Şube Müdürlüğü Sınavında Soru İptali Gerekçesiyle Sınavı Başarısız Kabul Edilen Aday Davayı Kazandı

Şube Müdürlüğü Sınavında Soru İptali Gerekçesiyle Sınavı Başarısız Kabul Edilen Aday Davayı Kazandı
01.04.2018 tarihinde 513 adet Taşra Teşkilatı Şube Müdürü kadrosu için yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme yazılı sınavında yeterli puanı alarak, 03.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınava da katılan ancak daha sonra sınava ilişkin bazı soruların iptali gerekçesiyle Bakanlıkça yeniden puan hesaplaması yapılan ve bu işlemin neticesinde sözlü sınavı değerlendirmeye alınmayan üyemizi temsilen açtığımız davayı kazandık.

Şube Müdürlüğü Sınavında Soru İptali Gerekçesiyle Sınavı Başarısız Kabul Edilen Üyemiz İçin Açtığımız Davayı Kazandık.

Söz konusu mahkeme kararında:Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü için Görevde Yükselme Sınavı'na ilişkin olarak, yazılı sınavda B kitapçığına ait 22, 25 ve 29.soruların iptaline yönelik olarak verilen Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 05.09.2018 tarih ve E:2018/1066 K: 2018/1926 sayılı kararının; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin 26.04.2019 tarih ve E:2019/63K:2019/840 sayılı kararı ile yetki yönünden kaldırıldığı, daha sonra dosyanın yetkili Şanlıurfa İdare Mahkemesine gönderildiği,  dosyaya bakan Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin E: 2019/750 esas sayılı dosyasında görülen davada, davacı tarafından görülmekte olan davadan feragat ettiğinden  bahisle Mahkeme tarafından, 04.07.2019 tarih ve K:2019/695 sayılı karar ile "Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar verildiği"  ve davalı idare tarafından istinaf  başvurusu sonrasında, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi, 22.10.2019 tarih ve E:2019/1206 ve K:2019/103 sayılı kararıyla başvurunun kesin olarak reddine karar verildiği dosya kapsamından görülmektedir.

Bu durumda, yazılı sınavda B kitapçığına ait 22, 25 ve 29. soruların iptaline ilişkin Ankara 4.İdare Mahkemesi'nin 05.09.2018 tarih ve E:2018/1066 K: 2018/1926 sayılı kararına istinaden davacının yazılı sınav puanının yeniden hesaplanması sonucunda, puanının 84.2105 yazılı sınav taban puanının altında olduğundan bahisle,önceden katıldığı sözlü sınavının değerlendirmeye alınmayarak iptal edilmesine  ilişkin tesis edilen  işleminde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Denilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Teç-Sen Genel Merkezi

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum