Stajyer ve çıraklık süresi emekliliğe dahil edilecek mi? (2 soru önergesi birden)

Stajyer ve çıraklık süresi emekliliğe dahil edilecek mi? (2 soru önergesi birden)
Stajyer ve çırakların sigortalanması ve staj süresinin yaş ve prim günü hesabında emekliliğe dahil edilmesi önerisine ilişkin 2 yazılı soru önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sigortaları yapılmasa da staj yapan avukatların, doktorların staj dönemleri, askerlik hizmetinde geçen süreler vb. borçlanılarak sigortalılıktan sayıldığına göre stajyer ve çırak olarak çalışanların da sigortalılık sürelerini borçlanmaları için çalışmalarınız var mıdır? Bu durum yasala önünde eşitlik ilkesine ve Sosyal devlet ilkesine

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 96'nci ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Murat ÇEPNİ/İzmir Milletvekili 

Ülkemizde nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması için kurulan, eğitimde önemli bir yer tutan Meslek Liseleri’nde ve Meslek Yüksek Okulları’nda çıraklık ve mesleki eğitim alan öğrenciler, eğitimlerinin bir parçası olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetiminde ve denetiminde zorunlu staj yapmaktadırlar. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. Maddesinde "Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin %50'si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır” denilmektedir. Staj eğitimine başlandığında sigortalı olma zorunluluğu vardır. Yani mevcut kanuna göre aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Öğrenciler, kanunla belirlenen sürelerde önemli bir iş gücü olarak çalışmış olmalarına, sigorta başlangıçları, sigorta numaraları bulunmasına karşın bu sigortalılık süreleri, emeklilik için başlangıç sayılmamaktadır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 38. Maddesine göre; çıraklar ve stajyerler, çıraklık ve staj süreleri için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanamamaktadır. Yaklaşık 3 milyon kişi yasadan doğan haklarından yararlanamadıkları için mağdur olmaktadır. 

Bu bağlamda;

1- İlk sigorta başlangıç tarihine göre, emeklilikte tabi olunan yaş ve pirim günü belirlenmektedir. İşe girişte bir günlük fark bile bazen daha da geç yaşta emekliliğe hak kazanmaya neden olabilmektedir. Bu durum da sigorta giriş tarihinin emeklilikteki önemini ortaya koymaktadır. Stajyer ve çırakların çalışma başlangıçlarının emeklilikte başlangıç kabul edilmesi, çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması konusunda milyonlarca kişinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir?

2- Sigortaları yapılmasa da staj yapan avukatların, doktorların staj dönemleri, askerlik hizmetinde geçen süreler vb. borçlanılarak sigortalılıktan sayıldığına göre stajyer ve çırak olarak çalışanların da sigortalılık sürelerini borçlanmaları için çalışmalarınız var mıdır? Bu durum yasala önünde eşitlik ilkesine ve Sosyal devlet ilkesine uygun mudur?

3- Sanayide görülen en büyük sıkıntılardan biri de ara eleman eksikliğidir. Mesleki eğitime olan ilginin azlığı üretimi de etkilemektedir. Meslek liselerinde staj döneminin başlangıcı emeklilik hesabında kullanılırsa bu okullara ilgi de artacaktır. Nitelikli ara elemanların yetişmesi için, mesleki eğitimi teşvik etmek amacı ile Bakanlığınızın yaptığı projeler var mıdır? Varsa bu projeler nelerdir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Enez KAPLAN /Tekirdağ Milletvekili 

Sigorta başlangıcı, staja başladığı gün aldığı sigorta sicil numarası olan ve bu başlangıcın emeklilik ile ilgili başlangıca sayılmayan vatandaşlarımız, staj mağdurları olarak bilinmektedir. 
1-Sisteminizde staj mağduru olarak bilinen vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir? 
2-Staj yaptıkları yıllar veya eğitim aldıkları süreçler borçlandırılarak sigorta siciline kayıt oldukları günün emekliliğe sayılması için bir çalışmanız var mıdır?

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
23 Yorum