Mühendis, mimar ve şehir plancıları maaşlarını düzenleyen kanun teklifi

Mühendis, mimar ve şehir plancıları maaşlarını düzenleyen kanun teklifi
Kanun teklifi ile kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ile ek ödeme oranlarında artış yapılması amaçlanmaktadır

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Melih MERİÇ /Gaziantep Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

    WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Kamu sektöründe çalışan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları kamu politikalarımn etkin şekilde planlanmasım, bütçelendirilmesini, uygulanmasmı, kontrol edilmesini ve denetlenmesini sağlayarak ülkemize önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar. Kamu sektörünün yükünün Önemli bir kısmını omuzlarında taşımalarına rağmen, maalesef ki kamu mühendislerinin aldığı ücretler yoksulluk sınırı altında kalmaktadır. 

Sayıları 70 binin üzerinde olan kamu mühendislerinin günümüzde çok düşük ücretlerle çalışmalar nedenlerinden biri yıllarca diğer kamu personeli gelirlerinde yapılan iyileştirmelerden mahrum bırakılması, ikincisi ise ülkemizde yaşanan ekonomik krizin derinleşmesi dir. 10 yıl öncesine kadar hâkim, savcı, doktor gibi meslek gruplarının aldığı ücretlere yakın bir gelirle çalışan mühendisler şimdilerde bu meslek gruplarının 3'te l'i kadar ücretlerle çalışmaktadırlar. 

Ulaşım ve enerjiden alt yapı ve atık yönetimine, çevre ve şehircilikten tarım ve hayvancılığa kadar kamu sektörünün bel kemiği olan alanlar vazgeçilmezi olan mühendis, mimar ve şehir plancılarına, çalışma motivasyonlarının artırılması, bu mesleklerin teşvik edilmesi adına yüklendikleri sorumluluğa uygun ve emeklerinin karşılığı olan ücretler ödenmesi gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerle hazırlanan Kanun teklifi ile; kamu mühendislerinin mali haklarında bir nebze de olsun iyileştirme yapmak için ek ödeme oranlarının yükseltilmesi ve emekliliklerine de etkisi olan ek göstergelerinin artırılması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız

Madde 1- Madde ile yapılan değişiklikle; kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının emekliliklerine de etkisi olan ek göstergelerinin artırılması öngörülmektedir. 

Madde 2- Madde ile; kamuda başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanların ek Ödeme oranları %130 olanlarınki %180'e, %140 olanlarınki %190'a ve %150 olanlarınki %200'e yükseltilerek mali haklarında iyileştirme yapılması amaçlanmaktadır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

Madde 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (I) sayılı Cetvelin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

mim
Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
7 Yorum