Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Meclise 2 Kanun Teklifi Sunuldu

Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Meclise 2 Kanun Teklifi Sunuldu
25/06/2001 tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu'nunda değişiklik yapılması için iki kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclise sunulan teklif ile emeklilerin maaşlarıyla ilgili kararların alındığı Kamu İşveren Kurulu ve Kamu Çalışanları Sendikaları heyeti arasında yürütülen Toplu Sözleşme Görüşmelerinde temsil edilmesi amaçlanmaktadır.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının temsilcileri bulunurken, emekli temsilcileri bulunmuyor. Mevcut Yasa buna imkân vermiyor. Öncelikle Toplu Sözleşme görüşmesinde 4688 Sayılı Yasadaki yanlış ve eksik düzenlemelerin giderilmesi, toplu sözleşme masasında; emeklilerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının temsil edilmesi emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından yararlı olacaktır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.04.2009 
Çetin Arık/ Kayseri Milletvekili

GENEL GEREKÇE : Yıllarca çalışıp emek verip emekli olan milyonlarca vatandaşımız maalesef kendi gelecekleri ile ilgili verilen kararlarda söz sahibi değillerdir. 
Emeklilerimizin maaşlarının belirlendiği Kamu Çalışanları Sendikaları heyeti ve Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülen Toplu Sözleşme Görüşmelerine emekliler taraf olarak kabul edilmemektedir. Durumları her geçen gün kötüye giden buna karşılık kendi gelecekleri konusunda söz hakkı bulunmayan emeklilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için Toplu Sözleşme Görüşmelerinde taraf olması gerekmektedir. Kanun teklifimiz ile ülkesine yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve kendi gelecekleri konusunda söz hakkına sahip olmaları amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1: Emeklilerin maaşlarıyla ilgili kararların alındığı Kamu İşveren Kurulu ve Kamu Çalışanları Sendikaları heyeti arasında yürütülen Toplu Sözleşme Görüşmelerinde temsil edilmesi amaçlanmıştır.
MADDE 2: Yürürlük maddesidir 
MADDE 3: Yürütme maddesidir 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKLARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 25/06/2001 tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun “Toplu Sözleşmenin Tarafları ve İmza Yetkisi” başlığı altındaki 29'uncu maddesine “Heyeti" ifadesinden sonra "emeklilerin temsilcisi” ifadesi eklenmiş; 
29'uncu maddenin 3'üncü fikrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplum üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilçi ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikların üye sayıları esas alınmak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci, en fazla üyeye sahip iki emekli derneğinden birer temsilci olmak üzere 17 üyeden oluşur." 
MADDE 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
MADDE 3: Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

26'nci Yasama Döneminde vermiş olduğum 2/2315, 2/2285, 2/2260, 2/2255, 2/2218, 2/2213, 2/2188, 2/2186, 2/2173, 2/2172, 2/2166, 2/2159, 2/2155, 2/2146, 2/2145, 2/2136, 2/2130, 2/2124, 2/2118, 2/2080, 2/2078, 2/2068, 2/2067, 2/2052, .. 2/2040, 2/2039, 2/2029, 2/2028, 2/2027, 2/2013, 2/2011, 2/2010, 2/2004, 2/1990, : 2/1969, 2/1966, 2/1938, 2/1896, 2/1884, 2/1879, 2/1873, 2/1838, 2/1819, 2/1781,... 2/1780, 2/1769, 2/1768,2/1748, 2/1747, 2/1738, 2/1718, 2/1666, 2/1656, 2/1653, 2/1642,2/1632, 2/1518, 2/1464, 2/1447; 2/1351, 2/1041, 2/868, 2/867, 2/866, 2/865, 2/849, 2/848, 2/807, 2/806, 2/805, 2/562 Esas Numaralı Kanun Tekliflerimin İçtüzüğüh 77'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 27'nci Yasama Döneminde yenilenmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 16.04.2019 
Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa dair kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ömer Fethi GÜRER /Niğde Milletvekili 

GEREKÇE: Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının temsilcileri bulunurken, emekli temsilcileri bulunmuyor. Mevcut Yasa buna imkân vermiyor. Öncelikle Toplu Sözleşme görüşmesinde 4688 Sayılı Yasadaki yanlış ve eksik düzenlemelerin giderilmesi, toplu sözleşme masasında; emeklilerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının temsil edilmesi emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından yararlı olacaktır. 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile emekli dernekleri ve sendikaları tarafından ortaklaşa belirlenecek iki temsilci" ibaresi eklenmiş ve cümlede yer alan "onbeş üyeden” ibaresi “on yedi üyeden” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.