Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazetede

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazetede
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazetede bugün (28.03.2017) yayımlandı.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BRANŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Branşlı Personel: Genel Müdür onayı ile oluşturulan branş ile ilgili kursu alarak sertifikalandırılan ve branşa aktarılan personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Branşlı personel sıfatının kazanılabilmesi için ilgili branş kursunun görülmesi ve başarı ile bitirilmesi zorunludur. Hangi kursların branşa aktarmaya esas teşkil edeceği branş yönergelerinde belirlenir ve kurum intranet sayfasında yayımlanır. İlgili Daire Başkanlığınca kendi branş yönergesinde sayılan nitelikleri taşıyan personelden; genel hizmet statülü olanlar ya da başka bir branşa sahip olup da bulunduğu branşın komisyonunca kursa katılması uygun görülenler branş kursuna çağırılabilir.”

“(2) Branşlı olduğu halde başka branş kursu gören personel, fiilen kurs gördüğü branş birimlerinde çalışması halinde talebi aranmaksızın çalıştığı branşlı Daire Başkanlığı tarafından eski branşından çıkartılması için ilgili Daire Başkanlığına talepte bulunulabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Branş kursunu başarıyla bitirenler ile 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre tekrar branşa aktarılacaklar arasından ilgili branş komisyonunca belirlenen ve branştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülerek Personel Dairesi Başkanlığına bildirilenler, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile branşa aktarılır. Genel Müdüre doğrudan bağlı branşlı daire başkanlıkları için branşa aktarma işlemi ilgili daire başkanının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.”

“(4) Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personel fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşa aktarılmaz. Ancak özel harekat branşında görevlendirilecek personel için bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı eğitim, tedavi ve misyon koruma görevi nedenleriyle geçirilen süreler bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Branştan ayrılan ya da çıkarılan personel genel hizmet statüsünde istihdam edilir. 10 uncu madde gereğince branştan çıkarılanlar bir daha aynı branşa aktarılamaz. Ancak bu hüküm, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası gereğince branştan çıkarılanlar hakkında uygulanmaz.

(2) 12 nci madde, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası gereğince branştan ayrılanlar ise bir defaya mahsus olmak üzere eski branşına aktarılmak isteyebilir. Bu durumda olan personelden fiilen branşlı birimlerde görevli olanlar, talebi aranmaksızın branş komisyonunca branşa aktarılabilir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki personelde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlardan sadece (a) bendi aranır ve personelin değerlendirilmesi ilgili branş komisyonlarınca yapılır. Talebi branş komisyonunca uygun görülen personel 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre branşa aktarılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10 yıl” ibareleri “15 yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.