Polis memurunun, 6 yıl başka kuruma nakil olamamasında yeni Danıştay kararı

Polis memurunun, 6 yıl başka kuruma nakil olamamasında yeni Danıştay kararı
Başka kuruma geçmek isteyen polislere Danıştay'dan müjde! Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olmaya hak kazanmış polisin, altı yıl boyunca nakil olamamasına dair karara yapılan karar düzeltme istemini de reddetti.

POMEM sonrasında polis memurluğuna atanan bir aday, 2014 yılında öğretmenliğe atanmaya hak kazanması sonrasında, öğretmenliğe geçmek istemiş ancak bu talebi Emniyet tarafından kabul edilmemişti.

Emniyet, 3201 sayılı Kanunun ek 24. maddesinde yer alan şu hükme dayanarak muvafakat vermemiştir:

"Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar."

Muvafakat alamayan polis memuru dava açmış ve idare mahkemesi, Emniyet Genel Müdürlüğü lehinde karar vermiştir.

Polis memuru, bu kez davayı temyiz etmiştir. Danıştay 16. Dairesi yaptığı incelemede söz konusu hükümde yer alan naklen geçiş yapılamayacağı şeklindeki düzenlemenin "sınava tabi tutulmaksızın" yapılacak naklen atamaları içermesi gerektiğine, sınava dayalı naklen geçişleri ise kapsamaması gerektiğine karar vermiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Danıştay 16. Dairesinin bu kararı için karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Karar düzeltmeyi inceleyen Danıştay 2. Dairesi, Emniyet'in talebini bir kez daha redderek, polis memurunun sınava dayalı geçiş yapabileceği yönünde karar vermiştir.

memurlar.net

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET