Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından düzenlenen, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü (15.08.2017) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından düzenlenen, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü (15.08.2017) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde bulunan “araştırmacı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayniyat saymanı,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde bulunan “aktüer,” ibaresinden sonra gelen “muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyi veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosuna göre diğer sınavlardan (B) düzeyindeki eş değer puan almış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü görevine atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şube müdürü olarak atanacaklar için” ve “diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasına  “Unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.