2022 Engelli Maaşları Kurban Bayramından Önce Ödensin Talebi! 3 Aylık 2022 Maaşı Nedir?

2022 Engelli Maaşları Kurban Bayramından Önce Ödensin Talebi! 3 Aylık 2022 Maaşı Nedir?
Hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, emeklilere maaş ödemelerini kurban bayramı öncesi ödeme kararı alması, 2022 maaşı alan kesimde de beklenti yarattı. 2022 maaşı alan vatandaşlar sitemize ulaşarak bu taleplerini yetkililere ulaştırmamızı istemektedirler. Bir çok vatandaş 2022 maaşları (3 aylık maaş) ile evde bakım maaşlarını karıştırmaktadır. 2022 maaşı nedir ve kimler alabilir, ayrıntılar haberimizde..

Hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, emeklilere maaş ödemelerini kurban bayramı öncesi ödeme kararı alması, 2022 maaşı alan kesimde de beklenti yarattı. 2022 maaşı alan vatandaşlar sitemize ulaşarak bu taleplerini yetkililere ulaştırmamızı istemektedirler. Bir çok vatandaş 2022 maaşları (3 aylık maaş) ile evde bakım maaşlarını karıştırmaktadır. 2022 maaşı nedir ve kimler alabilir, ayrıntılar haberimizde..

Bilindiği üzere bu 2022 engelli maaşı, kimsesiz, özürlü veya özürlü yakını, bakıcısı, evde yaşlı veya hasta yakını, ileri yaşlarda maddi sıkıntısı olan yaşlılar vb, üç ayda bir alınan cüzzi bir aylıktır. Sitemize ulaşan ve bu aylıktan faydalanan vatandaşlar, Kurban Bayramında neden diğer emekli, dul ve yetim aylıklarında olduğu gibi, 2020 maaşı alanlara erken ödeme yapılmadığını ve  unutulduğunu sorgulamaktadırlar. Kendilerinin de görmezden gelinmemesini isteyen 2022 maaş alan vatandaşlarımız, yetkilerin birazcık olsun bu kesimide düşünmelerini istemektedirler...

2022 Maaşı Nedir?
3'er aylık dönemler halinde ve gerekli şartları sağlayan 65 yaş üstü bireylere verilen bir maaş türüdür. Bu maaşı sadece ilgili şartı sağlayıp da yaşı 65 ve üstü olan vatandaşlara verilmektedir.
Engelli kişilerin her insan gibi rahat ve özgür bir şekilde yaşaması için toplumla bütünleşerek yaşayabilmeleri için devletin bu kişilere sağladığı desteklerden birisi de 2022 engelli maaşıdır. 

2022 Sayılı Kanuna Göre Kaç Çeşit Aylık Vardır?

Beş (5) çeşit aylık bağlanmaktadır. Bunlar sırasıyla;

1. Yaşlı Αylığı (65 yaşını doldurmuş olanlar için )
2. %40-69 Αrası Engelli Aylığı (18 yaşından büyük olanlara verilen aylık)
3. % 70 ve Üzeri Özürlü Maaşı (18 yaşından büyük olanlara verilen aylık)
4. 18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı (Bu aylık özürlünün kendisine değil yakınına anne baba gibi ödenen aylıktır)
5. Silikozis Aylığı
 
2022 Maaşını Kimler Alabilir?
2022 engelli maaşı, bazı şartlar doğrultusunda bu şartlara uyan kişilere verilir. Bu şartlardan birisi engelli olunmasıdır. 2022 maaşından faydalanmak isteyen kişilerin engelli olduklarına dair sağlık kurulundan rapor almaları ve bu durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Engelli olan kişinin gelir durumunu aynı zamanda ailesinin gelir durumunu belgelemesi gerekmektedir. Bunu yaparken 18 yaşını geçmiş kişilerin kira, fatura gibi yaptığı ödemeler hesaplanarak eline geçen paradan bu miktar çıkartılarak geriye kalan kısmı hesaplanır. Maaş şartları tutuyor ise maaş bağlanması sağlanabilir.

Emeklisi olan ve anne ve babası üzerinden maaş alan kişiler de engelli aylığı alamamaktadır. Bu kişilerin çalışmaması da gerekmektedir.


2022 Maaşını Kim Ne Kadar Alabilir?
Engellilere sağlanan destek doğrultusunda verilen maaş 3 ayrı gurupta veriliyor. 1. gurup engelliler, 18 yaşını geçmiş, engelli olarak yüzde 70 oranında engeli olan kişiler, 2. Gurup engelliler 18 yaşını geçmiş ve yüzde 40 ile yüzde 60 arasında engel durumu olan kişiler, 3. Gurup ise 18 yaşını geçmiş ve yüzde 70’in üzerinde engelli olanlara verilen maaşlar şeklindedir.

18 Yaşından Küçükler 2022 ‘den Faydalanabilir mi?
18 yaşını geçmemiş kişiler de 2022 engelli maaşını almaya hak kazanabilirler. Bunun için kendileri olmasa da bakan yakını bu aylığı alabilmektedir. Fakat bunun için 18 yaşından küçük olmakla birlikte en az yüzde 40 oranında engelli olmasının raporla kanıtlanması gerekmektedir.

2022 Maaşları 2017 Yılında Ne Kadar Olacak?
2022 maaşları 2017 yılı içerisinde 3 aylık dönemler halinde verilecek olan maaşlar;

01.07.2017-31.12.2017 döneminde geçerli olmak üzere 2022 aylık miktarları şu şekildedir:

65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 754, 45 TL TL 
%40-69 engelli aylığı: 1132, 98 TL 
%70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı: 1699,47 TL 
18 yaş altı engelli yakını aylığı: 1132, 98 TL 

2022 Engelli Αylığı Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler ve evraklar nelerdir? 

Başvurular sosyal yardımlaşma vakfına yapılmaktadır ve evraklar tam olmalıdır.

Sağlık kurulu raрoru (oran en az %40 olmalı)
Başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır. Bu form SYDV sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı’nda matbu hazır şekilde verilir.)
Aylık başvurusunun, kanuni temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekaletname örneği
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Κurulu Raporu.
Mal bildirimi, Dilekçe, Vukuatlı nüfus kayıt belgesi, 2 tane vesikalık fotoğraf, Fakirlik kağıdı, Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi evrak

Kimler 2022 Maaşı Alır Aranan Özel Şartlar Nedir?

Gerekli belgeler kısmında en önemli şartın sağlık kurulu rapor oranının %40 ve üzeri оlması gerektiğini söylemiştik. Bunun birlikte kişinin herhangi bir sgk sosyal güvenlik kurumuna (ssk bağkur, emekli sandığı) tabi olmaması, ilgili yönetmelikte zikredilen muhtaç olma şartlarını yerine getirmesi ki bu muhtaçlık sınırı Ailede kişi başı 2015 ilk 6 ayı için: 286,37 TL, 2015 ikinci 6 ayı için: 303 TL ‘yi geçmemesi olarak belirlenmiştir.

Bu  rakamların üzerinde geliri olanlar 2015 il ayı için 286, ikinci altı ayı için 303 tl den fazla geliri olanlar 2022 sayılı kanun kapsamında ödenen aylıklardan faydalanamaz. Kişi başı gelirin bu rakamların altında olan ve gerekli özürlü sağlık raporu olan kişiler 2022 engelli aylığı almaya hak kazanırlar.

2022 Engelli Aylığı Muhtaçlık Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Devlet 2022 sayılı yasa gereği ödenen aylıkları asgari ücrete endeksledi. Buna göre muhtaçlık sınırı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar devlet tarafından veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından muhtaç sayılmaktadır.

2022 Maaşı Ζammı ve Maaş Tutarları Nasıl Belirlenir?

İlgili kanunda yapılan değişiklikle (Değişik:RG-25/3/2014-28952) 2022 maaş zamları memur aylık katsayısı ile hesaplanmaktadır. Gösterge rakamının çarpımı sonuсu çıkan sonuca göre engelli bireyler zamlı maaşlarını alır. Buna göre hesaрlama ve katsayı şu şekildedir.

a) Yaşlı aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,

b) Engelli aylığı: 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gösterge rakamının (3.240) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığı: 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gösterge rakamının (4.860) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda, ödeme yapılır.

Aylıklar Hangi Tarihte Ayda Ödenir?

2022 özürlü aylıkları 65 yaş yaşlılık aylıkları ve engelli yakını aylıkları bir yılda 3’er aylık dönemlerde 4 defa ödenir. Ödeme günleri TC kimlik no da bulunan doğum tarihin son rakamına göre belirlenir ve o günlerde ödemeler PTT şubelerinden yapılır

Ödeme Günleri

• Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
• Dоğum tarihinin sоn rakamı 1 – 6 оlan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inсi günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.
Ödeme yapılmaktadır.

Sıkça Sorular Sorular

2022 maaşı alanların sosyal güvenсe kapsamı nedir?
2022 maaşı alan kişiler SGK sosyal güvenlik kurumu tarafından genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilip, muhtaç sayıldıklarından sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.

Evde bakım maaşı alan kişi 2022 maaşı alabilir mi?

Evet alabilir. Halen bakım maaşı alan binlerce insan aynı zamanda 2022 maaşıda almaktadır. Ancak şimdiye kadar bakım maaşı 2022 maaşında gelir sayılmıyorken 2015 yılı itibariyle 2022 maaşı muhtaçlık sınırı hesaplamasında evde bakım maaşı bu hesaplamaya dahil edileсektir.

Özürlü maaşı sorgulama nereden yapılır?

sgk.gov.tr adresine tc ile giriş yaparak 2022 maaşı sorgulamasını yapabilirsiniz: Sorgulama sayfası:> https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/LoginT.action

Not: sorgulama tc kimlik no ile birlikte yapılır. İlgili alanlara gerekli bilgileri ve tc kimlik numaranızı girerek kısa zaman içerisinde sorgulama yapabilirsiniz. E-devlet şifresi olanlar edevlet aracılığıyla da sorgulama yapabilir.

Kamubiz.com Özel Haber

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ