Öğretmenlere, Polis Amirlerine ve Kültür Bakanlığı Personeline 3600 Ek Gösterge Kanun Teklifi Komisyona Sunuldu

Öğretmenlere, Polis Amirlerine ve Kültür Bakanlığı Personeline 3600 Ek Gösterge Kanun Teklifi Komisyona Sunuldu
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 26'ncı Yasama Döneminde emniyet mensupları, öğretmen ve Kültür Bakanlığı personeli için vermiş olduğu Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifini 16 Nisan 2019 tarihinde tekrar TBMM'ye sundu. Öğretmenlere, polis amirlerine ve Kültür Bakanlığı personeline 3600 ek gösterge öngören kanun teklifi 9 Mayıs 201'2da Mevlic Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

26'ncı Yasama Döneminde vermiş olduğum 2/2315, 2/2285, 2/2260, 2/2255, 2/2218. 2/2213, 212188: 2/2186. 2/2173. 2/2172. 2/2166, 2/2159, 155, 2/2146,... 2/2145, 2/2136, 2/2130, 2/2124, 2/2118, 2/2080, 2/2078, 2/2068, 2/2067, 2/2052, 2/2040, 2/2039, 2/2029, 2/2028, 2/2027, 2/2013, 2/2011, 2/2010, 2/2004, 2/1990, 2/1969, 2/1966, 2/1938, 12/1896, 2/1884, 2/1879, 2/1873, 2/1838, 2/1819, 2/1781, 2/1780, 2/1769, 2/1768,2/1748, 2/1747, 2/1738, 2/1718, 2/1666, 2/1656, 2/1653, 2/1642, 2/1632, 6 : 2/1518, 2/1464, 2/1447, 2/1351, 2/1041, 2/868, 2/867, 2/866, 2/865, 2/849, 2/848, 2/807, 21806, 2/805, 2/562 Esas Numarali Kanun Tekliflerimin İçtüzüğüh 77'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 27'nci Yasama Döneminde yenilenmesini arz ve talep ederim.  
Saygilarimla. 16.04.2019 
Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 


Öğretmenlere 24 Kasım'da İkramiye ve 3600 Ek Gösterge

GEREKÇE: Eğitim sistemi içerisindeki temel sorunlarını çözen ülkeler; kültür, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomik alanlarda kalkınmış ve ilerlemiştir.
Akıl ve bilimden uzaklaşarak, çağdaş eğitim modellerini yaşama geçiremeyen toplumlar ise bağımsızlık, özgürlük ve ekonomik mücadelelerinde her zaman geride kalmaya mahkûmdurlar.
Kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir. Eğitim ve öğretimin temel taşı ise gelecek nesilleri emanet ettiğimiz eğitim emekçilerimiz, öğretmenlerimizdir.
Öğretmenlerimiz; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşama hazırlayan kimsedir.
Vermiş olduğumuz bu kanun teklifinin amacı; mutlu ve özgür bireylerin yaşadığı bir toplum yaratmanın yanında öğretmenlik mesleğini her bakımdan donanımlı ve çekici hale getirmek, kaliteli öğretmen yetiştirilmesi için her türlü ortam ve imkânı sağlamaktır.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32'nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her yıl 24 Kasım Öğretmenler Gününde, Kasım ayı net maaşı tutarında öğretmenler günü ikramiyesi ödenir.”
MADDE 2- 657 sayılı Kanunun eki (l) sayılı Cetvelin "IV- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Öğretmen ve diğer personel 
1     3600
2    2640
3    1920
4    1320
5    1080
6    960
7    600
8    540”
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Polis Amirlerine (Emniyet Müdürü ve Şube Müdürlerine) 3600 Ek Gösterge

GEREKÇE:12/24 çalışma sistemi nedeniyle hayatları altüst olan emniyet teşkilatı neredeyse bütün angarya işlere koşturuluyor, buna rağmen fazla mesai ücreti de ödenmiyor. Ek gösterge Emniyet Mensuplarımızın hakkıdır. Bu hakkı teslim etmek devletimizin görevidir.
II emniyet müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe emniyet müdürü olarak görev yapan polis şeflerinin ek gösterge rakamlarının 3600 olması, psikolojik ve maddi olarak zor şartlar altında çalışan emniyet mensupları için vermiş olduğumuz bu kanun teklifinin amacı bu kişileri bir nebze olsun rahatlatmaktır.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (l) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"c) Daire Başkanları ile Diğer
Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri        1    4000
d) il Emniyet Müdür Yardımcıları     1    3600
ile kadroları Emniyet Hizmetleri      2    3000
Sınıfına dâhil olan Şube                 3    2400
Müdürleri, Emniyet Müdürleri ve 
Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış 
olan diğerleri                                  4    1600

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeline 3600 Ek Gösterge 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Kültür ve turizm bakanlığında ihtisas elemanı olarak teknik hizmetler sınıfında; kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, kimyager, sosyolog ve matematikçilerdin 2200 olan ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi ve tazminat oranlarının buna göre düzenlenmesi ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini Saygılarımla Arz Ederim. 
Ömer Fethi GÜRER 
Niğde Milletvekili 

GEREKÇE: Kültür geçmişten devir alınıp geleceğe taşınan en önemli değerlerimizin genel adıdır. Eğitimde, bilimde, kültür ve sanatta geleceğimizin daha iyi olabilmesi ve bu bağlamda uğraş ve emek verenlerinde desteklenmesi ile mümkündür. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu bağlamda önemli bir birikim ve uğraş alanıdır. Bakanlık bünyesinde yıllarca hizmet vermiş liyakatli personelin her süreçte korunması ve sahiplenilmesi gereklidir. Bu bağlamda çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi ve ücretlerinde de düzenleme bu kişilere önemli destek yaratacaktır. Diğer kurumlarda çalışanlar emsal alınarak ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi eşitlik açısından da önemlidir. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "11. Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendinin "Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarında kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, kimyager, sosyolog ve matematikçi unvanı ile çalışanlar” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
18 Yorum