Yardımcı Hizmetler Sınıfının kalkması ve tüm MEB personeline hazırlık ödeneği teklifi

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kalkması ve tüm MEB personeline hazırlık ödeneği teklifi
Milli Eğitim Bakanlığının tüm kadrolarında çalışanlara öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan tüm çalışanların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi yönelik olarak Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tarafından kanun teklifi verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ali ÖZTUNÇ / Kahramanmaraş Milletvekili

GEREKÇE

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfına tabi personelin büyük çoğunluğu lise ve üzeri mezuniyete sahip olup idari hizmetlerde memuriyet işlemlerinde görevlendirmektedir. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuru oldukları halde diğer memurların aldığı kadar maaş alamamakta ve ek göstergeleri bulunmamaktadır. Bu durum yardımcı hizmetler sinifi personelinin mağdur olmasına yol açmaktadır. Hizmet sınıfları arasında ek gösterge konusunda yaşanan eşitsizliğin
çısından yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin memur kadrolarına geçirilmeleri ile yaşanan ek gösterge mağduriyeti de giderilmiş olacaktır.
Bakanlıkların bir takvim dahilinde görevde yükselme sınavı yapmaması, okul ve kurumlarda sürekli personel ihtiyacının oluşması, yardımcı hizmet iş ve işlemlerinin İŞKUR, taşeron vb. hizmet alımı gibi yollardan temin edilmesi sebeplerinden dolayı, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin bir defaya mahsus genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi Milli Eğitim Bakanlığının personel ihtiyacını karşılayacak olup, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan eğitim çalışanlarının verimini arttıracak ve iş barışına katkı sağlayacaktır.
Ayrica Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlere "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği" adı altında her öğretim yılı başında verilen ödeneğin, yaz tatillerinde okulların tüm tadilat işlerini, resmi yazışmaları yapan, okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlayan ve planlayan GİH, YHS, THS ve SHS personeline de verilmesi bakanlık bünyesindeki eğitim çalışanları arasındaki ayrımcılık hissini ortadan kaldıracak ve iş barışını da sağlayacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Bu Madde ile Bakanlık bünyesindeki eğitim çalışanları arasındaki ödenek adaletsizliğinin giderilmesi sağlanacaktır.
Madde 2- Yardımcı Hizmet Sınıfındaki eğitim çalışanlarının, Genel Hizmet Sınıfına alınmasıyla zaten genel hizmet sınıfı işlerinde görevlendirilmek suretiyle çalıştırılmalarının önüne geçilmiş olacak ve genel hizmet sınıfındaki personel eksikliği ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Madde 3- Yürürlük maddesidir.
Madde 4- Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek-32. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında tüm kadrolarda çalışanlara her öğretim yılı başında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihte bir defaya mahsus olmak üzere bir maaş tutarında öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz."
Madde 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde: Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında "Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda" görev yapan eğitim çalışanlarının tümü "Genel İdari Hizmetler Sınıfı'na "geçirilir, kadro ve unvan tespiti eğitim durumuna göre yapılır.
Madde 3- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
53 Yorum