Sözleşmeli ve ücretli öğretmenler hakkında kadro önergesi

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenler hakkında kadro önergesi
Ücretli öğretmenlerin KPSS ve baraj puan şartları aranmaksızın atanmalarına ve ücretli, sözleşmeli vs. öğretmenlik gibi farklı statülerde görev yapan öğretmenlerin kadrolu olarak atanmalarına ilişkin yazılı soru önergesi TBMM'ye sunuldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 05.02.2019 
Ömer Fethi Gürer / Niğde Milletvekili 

Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'ın 27.11.2017 tarihinde yapmış olduğu “Devlet okullarında ek ders Karşılığı çalışan ve 5 yılını doldurmuş ücretli öğretmenlerimizi KPSS puanı ve üç katı şartına bakılmaksızın mülâkata alıp bir nebze de olsa mağduriyetlerini gidereceğiz” açıklamasıyla Torba yasaya konulmuş, 652 Sayılı KHK'in geçici 15. Maddesiyle 5000 ücretli öğretmen ataması kararı 27 Mart 2018 tarihinde Meclis'te kabul edilip aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Başvuru şartları: 
1.
540 (5 yıl) prim gününü tamamlamış olmak. 
2. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında aktif olarak görev almış olmak. 
3. KPSS'den 50 puan ve üzeri almış olmak vb. olarak sıralanmıştır. 
Ancak, 
1.
Bu şartlardan prim gün sayısının her ilde farklı (16-30) hesaplanması, 
2. Kanunda “50 puan almış olma" ibaresi geçmiş olmasına karşın yönetmelikle 60 baraj puanı getirilmiş 

olmasından kaynaklı olarak yaşları ve prim gün sayısı yüksek olan tecrübeli birçok ücretli öğretmenimiz KPSS puanları yuvarlanarak verildiği için tercih dışı kalmış, kanun asıl amacından uzaklaşmıştır. Bu öğretmenler birçoğu Kontenjanda olmasına karşın bu madde yüzünden tercih dışı kalmıştır. Liyakat esaslı çıkmış olan bu kanun, tecrübe ve uzun yıllar çalışmış olma amacından saparak KPSS bazlı bir atama olmuştur. Neticede bilgileri taze olup 2-3 yıl çalışmış olanlar atanmış, 10-15hattâ 20 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olanlar bu haktan mahrum bırakılmışlardır. 

1. Dershane öğretmenlerinin kadroya alındığı gibi (KPSS ve baraj puanı olmadan, prim esaslı) bütün şartları ziyadesiyle taşıyıp sayıları 5-6 bin civarında olan eğitimin vazgeçilmez, gönüllü, vefakâr ve emektar bu öğretmenlerinin atamalarının yapılıp haklarının iade edilmesi yönünde bir çalışma var mıdır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 05.02.2019 
Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 

Ücretli Öğretmenlerle ilgili olarak; 
1.
Prim gün sayılarının MEB ile Maliye Bakanlığı arasındaki anlaşmaya göre (Girilen ders saati/7,5) olarak hesaplanarak adaylar arasında prim hakkaniyetinin sağlanması ve buna uygun olarak yeni bir başvurunun alınması düşünülmekte midir? 
2. 2016 yılında 5.000 dershane öğretmeni KPSS şartı olmaksızın 1 Ocak 2014 yılı ve öncesinde toplamda 6 yil (2160 prim günü) çalışmış olmak kaydıyla kadroya geçirildi. İlk alımda mağdur edilen ücretli öğretmenlerimizin de dershaneciler gibi atamalarının gerçekleştirilip mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanacak mıdır? 
3. Mağduriyetlerin giderilmesi için adayların mezuniyet ve hizmet yıllarının göz önünde bulundurulması düşünülmektemidir? 
4. Devletin resmi okullarında yıllarca ücretli öğretmen olarak çalışmasında herhangi bir sakınca olmadığı adli makamlarca tespit edilmesine rağmen, çalıştırılan ve hala çalışmakta olan bazı adayların mülakatta puanlarının düşürülüp kontenjan dışı bırakılması bir mağduriyet değil midir? 
5. Mezuniyetlerinin ilk yıllarında yüksek puanlar almalarına karşın kontenjan yetersizliğinden ve mezun fazlalığından dolayı atanamayan bu emektar öğretmenler, hiçbir zaman geri durmamış, mesleklerine ücretli öğretmen olarak devam ettirmişlerdir. Uzun yıllar, görmezden gelinip asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılan bu emektar öğretmenlerden şimdi yüksek puanlar bekleyip KPSS şartının öne sürülmesi doğru mudur? 
6. Geçici 15. Madde bu öğretmenlerimiz için çıkmıştır, ancak bunun ruhuna aykırı davranılmıştır. Bu emektar öğretmenlerimizin haklarının teslimi için bir çalışma düşünülmekte midir? 
7. Bakanlıkça yapılan Sözlü Mülâkat Sınavında sorulan 4 soruya da tam ve net cevaplar verilmesine karşın puanları yuvarlanarak aynısı verildiği için, KPSS puanı 60'ın altında olan ve uzun yıllar çalışan ücretli öğretmenler baraj altında bırakılmış, kontenjanları dolmamasına rağmen tercih yapamamışlardır. Bundan sonraki mülakatlarda adayların performanslarının hakkaniyete uygun olarak değerlendirilip, hak ettikleri puanların verilmesi için bir düzenleme sağlanacak mıdır? 
8. Bunun için de sözlü mülâkatlarda kamera sisteminin kullanılması ve cevapların yazılı olarak kayıt altına alınması düşünülmekte midir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla.05.02.2019 
Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 

Öğretmenler odasında üç tip öğretmenin bulunmasının hem ekonomik hem sosyolojik hem de psikolojik olarak büyük çöküntülere sebebiyet verdiği ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda; 
1.
Öğretmenler arasında bu ayrımın sonlandırılıp tüm öğretmenlerin kadroya alınması düşünülmekte midir? 
2. Farklı tanımlı öğretmenlerin tanımları ve ayrı ayrı olmak üzere sayıları nedir?

3. Hangi tanımlı öğretmen ne kadar maaş almaktadır?

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ