Polislerin çalışma saatleri hakkında kanun teklifi (18 Temmuz 2019)

Polislerin çalışma saatleri hakkında kanun teklifi (18 Temmuz 2019)
Emniyet Teşkilatı mensupları ağır çalışma koşulları altında haftada bir gün (hafta sonu) izin kullanabilmektedir. Ancak görev yaptığı şehirde, toplantı ve gösteri yürüyüşü, futbol maçı, ler varsa bu izinli günlerinde ikinci bir emir verilene kadar çalışmaktadırlar. Böylece haftanın 7 günü çalışan polislerimiz ailesi ve yakınlarına vakit ayıramamakta ciddi toplumsal ve ailevi sorunlar yaşamaktadır. Konu hakkında İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok tarafından TBMM'ye verilen ve 18 Temmuz 2019 tarihinde

Teklif ile, 657 sayılı Kanunun Emniyet Sınıfında yer alan personelin günde sekiz saat ve üç vardiya usulüne göre görev yapması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve gerekçeleriyle ekte sunulmuştur.04/07/2019 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 
İsmail OK /Balıkesir Milletvekili 

GENEL GEREKCE 

Polislik, yapılan iş gereğince, düzensiz, uzun ve yoğun çalışma temposu gerektiren bir meslektir. Emeklilik haklarını kazanıncaya değin yüksek tempoda ve ağır mesai şartlarında, yaşamsal tehlikenin varlığını sürekli hissettiren polislik mesleği, zaman içerisinde hizmetin kalitesini ve çalışanın performansını etkilemektedir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 29 Sayılı Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme gibi birçok uluslararası metininin yanı sıra, T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gibi ulusal metinlerde çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu ve benzeri hukuki düzenlemelerde yer almasına rağmen polisin çalışma koşulları sorunu, özellikle meslek çalışanları tarafından en önemli gündem maddesi olarak yerini ve önemini korumaya devam etmektedir. Bununla birlikte, polisin çalışma koşulları birçok kurum ve kuruluş tarafından eleştirilmiş ve polislerin en önemli sorunu olarak sayılmıştır. 

Polisleri yaşadığı sorunlarla ilgili olarak ilk kurumsal değerlendirme İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bu raporda, "polisin, içinde görev yaptığı çevre, mesleki psikolojik ve maddi koşulları, birliği, tarafsızlığı ve onurunu koruyacak nitelikte olması” gerektiğine vurgu yapılarak, yapılan işin tehlikesi, niteliği, çalışma saatlerinin düzensizliği dikkate alınarak adil bir ücret sisteminin olması gerektiği belirtilmiş, uluslararası standartlara ve insan gerçeğine uygun çalışma koşullarının oluşturulması istenmiştir. 

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, polislerin görev yaptıkları yerlerde, gergin bir havanın olduğunu, uzun ve yoğun çalışma saatlerinde görevlerini yaptıklarını, ekonomik olarak kısıtlı ve yetersiz insani olanaklarının bulunduğunu, bu kötü şartlardan dolayı, yoğun strese maruz kaldıklarını tespit etmiştir. 

Emniyet Teşkilatı mensupları ağır çalışma koşulları altında haftada bir gün (hafta sonu) izin kullanabilmektedir. Ancak görev yaptığı şehirde, toplantı ve gösteri yürüyüşü, futbol maçı, ler varsa bu izinli günlerinde ikinci bir emir verilene kadar çalışmaktadırlar. Böylece haftanın 7 günü çalışan polislerimiz ailesi ve yakınlarına vakit ayıramamakta ciddi toplumsal ve ailevi sorunlar yaşamaktadır. 

Devletimizin en köklü kurumlarından olan ve bugün 400 bini aşkın personel sayısı ile ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündür çalışan Emniyet Teşkilatımızın özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
"Emniyet Sınıfında yer alan personel günde sekiz saat ve üç vardiya usulüne göre görev yapar." 
MADDE2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum