Başpolis ve Kıdemli Başpolisler Hakkında Soru Önergesi TBMM'de

Başpolis ve Kıdemli Başpolisler Hakkında Soru Önergesi TBMM'de
Başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının amirlik sınıfına terfilerinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması önerisine ilişkin 2 soru önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

Uğur BAYRAKSTOTAN /Artvin Milletvekili 

19 Haziran 2010 tarihli 27616 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Rütbeler, Meslek dereceleri ve Görev Unvanları başlıklı 13. Maddesi değiştirilerek, Kıdemli Başpolis Memuru ve Başpolis Memuru adı altında iki yeni rütbe ihdas edilmiştir. 

İlgili mevzuatlarda madde 10 ve madde 11'e konu olan "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar" ve " Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargi organlarini, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri Bağlayan temel hukuk kurallarıdır." ibareleri göz önüne alınarak 20.10.08 tarihinde 7148 sayılı yasal düzenleme yapılmıştır. 

Ancak 26.10.2018 tarihinde 7148 sayılı yasal düzenleme ile 3201 'sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun ek 28. Maddesi mülga olmuş ve geçici ek 29. Madde ile yapılan düzenlemede belirsizlik arttığı gibi hiyerarşi mesleği olan Emniyet Teşkilatı ast-üst ilişkisinde kavram karmaşasının devam ettiği görülmektedir. Bu duruma göre Başpolis ve Kıdemli Başpolisler hakkında idareciler tarafından keyfi uygulama yapmaya açık bir yetki tanınmıştır. Başpolis memurlarının kanunla düzenlenmesi gereken haklarinin; polis memuru rütbesine atif yapılarak düzenlenmesi Anayasanın Öngörülebilirlik, İdareye güven, Belirlilik, Hakli Beklenti ilkelerine ve yürürlükteki mevzuata aykırıdır. 

Ayrıca uzun yıllardır Başpolis Memuru olarak çoğu yerde amirlik görevi yürüten Emniyet Mensuplarımızın; 26.10.2018 tarihinde yürürlüğe giren ve Emniyet Teşkilatı kanununa eklenen geçici 29.maddeye göre Komiser Yardımcılığına geçişteki yaş durumunun, ay ve gün olarak hesaplanması ve ön lisans mezunu memurlarımızın bu haktan yararlanamaması durumundan dolayı mağduriyetleri artmaktadır. 

Bu Bağlamda; 

1- Doğurduğu adil olmayan sonuçlar bakımından; Emniyet Teşkilatının temeli olan liyakat, disiplin ve hiyerarşi yapısının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek, adalete güvenin ve barışın sağlanması, Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarımızın emeğinin karşılığını alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri ne zaman yapacaksınız? 

2- Rol çatışması, yaş durumunun, ay ve gün olarak hesaplanması, lisans mezunu olma şartının aranması durumundan dolayı mağduriyet yaşayan Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarımızın hiyerarşi, terfi ve disiplin mevzuatındaki eksik ve/veya uyumsuzluktan kaynaklı hak kayıpları olan amirlik sinifina ( komiser yardımcılığına ) terfilerinin sağlanması gerekliliği hususunda yürütülen bir 
çalışmanız bulunmakta mıdır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sn. Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 11.06.2019 
Ömer Fethi GÜRER I / Niğde Milletvekili 

1. Yapılan düzenleme sonucu kaldırılan Başpolislik unvanının sonucunda kaç memur bu uygulamadan doğrudan etkilenmiştir? 

2. Bu memurlar görevlerine hangi unvanla devam etmektedir? 

3. Bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme düşünülmekte midir? 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
13 Yorum