözleşmeli avukat, hakim, polis vb. bulunmamaktadır. Bütün insanlığın yetişmesine katkı sağlayan, kutsal bir görev icra eden öğretmenlerin itibarları sözleşmeli tabiri ile incitilmektedir.

TÜM BU OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN BİR AN EVVEL KADROYA GEÇİRİLMESİ ve DİĞER KADROLU ÖĞRETMENLERLE EŞİT HAKLARA SAHİP OLMASI ELZEMDİR DEVLETİMİZ BUNU SAĞLAYABİLECEK GÜCE ve KUDRETE SAHİPTİR. 

BU MAĞDURİYETİN GİDERİLEBİLECEĞİNİ ÜMİT ETMEKTEYİZ. 

İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

FACEBOOK'DA BİZİ TAKİP  ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DA BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum