2019 yerel seçimde istifa edecek ve geri dönecek devlet memurları örnek dilekçe

2019 yerel seçimde istifa edecek ve geri dönecek devlet memurları örnek dilekçe
Yerel seçimlerde aday olacak memurlar dikkat! 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde; il genel meclisi üyesi, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, köy muhtarı, mahalle muhtarı, ihtiyar meclisi üyesi veya ihtiyar heyeti üyesi seçilebilmek için aday olacak veya seçim sonrası görevlerine geri dönecek kamu çalışanları nasıl bir yol izleyecek? İstifa dilekçesi ve geri dönüş dilekçesi haberimizde..Yerel seçimler için istifa eden devlet memurları göreve geri dönebilecek mi?

2019 yılı Mahalli İdareler seçiminde aday olacak memurların izleyeceği yol, Görevden ayrılmak ve geri dönmek için yapması gerekenler ve örnek dilekçeler haberimizde.. 


31 MART 2019 SEÇİMLERİNDE ADAYLIK DÜŞÜNEN MEMURLARIN İZLEYECEĞİ YOL

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde; il genel meclisi üyesi, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, köy muhtarı, mahalle muhtarı, ihtiyar meclisi üyesi veya ihtiyar heyeti üyesi seçilebilmek için aday olmak isteyecek kamu görevlileri, istifa ederken ve görevlerine geri dönerken bazı kurallara uymak zorunda olacak.

Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılıyor. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 ocak günü seçim sürecinin başlangıç tarihi kabul ediliyor ve aynı yılın mart ayının son pazar günü oy veriliyor.
 
Buna göre, mahalli idareler seçimi (son olarak 2014 yılında yapılmıştı) normal koşullarda 2019 yılında yapılacak olup, bu seçime ilişkin süreç 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacak ve 31 Mart 2019 Pazar günü de seçim işlemi gerçekleşecek. Seçime katılmak için istifa etmeleri gereken kamu görevlilerinin de en geç 1 Aralık 2018 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılma talebinde bulunmuş olmaları gerekecek.

Görevinden ayrılmadan seçimlerde aday olamayacak kamu görevlileri

Yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinden bazılarının görevlerinden ayrılmaları gerekiyor. Mevzuatta yer alan hükümlere göre;

Yüksek yargı organları mensupları ile hâkimler ve savcılar, (aday olamaz veya seçilemezlerse görevlerine dönemeyecekler)
Subay ve astsubaylar, (aday olamaz veya seçilemezlerse görevlerine dönemeyecekler)
Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
Yükseköğretim Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri,
Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapanlar dahil)
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar,
seçimlerde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak (istifa veya emekli)  zorunda olacak.

Seçime katılmak için istifa etmesi gerekenleri yapması gerekenler

Seçimlere katılabilmek için görevinden ayrılması gereken kamu görevlileri, en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi gününden geçerli olacak şekilde en geç 30 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunacak. Emekli olmak suretiyle seçimlere katılmak isteyenlerin de en aynı gün ve saate kadar  (en geç 01 Aralık 2018 tarihinden geçerli olacak şekilde) emeklilik başvurusu yapmaları gerekecek.

Görevden ayrılma isteklerini içeren dilekçeyi resmi kayıtla en yakın amirine iletmek zorunda olan kamu görevlilerine, dilekçelerinin alındığına dair bir belge verilecek ve dilekçenin kuruma geliş tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği kendilerine tebliğ edilecek.

Seçimlere katılabilmek için görevinden ayrılabilme hakkına sahip olan kamu görevlilerinin ayrılma istekleri kurumları tarafından reddedilemeyecek.

Görevden ayrılış dilekçe örneği

Seçimlere katılmak için verilecek dilekçelerde yer alacak ifadeler farklı olabilir. Ancak dilekçede, yapılacak seçime ve seçim nedeniyle görevden ayrılma isteğine ilişkin bir ifadenin yer alması gerekecektir. Verilecek dilekçe aşağıdaki örnek gibi de olabilir.

"... BAKANLIĞINA/MÜSTEŞARLIĞINA/BAŞKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE”

     31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday olabilmek için 1 Aralık 2018 tarihinden geçerli olarak görevimden ayrılmak istiyorum.

     Gereğini arz ederim. 30/11/2018

     Adres

İmza

Ad ve Soyadı

Aday gösterilmeyenlerin ya da seçimi kaybedenlerin göreve dönmesi (emekli olanlar hariç)

Seçimlere katılmak için süresi içerisinde görevinden ayrılacak olan kamu görevlilerinden, aday olamayan veya seçilemeyenler (görevlerine dönmesi yasaklanmış olan yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç) istemeleri halinde görevlerine dönebilecek.
Adaylığı ya da seçimi kaybettiği için göreve dönmek isteyenler, kurumlarına müracaat etmek için veya atanmak için belli bir süre beklemek zorunda olmamakla birlikte, göreve dönmek için kurumlarına son başvuru tarihinin de Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilan edileceği tarihi izleyen bir aylık süreyi aşmaması gerekecek.
Adaylığı ya da seçimi kaybettiği için göreve dönmek isteyenler, eski görevlerine atanmalarına herhangi bir engel bulunmaması durumunda eski görevlerine; bunun mümkün olamadığı (ilgili kadroya hizmet gerekleri ve kamu yararı bakımından zorunlu olarak daha önce atama yapılmış olması hali gibi) durumlarda ise kazanılmış hak aylık derecelerine eşit bir göreve atanabilecek. Öte yandan, herhangi bir sebeple boşalması durumunda iptali gereken şahsa bağlı kadrolarda görev yaparken seçim için istifa etmiş olanların geri dönüşlerinin ise eski kadrolarına değil, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir kadroya olabileceğini değerlendirmekteyiz.
Göreve geri dönenlere, görevden ayrı kaldıkları sürelere ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacak ve görevden ayrı kaldıkları döneme ilişkin sosyal güvenlik kesintileri de kurumları tarafından karşılanmayacak.
Göreve dönüş dilekçe örneği

Seçimlere katılmak için görevinden ayrılanlardan, aday gösterilmediği veya seçilemediği için görevine dönmek isteyenlerin kurumlarına verecekleri dilekçelerde bu hususu farklı ifadelerle dile getirmeleri mümkün olabilmekle birlikte, verilecek dilekçe aşağıdaki örnek gibi de olabilir.

"... BAKANLIĞINA/MÜSTEŞARLIĞINA/BAŞKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE”

     31 Mart 2019 tarihinde yapılan/yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesi hükmüne istinaden ayrıldığım göreve dönmek istiyorum.

     Gereğini arz ederim. .../.../2019

     Adres

İmza

Ad ve Soyad

memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.