Toplu sözleşmede memurlara yönelik dikkat çeken kazanımlar

Toplu sözleşmede memurlara yönelik dikkat çeken kazanımlar
Yaklaşık 4 milyon memur, sözleşmeli personel ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı ile 31.08.2023 tarihinde beklendiği gibi sonuçlanmış ve kamu personeli verilen zamdan memnun kalmamış, enflasyon farkı ile idare edilmesi zımnen önerilmişti.

Maaş artış oranları dışında birçok konuda uzlaşmaya varılarak kamu görevlilerinin geneline yönelik hususlardan 50 madde üzerinde uzlaşma sağlanmış ve bunlardan bir kısmını açıklamıştık. Bu yazımızda da uzlaşmaya varılan kritik konulardan bazılarının detaylarını açıklamaya çalışacağız.

Öğretmenlerin hazırlık ödeneğinde köklü değişiklik yapıldı
Toplu sözleşmeye göre; 657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 4.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenmesi sağlanmıştır. Buna göre 2023 yılı maaş verilerine göre 4500*0,509796 = 2.294 TL’dir. Maaş katsayısı ne kadar yüksek olursa ödenecek hazırlık ödeneği de o kadar yüksek olacaktır.

Hazırlık ödeneği genel olarak eylül ayı içerisinde ödenmektedir. 2023 yılı hazırlık ödeneği ise 6. dönem toplu sözleşmesine göre 1.400 TL olarak ödenecektir. 2023 yılında ait bu ödeme 04.09.2023 tarihinden itibaren ödenmeye başlamıştır.

Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız
 

Öğretim elemanlarının Eğitim Öğretim Ödeneği bir kat arttırıldı
Öğretim elemanlarına ödenmekte olan Eğitim Öğretim Ödeneği bir kat artırımlı ödenecektir. Yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumları’nda görevli öğretim elemanlarına en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenmekte ve bu ödenekten sadece damga vergisi kesilmektedir.

Bu tutar ise 2023 yılı Temmuz ayından itibaren 9500*0,509796/12 = 403,58 TL olup, bu ödeme 2024 yılından itibaren iki kat tutarında ödenecektir.

Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneği arttırıldı
Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneği, ilave 10 puan daha artırılarak toplamda 20 puan artışla %70 oranında ödenecektir. Buna göre artış tutarı 9500*0,509796*% 10 = 484,30 TL olacaktır.

Üniversite personelinin üniversiteler arasındaki yer değişikliğinde kritik adım
Üniversitelerde görevli idari personelin üniversitelerarası yer değişikliğinin YÖK koordinasyonunda merkezi olarak gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Bu adımın oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, üniversite personelinin başka kurumlara naklinde çok büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu yöntemle birçok personelinin nakil sorununun en azından üniversiteler arasında çözüleceğini düşünüyoruz. Belki benzer bir karar yerel yönetimler arasında da alınarak nakil sorununa çözüm üretilir.

Gıda kontrolünde görevlendirilen personele ilave ödeme yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatında görev yapan; Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Mühendis, Veteriner Hekim, Biyolog ve Kimyager unvanlı personel ile Tekniker, Teknisyen ve Yardımcı Sağlık Personeli’ne kontrol görevi yaptıkları her gün için 200 gösterge rakamı karşılığı ilave ödeme yapılacaktır.

Bu ödemenin günlük parasal karşılığı ise 200*0,509796 = 101,95 TL’dir. Bu ödemenin gıda kontrolünde etkili olacağını düşünüyoruz.

Atatürk Orman Çiftliği personeline her ay ilave ödeme yapılacak
AOÇ’de görev yapan personele aylık 1000 gösterge rakamı karşılığı ilave ödeme yapılacaktır. Ayrıca, AOÇ Müdürü’ne 3000 gösterge rakamı ile diğer müdürlere 2000 gösterge rakamı tutarında ilave ödeme yapılacaktır.

Bu ödemenin personel için parasal karşılığı 1000*0,509796 = 509,79 TL, AOÇ Müdürü için 3000*0,509796 = 1.529,38 TL, diğer müdürlere ise 2000*0,509796 = 1.019,59 TL’dir.

Orman muhafaza memurları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak

    WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ
 

Orman Muhafaza Memurları’nın belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacaktır. Bunun önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçte benzer istisnaların gelebileceğini düşünüyoruz.

Mahalli idarelerde ikramiye ödenecek personel sayısı arttırıldı
Toplu sözleşme ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22’nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36’nci maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “20.000” gösterge rakamları “25.000”, “30.000” gösterge rakamları “36.000”olarak uygulanacaktır.

Ödeme yapılacak personel sayısı ise arttırılmıştır. Buna göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22’nci maddesinin son fıkrasında ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36’ncı maddesinin son fıkrasında yer alan “%10’unu” ibaresi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “yüzde onunu” ibaresi “yüzde onbeşini” şeklinde uygulanacaktır.

Buna göre ikramiye ödemesinde başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde 10’u yüzde 15’e çıkarılarak ödeme yapılacak personel sayısı arttırılmıştır. Bu ödeme ise yılda en fazla iki defa yapılmaktadır.

Büyükşehir Belediyeleri’nde görev yapan memurların yüzde 15’ine yılda iki defa olmak üzere 36.000*0,509796 = 18.352,65 TL ikramiye ödemesi yapılabilecektir. Diğer mahalli idarelerde görev yapan memurlara ise 25.000*0,509796 = 12.744,9 TL ikramiye ödenecektir.

Koruyucu gıda yardımı uygulaması genişletildi
Bazı kurumlarda çalışan bir kısım personele yapılan koruyucu gıda uygulaması genişletilmiştir.

Son olarak Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda çalışan personele koruyucu gıda uygulaması getirildi. Buna göre Bakanlığın ilgili birimlerinde zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilecektir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenecektir.

Ahmet Ünlü /Yenişafak

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6 Yorum