Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik 18 Mayıs 2019

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik 18 Mayıs 2019
İçişleri Bakanlığı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme usul ve esaslarında yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (b) bendinde yer alan “Polis Akademisi Başkanlığını,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanlığını,” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “Polis Koleji,” ve “Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerini,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Bakan Yardımcısı: Görev dağılımında birimin bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eğitim Dairesi Başkanı” ibaresi “Polis Akademisi Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında” ibaresi “değerlendirme zamanında” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(14) Emniyet Genel Müdürünün birinci değerlendirme amiri Bakan Yardımcısı ikinci değerlendirme amiri Bakandır.

(15) Emniyet Genel Müdürünün birinci değerlendirme amiri olduğu personelin ikinci değerlendirme amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini ilgili Bakan Yardımcısına devredebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Aday memurların değerlendirmeleri dönem bitiş tarihini takip eden bir sonraki ayın yedinci gününe kadar yapılır. Değerlendirme amirleri, belirtilen süre içerisinde ilgili personel hakkında PBS üzerinden değerlendirmelerini yapmak zorundadır.”

“(5) İkinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen süreler içerisinde hukuken kabul edilebilir mazereti olmaksızın değerlendirmesini yapmayanlar hakkında 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Polis Akademisi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Polis Akademisi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Polis Akademisi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Polis Akademisi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.