Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapıldı! 57 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapıldı! 57 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 57) Resmi Gazetede yayımlandı. Bugün (28 Mart 2020) yayımlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde bazı değişiklikler yaptı ve bu değişikliklerle 3 kurumu kapatılırken, bu kurumların yerine yeni bir kurum kuruldu.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

BAZI KURUMLAR KAPATILARAK YERLERİNE YENİ BİR KURUM KURULDU

Bugün (28 Mart 2020) yayımlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4 sayılı  “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde bazı değişiklikler yaptı ve bu değişikliklerle 3 kurumu kapatılırken, bu kurumların yerine yeni bir kurum kuruldu.
 
Kapatılan kurumlar

**Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kapatıldı.

**Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kapatıldı

**Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kapatıldı.

Kapatılan kurumlara mevzuatta yapılan atıflar Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna yapılmış sayılacak.

Yeni kurulan kurum

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kuruldu.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu; kamu tüzel kişiliğim haiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili, özel bütçeli olarak oluşturuldu. Kısa adı TENMAK olan Kurumun merkezi Ankara olacak. Kurum, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı hizmet birimlerinden oluşuyor.

TENMAK; Yürütme Kurulu, Başkanlık,  Enstitüler (Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Enerji Araştırma Enstitüsü, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü ile ihtiyaca göre kurulacak Enstitüler) ile diğer birimlerden (Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan koordinatörlükler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri, eğitim ve bilgilendirme merkezleri ve benzeri diğer birimler) oluşacak.

Kurum Yürütme Kurulu; biri başkan olmak üzere beş üyeden oluşuyor. Yürütme Kumlu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak ve görev süresi biten Yürütme Kumlu üyeleri yeniden atanabilecek. Üyeler Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak.

Kurum Başkanlığı; Başkan, üç başkan yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşuyor. Kurum Başkan ve Başkan yardımcıları Cumhurbaşkanı kararıyla atanacak.

Personelin statüsü

**TENMAK’ın asli ve sürekli hizmetleri, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülecek.

**TENMAK’da yerli ve yabancı danışman ve uzmanlar da istihdam edilebilecek.

**TENMAK’da, kamu kurum ve kuruluşları personeli geçici olarak görevlendirilebilecek.

**TENMAK’a atanmadan önce 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda hizmeti bulunan sürekli personel, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 657 sayılı Kanuna tabi kurumlara naklen atanabilecek.  Kurumun sürekli personel, Başkanın teklifi üzerine Bakan onayı ile Bakanlıkta veya Bakanlık bağlı ilgili veya ilgili kuruluşlarında durumlarına uygun kadrolara atanabilecek.

**Kurumda TENMAK Denetçi ve TENMAK Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilecek.

Kapatılan kurumların personelinin durumu

**TENMAK Başkanının atanacağı tarih itibariyle, kapanan kurumlarda pozisyonu saklı tutulanlar, iş sözleşmesi askıda bulunanlar veya aylıksız izinde olanlar da dâhil görev yapan tüm personel, mevcut statü, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte herhangi bir İşleme gerek kalmaksızın TENMAK’a devredilmiş, bu kapsamdaki memur kadrolarından herhangi bir şekilde boşalanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

**TENMAK Başkanının atanacağı tarih itibariyle, kapanan kurumlarda görev yapan başkan, başkan yardımcısı, grup koordinatörü, koordinatör, yürütme kurulu üyesi kadrolarında, pozisyonlarında veya görevlerinde bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve görevi sona eren başkan ve başkan yardımcıları hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilecek. (Durumlarına göre; daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara, kariyer mesleklere ilişkin kadro ve pozisyonlara, araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara atamaları yapılacak)

**TENMAK Başkanının atanacağı tarihten önce, kapanan kurumlarca duyurusu yapılmış ve/veya süreci devam eden personel alımları TENMAK tarafından yürütülmeye devam edilecek.

57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız...
memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ