Kıdemli başpolislik ve başpolislik kanun teklifi (13 Kasım 2019)

Kıdemli başpolislik ve başpolislik kanun teklifi (13 Kasım 2019)
3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 13 Kasım 2019'da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Teklif ile kıdemli başpolislik ve başpolislikten komiser yardımcılığı rütbesine terfi edenlerin, kıdemli başpolislik ve başpolislikte geçen hizmet sürelerinin tamamının komiser yardımcılığı rütbe bekleme süresinden sayılması öngörülmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifim ekte sunulmuştur. 24.10.2019 Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Av. Uğur Bayraktutan /Artvin Milletvekili 

GENEL GEREKÇE: 

"Başpolis", Emniyet Teşkilatı'nın ilk kademe amir ihtiyacının karşılanması ve polis memurlarına kariyer imkanı sağlanması için 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 16.06.2010 tarihinde 5997 sayılı kanun ile oluşturulan Emniyet Hizmetleri sınıfı personeliydi. Başpolis Memuru rütbesi Emniyet Teşkilatı Kanunu 13. Maddesine göre II. meslek derecesinde ve Polis Memuru rütbesinin üstünde bulunmaktaydı. Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesine terfi etmek isteyen Emniyet mensuplari sinav dahil zorlu aşamalardan geçmişler uzun yıllardır Başpolis Memuru olarak çoğu yerde amirlik görevi yürüten Emniyet Mensuplarımızın; 26 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa eklenen Geçici 29. Madde ile 45 yaşından küçük, Lisans mezunu 1000 kadar Başpolis ve kıdemli Başpolisin Komiser Yardımcılığına terfi etmesinin önü açılmış oldu. Yine aynı kanunda yapılan bir düzenlemeyle Başpolis alimi tamamen kaldırılmıştır. 

Bu rütbeye sınavlar, eğitimler ve atamayla gelen Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarımız; Başpolislikte geçen sürenin rütbe terfiinden sayılmasını beklemektedir. İlgili kanunda yapılacak . yeni bir düzenlemeyle "Başpolis ve Kıdemli Başpolis" rütbesindeki Memurlarımızın yıllardır süregelen mağduriyetleri giderilerek, emeklerinin karşılığını almaları sağlanacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na geçici madde eklenerek; Emniyet Teşkilatının temeli olan liyakat, disiplin ve hiyerarşi yapısının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek, Emniyet Teşkilat Kanunundan Ek 28'inci Madde 26/10/2018 tarihinde kaldırıldıktan sonra bir daha Başpolis ve Kıdemli Başpolis rütbesine atama yapılmayacağından bir defaya mahsus olmak üzere "Başpolis ve Kıdemli Başpolis" rütbesindeki Memurlarımızın yıllardır süregelen mağduriyetlerinin giderilmesi ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri amaçlanmıştır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na geçici madde eklenmiştir. 
" GEÇİCİ MADDE 30 – Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte bir defaya mahsus olmak üzere kıdemli Başpolislik ve Başpolislikten Komiser Yardımcılığı rütbesine terfi edenlerin, Kıdemli Başpolislik ve Başpolislikte geçen hizmet sürelerinin tamamı Komiser Yardımcılığı rütbe bekleme süresinden sayılır. Bu sürelerde herhangi bir sinir aranmaz, başkaca iş ve işleme gerek kalmaksızın bekleme süresinin toplamının denk geldiği rütbeye yerinde terfi ettirilir." 
MADDE 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
7 Yorum