Emekli maaşlarında artış öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Emekli maaşlarında artış öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Hazırlanan Kanun Teklifi ile önümüzdeki dönemlerde emekli maaşına yapilacak zamlarin Hazine desteğinden düşülmesinin önüne geçilmesi, emeklinin reel maaş artışlarından yararlanması ve emeklinin yıllarca 1.500 TL'lik bir gelire mahkûm edilmesiyle oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13 Nisan 2020'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edildi. Teklif ile en düşük emekli aylık gelirinin, her yıl devlet memurları aylık katsayısında meydana gelecek artış oranlarında artırılmak suretiyle ödenmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 

GENEL GEREKÇE 

Covid-19 salgını kapsamında uygulamaya konulan ekonomik tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşının da 1.500 TL'ye yükseltileceği açıklanmıştır. 

Ancak bu açıklama ile yapılan yasal düzenleme arasında oldukça büyük bir fark vardır. Çünkü en düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye yükseltilmemiş, emeklinin eline geçen toplam gelir 1.500 TL'ye çıkarılmıştır. 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemede söz konusu tutar, yaşlılık ve malullük aylığı ve diğer ödemeler ile birlikte Hazine’den karşılanan desteği de kapsamaktadır. Dolayısıyla emeklinin yaşlılık ve malullük aylığına zam yansıdıkça Hazine desteği düşecek böylece de 1.500 TL'lik aylık toplam gelir yıllarca sabit kalacaktır. 

Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 850 TL yaşlılık ve malullük aylığı alan emekliye 650 TL'lik de Hazine desteği verilerek aylık toplam geliri 1.500 TL'ye eşitlenecektir. Bu emeklinin 1 yıl sonra yaşlılık ve malullük aylığına %10 zam yapıldığında aylığı 935 TL'ye yükselirken alacağı Hazine desteği de 565 TL'ye düşecektir. Bu durum emeklinin yaşlılık ve malullük aylığı 1.500 TL'ye yükselene kadar yıllarca devam edecektir. Yani düzenlemeden yararlanacağı söylenen 650 bin emekli 6-7 yıl boyunca reel zam alamayacaktır. 

Diğer bir ifadeyle aslında emekli gelirine yapılan bu artış önümüzdeki dönemlerde peyderpey geri alınacaktır. Enflasyonun nereye varacağı, yaşam ve geçim koşullarının nasıl şekilleneceği belli olmayan ülkemizde emekliyi yıllarca 1500 TL'lik gelire mahkûm etmek ne sosyal devletle, ne hakla ne de adaletle bağdaşmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerle hazırlanan Kanun Teklifi ile önümüzdeki dönemlerde emekli maaşına yapilacak zamlarin Hazine desteğinden düşülmesinin önüne geçilmesi, emeklinin reel maaş artışlarından yararlanması ve emeklinin yıllarca 1.500 TL'lik bir gelire mahkûm edilmesiyle oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- En düşük emekli aylık gelirinin 1.500 TL'ye yükseltilmesine yönelik düzenleme Hazine'den sağlanacak ek destekle sağlanmaktadır. Bu durum emeklinin 6-7 yıl boyunca reel zam alamamasına neden olacaktır. Madde ile yapılan düzenleme ile bunun önüne geçilmektedir. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19'uncu maddesinin birinci fikrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“1500 TL olarak belirlenen bu tutar, her yıl devlet memurları aylik katsayısında . meydana gelecek artış oranlarında artırılmak suretiyle uygulanır." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımini izleyen ilk ödeme döneminde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.