Çarşı ve mahalle bekçileri ile özel güvenlik çalışanlarına yıpranma payı teklifi

Çarşı ve mahalle bekçileri ile özel güvenlik çalışanlarına yıpranma payı teklifi
Gece bekçilerine ve özel güvenlik personeline yıpranma payı TBMM gündeminde. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'de. Teklif ile, özel güvenlik çalışanları ile çarşı ve mahalle bekçilerine, uygulamada yıpranma payı olarak bilinen fiilî hizmet süresi zammı uygulanması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, gerekçesi ile birlikte ek'te sunulmaktadır. Gereğini saygılarımla arz ederim. 17.04.2019 
Av. Halil ÖZTÜRK /Kırıkkale Milletvekili 

GEREKÇE 

Türkiye'de özel güvenlik personeli olarak çalışanların; çalışma şartlarının güçlüğü, ücretlerinin yetersizliği ve kısıtlı mali haklara sahip olmaları ile beraberinde sosyal haklarının yetersizliği gibi nedenlerle büyük zorluklar yaşamaktadırlar. 

Nitekim gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlileri 7 gün 24 saat esasına dayalı vardiyalı bir program dahilinde genel kolluk kuvvetlerine benzer hizmet vermektedirler. Bunun yanısıra sektörde yasal çalışma saatlerine riayet edilmemekte, çalışanlar zaman zaman günde 12 saatten fazla görev yapmaktadırlar. 

Gerek kamuya, gerekse özel sektöre güvenlik hizmeti sağlayan firmalar, işverenden personel başına tahsil ettiği ücretin daha azına ve genellikle de asgari ücretle eleman çalıştırmaktadır. Sektörde çalışanlarına fazla mesai ücreti, yemek, yol parası ödeyen firma sayısı neredeyse yok denecekm kadar azdır. Diğer yandan hizmet şartnamelerinde kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili bir hüküm bulunmayan özel güvenlik çalışanları, işten çıkarıldıklarında bu haklarından mahrum olmaktadırlar.

Tüm bunların yanı sıra; görevleri başında tehdit, yaralanma ve ölüme kadar gidebilen ağır bir risk ve tehlike altında çalışan özel güvenlik çalışanları, yaptıkları işin niteliği genel kolluk kuvvetlerinin yaptıkları görevlere de benzer olmasına rağmen, asker ve emniyet güçlerinin faydalandığı yipranma hakkından yararlanamamaktadırlar. Bu bakımdan, özel güvenlik çalışanlarının, genel kolluk kuvvetlerinin faydalandiği yıpranma hakkına tabi olmadan emekli olmaları eşitsizliği beraberinden getirirken, kamu vicdanını da yaralamaktadır. 

Yine son yıllarda emniyet teşkilatı bünyesinde göreve başlatılan çarşı ve mahalle bekçileri de, tıpkı emniyet güçlerinde görev yapan diğer görevliler gibi çalışmakta ve adı üstünde olduğu üzere görevlerini gece icraa etmektedirler. Çalışma şartlarındaki olumsuzluklara rağmen çarşı ve mahalle bekçileri de yıpranma hakkı alamamaktadırlar. 

Kanun teklifimiz ile; büyük bir özveriyle gece gündüz demeden, zor şartlar altında çalışan özel güvenlik çalışanlarına ve çarşı ve mahalle bekçilerine yıpranma hakkı tanınması öngörülmektedir. 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fikrasında yer alan tabloda 14 numaralı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tabloya 21 inci bölüm eklenmiştir. 
“14) Emniyet ve polis mesleğinde, Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta Milli İstihbarat Teşkilâtında geçirilen süreler dahil çarşı ve mahalle bekçisi, polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı. Maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları. 
90 

21) Özel Güvenlik 10/06/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında fiilen çalışan Güvenlik görevlileri” 
90 

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

26'ncı Yasama Döneminde vermiş olduğum 2/2315, 2/2285, 2/2260, 2/2255, 2/2218. 212213. 2/2188. 2/2186. 2/2173, 272172 2/2166. 2/215 155, 2/2146, 2/2145, 2/2136, 2/2130, 2/2124, 2/2118, 2/2080, 2/2078, 2/2068, 2/2067, 2/2052, 2/2040, 2/2039, 2/2029, 2/2028, 2/2027, 2/2013, 2/2011, 2/2010, 2/2004, 2/1990, 2/1969, 2/1966, 2/1938, 2/1896, 2/1884, 2/1879, 2/1873, 2/1838, 2/1819, 2/1781, 2/1780, 2/1769, 2/1768,2/1748, 2/1747, 2/1738, 2/1718, 2/1666, 2/1656, 2/1653, 2/1642, 2/1632, n . 2/1518, 2/1464, 2/1447, 2/1351, 2/1041, 2/868, 2/867, 2/866, 2/865, 2/849,21848, 2/807, 2/806, 2/805, 2/562 Esas Numarali Kanun Tekliflerimin İçtüzüğüh 77'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 27'nci Yasama Döneminde yenilenmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 16.04.2019
Ömer Fethi Gürer/ Niğde Milletvekili

Polislere verilen yıpranma payı hakkının Emniyet teşkilatında görevli, geceleri halkın huzur ve güvenliğini sağlayan Çarşı ve Mahalle bekçilerine de verilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini Saygılarımla Arz Ederim.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (14) numaralı sırasında yer alan “polis memuru" ibaresinden önce gelmek üzere "çarşı ve mahalle bekçisi," ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
12 Yorum