Çıraklık ve Stajyerlikte Geçen Sürelerin Sigorta Başlangıcı Sayılması Meclis Komisyonunda (Ocak 2020)

Çıraklık ve Stajyerlikte Geçen Sürelerin Sigorta Başlangıcı Sayılması Meclis Komisyonunda (Ocak 2020)
Çıraklık ve stajyerlikte geçen sürelerin sigorta başlangıcı sayılmasına ilişkin kanun teklifi 30 Ocak 2020'de TBMM komisyonuna sunuldu. Teklif ile çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin borçlanılması durumunda sigortalılık başlangıç tarihinin çırak olarak çalışmaya veya staja başlanan tarihten başlatılması için Kanun teklifi TBMM komisyonunda.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif ile, çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin başlangıç tarihlerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından hizmet ve sigorta başlangıç tarihi sayılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Dr. Murat EMİR /Ankara Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Staj süreci, birçok mesleğin teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlayan önemli bir süreçtir. Bu süreçte avukatlık stajları veya doktorların asistanlıkta geçen süreleri yaşlılık malullük-ölüm sigortası olarak adlandırılan uzun vadeli sigorta türüne sayılmaktadır. 

Meslek lisesi mezunu olup çırak veya stajyer olarak çalışanlar ise, sosyal güvenlik sistemindeki iş kazası-meslek hastalığı sigortası da denilen kısa vadeli sigortadan faydalandırılmakta, emekliliğe uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmemektedir. 

Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulanların sigortalarının hizmet süresine dahil edilmemesi staj dönemindeki çalışmaların boşa geçmesine ve hak ihlallerine neden olmaktadır. Bu ihlal, emeklilik hakkı önünde engel teşkil etmektedir. 

Bu kanun teklifi ile Mesleki Eğitim Kanunu'nda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulanların uzun vadeli sigorta uygulamaları kapsamına sigortalılık başlangıç tarihi olarak bu sürelerin esas alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 - Sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi olan çırak, bursiyer, kursiyer ve stajyerlerin uzun vadeli sigorta kolları açısından da sigortalı olarak tanımlanması öngörülmektedir. 
Madde 2 - Çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin başlangıç tarihlerinin, uzun vadeli sigorta kolları açısından da hizmet ve sigorta başlangıç tarihi sayılması amaçlanmaktadır. 
Madde 3 - Çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanilabilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
Madde 4 - 08.09.1999 tarihinden önce yapılan çıraklık ve staj sürelerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanılabilmesine ve borçlanılan bu sürelerin sigortalılık başlangıç tarihinden önce ise sigortalılık başlangıç tarihinin borçlanılan süre kadar geriye götürülmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
Madde 5 - Yürürlük maddesidir. 
Madde 6 - Yürütme maddesidir. 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki (h) fikrası eklenmiştir. 
“(h) Maddenin (b) ve (e) fikraları kapsamındaki sigortalılar Kuruma başvurmak şartıyla, uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılırlar. 
MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "bursiyer" ibaresinden sonra gelmek üzere "kursiyer" ibaresi ve aşağıdaki fikra eklenmiştir.. 
“Birinci fikranın (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalılık başlangıç tarihi kısa vadeli sigortalılık tarihinin başlangıcı olarak tanımlanır. Sigortalı 18 yaşından küçük ise uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalılık başlangıç tarihi olarak 18 yaşını doldurduğu gün olarak esas alınır." 
MADDE 3 - 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayıli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve maddenin dördüncü fikrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“k) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları . tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin bu bentte belirtilen sigortalılık süreleri," 
“a) Birinci fikranın (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (j) ve (k) bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasınin ilgili bendine göre," 
MADDE 4- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 78 - Bu Kanuna tabi olarak çalışan veya isteğe bağlı sigortaya yahut topluluk sigortasına prim ödemekte olan sigortalılardan; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ve mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırtlah pogrencilerin bu kanunun beşinci maddesinin (b) ve (e) fikralarına göre geçen bu sürelerde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendilerinin veya hak sahipleriain yazıllaleate bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günbik Kasangaltve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın 20'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttilé borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, sigortalının prim ödeme süresine katılır. Şu kadarki 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için, bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 
MADDE 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
22 Yorum