Yüksek lisansı olmayan okul yöneticileri (müdür ve yardımcıları) görevden alınacak mı?

Yüksek lisansı olmayan okul yöneticileri (müdür ve yardımcıları) görevden alınacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca 23 Ekim'de açıklanan '2023 Vizyon Belgesi' sonrası okul ve kurumlarda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları, yüksek lisansı olmayan idarecilerin görevden alınıp alınmayacağını merak etmektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesinde, 'İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi' başlığı altında okul yöneticilerine dair geçen ifadeler şu şekildedir;

'Eğitim sisteminde eğitim politikaları başta olmak üzere müfredat, materyal, teknoloji gibi alanlarda yapılan her türlü reform ve iyileştirme çabalarının başarısı, uygulamada büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki yeterlilikleri, algı ve adanmışlıklarına bağlıdır. Bu çerçevede, odağında çocuğun refahı olan kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim hizmetinin sağlanmasında, öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi öncelikli bir önem taşımaktadır. Bu önceliği temel alarak; öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişim etkinliklerinin lisansüstü öğrenim ile desteklenerek yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistem ve modeli oluşturulacaktır.

Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile gerçekleştirilecek iş birliği ve koordinasyon aracılığıyla öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimleri çağdaş bir yaklaşımla lisansüstü derecesine dayalı olarak yapılandırılacaktır. Ayrıca, mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi için aidiyet duygusunu güçlendirecek adımlar atılacaktır. Aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık gösterilecektir'


HEDEFLER

'Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılacak.

Öğretmen ve okul yöneticilerimiz için Yatay ve Dikey Kariyer Uzmanlık Alanları yapılandırılacaktır

Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık programları açılacaktır

Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik becerilerini iyileştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki gelişim programları tasarlanacaktır.

Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçirilecektir.

Öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri katılıma ilişkin belgelendirme uygulamasından ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarına dönüştürülecektir.

Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz için teşvik mekanizması kurulacaktır

Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenerek bir kariyer basamağı olarak yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir.

Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır.'

DEĞERLENDİRME; 2023 Vizyon Belgesinde 'İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi' başlığı ve 'Hedefler' bölümü dikkatli incelendiğinde, yüksek lisansı olmayan okul yöneticilerinin görevlerine son verilmesinin söz konusu olmadığı, okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin ve niteliklerinin sürekli geliştirilmek istendiği, yönetciliğin profesyonel bir kariyer alanı olarak tasarlandığı, bunun ise üniversitelerle işbirliği yaparak lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık programları ve lisansüstü öğrenim ile destekleneceği ifade edilmektedir.

OKUL YÖNETİCİLİĞİNE ATAMALAR NASIL OLACAK?

2023 Vizyon Belgesinde geçen 'Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır.' ifadesine göre yöneticilerin görevlendirme ile değil, yazılı / sözlü sınavla kadroya atama (aidiyet duygusunu güçlendirecek ) şeklinde planlandığını söyleyebiliriz. Bunun için öncelikle 21 Haziran 2018 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Yapılacak değişiklik sonrası atamalar için yazılı ve sözlü sınavlar (sözlü sınavlar için kamera ve profesyonel destek kriteri getirilebilir) yapılacaktır.

Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.