Tüm MEB Çalışanlarına Eğitim-Öğretim Ödeneği Verilmesi Kanun Teklifi TBMM’de

Tüm MEB Çalışanlarına Eğitim-Öğretim Ödeneği Verilmesi Kanun Teklifi TBMM’de
Öğretmenlere verilen eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan diğer personele de verilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi MHP Iğdır Milletvekili Yaşar KARADAĞ tarafından TBMM'ye sunuldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 
10.01.2019 Yaşar KARADAĞ/ MHP Iğdır Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
Her eğitim - öğretim yılı başında öğretmenlere eğitim ve öğretime hazırlama ödeneği verilmektedir. Eğitim ve öğretimi bir bütün olarak ele alıp değerlendirdiğimizde Milli Eğitim bünyesinde çalışan herkesin bu teşkilatın faaliyetlerinin daha verimli işleyebilmesi açısından vaz geçilemez asli unsurları olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
Eğitim-öğretimin ayrılmaz bir parçası olan memur ve hizmetliler her ne kadar eğitim öğretim sinifinda olmasalar da yürüttükleri faaliyetler ve görevleri itibariyla eğitim sisteminin içerisindedirler. Şefler, Şube Müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, il milli eğitim müdürleri ve İlköğretim müfettişleri de eğitim-öğretim faaliyetlerinin vazgeçilmez unsurlarındandır. 
Eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin istisnasız bütün eğitim çalışanlarına, belirttiğimiz oranlarda ödenmesi ile adalet sağlanmış olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1 – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanların dışında, eğitim öğretim sınıfında olmayıp Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki tüm birimlerde görev yapan personele eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi öngörülmektedir. 
İkinci fıkra ile eğitim ve öğretime hazırlama ödenekleri için taban gösterge rakamı belirlenmektedir. Böylece 2019 yılı için ödenecek tutar bin 697 lira olacaktır. 
MADDE 2 - Yürürlük maddesidir. 
. MADDE 3 - Yürütme maddesidir. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  KANUN TEKLİFİ 
Madde 1- 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 32 - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sinifina dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin ( ilköğretim müfettişleri, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinden şef, şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürleri dahil) hizmet sınıfına, kadro unvanına veya fiilen öğretmenlik yapıp yapmadığına bakılmaksızın ilk öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. 
Bu ödenek (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutardan az olamaz. 

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum