Emniyet mensuplarının hak kaybını telafi etmek için teşkilat kanununda değişiklik teklifi

Emniyet mensuplarının hak kaybını telafi etmek için teşkilat kanununda değişiklik teklifi
İçişleri bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeli görev ve faaliyet alanları iç güvenliği sağlamakla sorumlu oldukları halde sosyal haklarda ve maaşlarında haksız uygulamalar bulunmaktadır. Teklif ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı aynı faaliyet ve sorumluluk içerisinde görev yapan Kolluk Kuvvetleri arasındaki özlük hakları arasında eşitliği sağlayarak emniyet mensuplarının hak kaybını telafi etmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Gürsel EROL / Elazığ Milletvekili

GENEL GEREKÇE :Teklif ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı aynı faaliyet ve sorumluluk içerisinde görev yapan Kolluk Kuvvetleri arasındaki özlük hakları arasında eşitliği sağlayarak emniyet mensuplarının hak kaybını telafi etmektedir.

İçişleri bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeli görev ve faaliyet alanları iç güvenliği sağlamakla sorumlu oldukları halde sosyal haklarda ve maaşlarında haksız uygulamalar bulunmaktadır.

Teklifimiz ile Ankara, İstanbul ve İzmir Emniyet Müdürlerinin ek göstergesi kıdemli albay rütbesine İl Emniyet müdürleri İl Jandarma Komutanı albay rütbesine eşittir.
Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklik sonucu Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelimiz hak ettiği ek göstergeye kavuşturulmuş olacak, özlük hakları, fazla mesai hakları ile emeklilik durumlarında ciddi bir iyileştirme yapılmış olacaktır.

Emniyet Teşkilatımızın ağır ve yıpratıcı çalışma koşulları göz önüne alındığında Ek Gösterge, senelik ve haftalık izinleri ile Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Ek göstergedeki farklılıktan dolayı eğitim öğretim durumları aynı ve aynı işi yapan TSK personeli ile Emniyet teşkilati personeli arasında emekli olduklarında, ikramiye ve maaş yönünden büyük farklar olduğu görülmektedir.

Oysa Anayasanın “Ücrette Adalet Sağlanması” başlıklı 55 inci maddesi “ücret emeğin karşılığıdır” ve “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır" hükümlerine yer vermektedir. Anayasanın bu maddesi “eşit işe eşit ücret” ilkesini gerekli kılmaktadır. Sosyal ve hukuk devleti ilkesinin gereği evrensel hukukta budur.

Yani, aynı nitelikte iş yapan personel arasında ücret adaletsizliğinin giderilmesi hem anayasa bakımından hem de evrensel hukuk açısından en doğal gerekliliktir.
Gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra polislerimize saygın, itibarlı ve güvenilir bir hayat sürdürebilmelerini temin amacıyla bu özlük hakları iyileştirmesi mutlaka yapılmalıdır.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin yirminci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yirmibirinci fikrasının birinci cümlesinde yer alan “ve yirminci” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
“Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri, 65 yaşını doldurmadıkça, istemleri dışında emekliye sevk edilemez."

MADDE 2- 3201 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir.
"Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan özel harekât ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %70'i, siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara %62'si, diğer birimlerinde görevli olanlara %54'ü tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir."

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan kendi istekleriyle ya da hizmet gerekleri nedeniyle yıllık iznini kullanamayanlara, kullanmadıkları her yıllık izin günü yirmi dört saat olarak hesaplanmak ve o yılın Ocak ayı maaşının görevde geçirilen bir saate denk düşen tutarı esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fikra hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının birlikte çıkaracakları yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 4- 657 sayılı Kanunun eli (IV) sayılı Makam Tazminati Cetvelinin 4 üncü sırasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, 5 inci sırasının (f) bendi ve 9 uncu sırasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “İl Emniyet Müdürleri," ibareleri metinden çıkarılmıştır.
“d) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Müftüleri ve Vali Yardımcıları"
MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun teklifi için TIKLAYINIZ

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.