2019 yılı kamu görevlileri sosyal denge tazminatı ne kadar artacak?

2019 yılı kamu görevlileri sosyal denge tazminatı ne kadar artacak?
Memurların Sosyal denge tazminatı 2019'da ne kadar oldu? 2019 yılı ilk altı ayında sosyal denge tazminatı aylık miktarı arttı mı? Sosyal denge tazminatı nedir ve kimlere ödenir?

Kamu çalışanlarından bazılarına aylık maaşlarından ayrı olarak her ay ödenen “sosyal denge tazminatı”nın miktarı arttı. Tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığı kadar olan sosyal denge tazminatının aylık miktarı, aylık katsayısının 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olarak %10,73 oranında artmasına bağlı olarak arttı.

KAMU GÖREVLİLERİNDEN BAZILARI HER AY 1241 TL DENGE TAZMİNATI ALIYOR

Tazminattan yararlananlar

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış olan il özel idaresi ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında görevli memur ve sözleşmeli(4/B) personel, sosyal denge tazminatından yararlanabiliyor. Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmamış olan mahalli idarelerdeki personel ise bu tazminatı alamıyor.

Tazminatın aylık miktarı, ilgili dönemin toplu sözleşmesinde belirlenen tavanı geçmemek üzere, ilgili mahalli idare (belediye veya il özel idaresi) ile bu yerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belirleniyor.

2017 yılında imzalanan ve 2019 yılına ilişkin belirlemeler de içeren 4.Dönem Toplu Sözleşmede, sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarının, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü kadar olacağı kararlaştırılmış bulunuyor.

Sosyal denge tazminatının miktarı 120 TL artacak

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık brüt “1.120,43 TL” olan Sosyal Denge Tazminatı tavan tutarı, aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak 2019 yılının ilk yarısındaki aylar için brüt “1.240,67 TL”ye yükseldi.

Sosyal denge tazminatı ödemelerinden gelir ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, 2019 yılının ilk yarısında, ilgili personele her ay ödenecek sosyal denge tazminatının net miktarı;

-Gelir vergisi oranı %15 olduğunda, en çok "1045 TL" olacak.

-Gelir vergisi oranı %20 olduğunda, en çok "983 TL" olacak.

Her personel alamıyor

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalayan mahalli idarelerde görev yapan personele ödenen sosyal denge tazminatı, mahalli idareler dışındaki kamu kurumlarında ve sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamayan mahalli idarelerde görev yapan kamu çalışanlarına ise ödenmiyor.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI NEDİR VE KİMLERE ÖDENİR?

Kamu kurumlarının bazılarında görev yapan personele, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay “sosyal denge tazminatı” adı altında ödeme yapılabilmektedir.

Sosyal denge tazminatından yararlanabilecek olanlar

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda;  kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışanların kamu görevlisi olarak değerlendirileceği ve toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, kurumlar tarafından yapılacak denge tazminatı ödemelerinde, kamu görevlileri arsında sendika üyesi olmalarına veya olmamalarına göre bir ayrıma gidilemeyecek, personelde belli bir sendikaya üye olma şartı aranmayacak ve söz konusu kurumlarda kamu görevlisi kapsamına giren tüm personelin (memur, 4/B, 4/C gibi) bu ödemeden yararlandırılması gerekecektir.

Öte yandan, ödenecek sosyal denge tazminatının miktarı konusunda, aynı kadro veya pozisyondaki kamu görevlileri arasında farklı uygulamalara da gidilemeyecektir.

Tazminatın aylık miktarı

Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, toplu sözleşme ile belirlenecek tavan tutarı geçmemek üzere, ilgili belediye ve il özel idaresi ile bu yerlerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenmektedir.

2013 yılında imzalanan toplu sözleşmeye göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir. (1 Ocak 2014 itibariyle en yüksek Devlet memuru aylığı 731,48 TL’dir)

Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilmektedir.

Sosyal denge tazminatının, vergiden istisna tutulmadığı için Gelir Vergisi ve Damga Vergisine tabi olacağı değerlendirildiğinden, bu tazminatın tavan tutardan ödeniyor olması durumunda, brüt 731,48 TL tutarındaki tazminat %15 Gelir Vergisi diliminde aylık net 616,21 TL olarak ödenecektir.

Sosyal denge tazminatı sözleşmelerinin uygulanma zamanı

Mahalli idareler ile ilgili sendikalar arasında yapılacak sosyal denge sözleşmesi, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanmaktadır. Ancak, yapılan sözleşmenin süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçememektedir.

Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, bu sözleşmelere dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak oluşturmamaktadır.

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapamayacak olan mahalli idareler

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapabilecek olan mahalli idarelerin;

-Vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması,

-Ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borçlarının bulunması,

-Gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde %30’unu, il özel idaresinde %25’ini (2015 yılında imzalanan toplu sözleşmede bu oaranın %30 olarak uygulanması kararlaştırıldı) aşması

hallerinde, bu kurumlarda denge tazminatı sözleşmesi yapılamaz.

Sözleşmenin yapılmasından sonra yukarıda belirtilen koşulların oluşması durumunda ise yapılmış olan sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır.

memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.