Staj ve Çıraklık Sürelerinin Sigorta Başlangıcı Sayılması Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda Mayıs 2019

Staj ve Çıraklık Sürelerinin Sigorta Başlangıcı Sayılması Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda Mayıs 2019
16 Nisan 2019 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun Teklifi 9 Mayıs 2019'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler Çıraklık ve Stajyerlikte Geçen Sürelerin Sigorta Başlangıcı Sayılması 9 Mayıs 2019 tarihinde TBMM Komisyona geldi.

Çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin borçlanılması durumunda sigortalılık başlangıç tarihinin çırak olarak çalışmaya veya staja başlanan tarihten başlatılması için Kanun teklifi TBMM komisyonunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması talebi yer alıyor. Kanun değişikliği teklifi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından verildi ve Meclis’te 9 Mayıs 2019'da komisyona geldi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

26'ncı Yasama Döneminde vermiş olduğum 2/2315, 2/2285, 2/2260, 2/2255, 2/2218. 2/2213, 2/2188. 2/2186. 2/2173. 2/2172. 2/2166. 2/2159. 155, 2/2146, 2/2145, 2/2136, 2/2130, 2/2124, 2/2118, 2/2080, 2/2078, 2/2068, 2/2067, 2/2052, 2/2040, 2/2039, 2/2029, 2/2028, 2/2027, 2/2013, 2/2011, 2/2010, 2/2004, 2/1990, ... 2/1969, 2/1966, 2/1938, 2/1896, 2/1884, 2/1879, 2/1873, 2/1838, 2/1819, 2/1781, 2/1780, 2/1769, 2/1768,/2/1748, 2/1747, 2/1738, 2/1718, 2/1666, 2/1656, 2/1653, 2/1642, 2/1632, DH 2/1518, 2/1464, 2/1447,2/1351, 2/1041, 2/868, 2/867, 2/866, 2/865, 2/849, 2/848, 2/807, 2/806, 2/805, 2/562 Esas Numarali Kanuni Tekliflerimin İçtüzüğüh 77'nci maddesinin birinci fıkrasi uyarınca 27'nci Yasama Döneminde yenilenmesini arz ve talep ederim. 
Saygılarımla. 16.04.2019 
Ömer Fethi Gürer/Niğde Milletvekili 

GEREKÇE: Eşinin işyerinde ücretsiz olarak çalışan kadınlar, boşanma kaza ölüm gibi olağan dışı nedenlerle sosyal güvenlik kapsamının dışına çıktığında, her türlü güvenceden yoksun kakmaktadır. Bu kadınların çalıştıkları süreleri borçlanmalarının sağlanması sosyal hukuk devletinin gereği ve ödevidir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim yasası gereği, çıraklık ve mesleki eğitim alan, öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak staj yapmaktadırlar. Tamamen kamu otoritesinin gözetim ve denetimde gerçekleşen, bu staj eğitiminde sigortalı olma zorunluluğu vardır. Ancak bu sigortalılık süreleri, emeklilik bakımından sigortalılık kapsamına alınmamaktadır. Yapılan bu düzenleme ile bir haksızlığın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Staj da olsa, bir çalışma süresi ve harcanan bir emek olduğu düşünülürse, bunu yok saymak hukuk normlarına uymamaktadır. 5510 sayılı yasa ile emeklilik yaşının kademeli olarak düzenlendiğini de ele alırsak, bu yasanın, yaş ile ilgili düzenlemeyi etkilemediğini sadece, kesilen primlerin ve sürelerin emeklikten sayılması amaçlanmıştır. Bu sürelerin borçlanma işlemlerinde de dikkate alınması düzenlenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 - Bu madde ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 inci maddesinin (a) fikrası kaldırılarak işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılmamasına ilişkin hüküm kaldırılmaktadır. MADDE 2 - (k) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesine işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşinin fiilen çalıştığı süreler ile 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklık yapanlar ile meslek liselerindeki eğitim-öğretimleri ya da yükseköğrenimleri sırasında staj yapanların çıraklık ve staj sürelerinin borçlanılmasına imkân sağlanmaktadır. Ayrıca birinci fikranın (1) bendinde geçen sürelerin borçlanılması durumunda çıraklik veya stajın başladığı tarih, sigorta başlangıç tarihi olarak sayılması hüküm altına alınmaktadır.. MADDE 3 - Yürürlük maddesidir. MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin (a) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2-31 [5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) ve (1) bentleri ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. "k) İşverenin işyerinde sigortasız çalışan eşinin fiilen çalıştığı süreleri, 1) 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklık yapanlar ile meslek liselerindeki eğitim öğretimleri ya da yükseköğrenimleri sırasında staj yapanların çıraklık ve staj süreleri," "Ayrıca birinci fıkranin (1) bendinde geçen sürelerin borçlanılması durumunda çıraklık veya stajin başladığı tarih, sigorta başlangıç tarihi sayılır." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum