2009 Yılında Anayasa Mahkemesi Toplu Sözleşme İkramiyesini iptal etmiş

2009 Yılında Anayasa Mahkemesi Toplu Sözleşme İkramiyesini iptal etmiş
Bizim-Sen Genel Başkanı Uğur ŞEN: 2009 Yılında Anayasa Mahkemesi Toplu Sözleşme İkramiyesini iptal etmiş.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ 2009 YILINDA ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLMİŞTİR. 

Uğur ŞEN (Bizim-Sen Genel Başkanı) olarak bu kararı yerinde buluyorum. Şuanda Anayasaya aykırı olmasına rağmen verilen Toplu Sözleşme İkramiyesi, Toplu Sözleşme Desteğinin tekrar İPTAL edilmesi gerekiyor. Memurlar para için değil inanıyor güveniyorsa SENDİKALARA üye olsunlar, Anayasa Mahkemesinde belirtildiği gibi SENDİKALARIN BAĞIMSIZ OLMASI AÇISINDAN DEVLET TARAFINDAN SENDİKA ÜYELERİNE NE AD ALTINDA OLURSA OLSUN PARA VERİLMEMELİDİR. YILLARCA SENDİKA İLE UĞRAŞANLAR BUNU BİLMEMESİ VAHİM, BİLİPTE GÜNDEME GETİRMEMESİ DAHADA VAHİM……

“21.03.2006 tarih ve 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükminde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesi ile 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen Ek madde 4’ün Birinci Fıkrasının Anayasa’ya Aykırılığı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen söz konusu Ek Madde 4 ile, 44688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verileceği öngörülmüştür.

Uluslar arası Çalışma Örgütü İLO’nun yukarıda açıklanan 98 ve 151 sayılı uluslararası sözleşmelerine aykırı olduğundan Anayasa’nın 90 ıncı maddesine de aykırı düşmektedir.

“1- Kamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır.
2- Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır.
3- Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacıyla mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir.”
hükümleri yer almaktadır.

TBMM tarafından onaylanmış olan bu uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’nın 51. maddesinde benimsenen ilkelerin, öz yönünden bir farklılık içermediği görülmektedir.

Kamu görevlileri sendikasına üye olan kamu görevlilerine, kendilerinden üyelik ödentisi kesintisi yapılan her ay için belirli bir tutarda sendika ödeneği verilmesi, dolaylı yoldan sendikalara ve üyelerinin gönüllülük esasına dayalı katılımlarına müdahale anlamı taşıdığından, Anayasa’nın 51. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.

Kural, Anayasa’nın 51. maddesine aykırı görülerek iptal edildiğinden ayrıca Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 90. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

VI- SONUÇ

21.3.2006 günlü, 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesiyle 27.6.1989 günlü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 4’ün birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 25.6.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Uğur ŞEN /Bizim-Sen Genel Başkanı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.