2019 Yılı Nüfuslara Göre Belediye Başkan Yardımcıları Ne Kadar Maaş Alacak? Belediyelere Müdür ve Şube Müdürü Atanma Şartları Neler?

2019 Yılı Nüfuslara Göre Belediye Başkan Yardımcıları Ne Kadar Maaş Alacak? Belediyelere Müdür ve Şube Müdürü Atanma Şartları Neler?
Hangi Belediye Başkan yardımcısı ne kadar maaş alacak? 31 Mart 2019 yerel seçimler sonrasında Belediye Başkan Yardımcılarının maaşları ne kadar olacak? Belediyeler ve mahalli idare birliklerine müdür ve şube müdürü olarak atanma şartları neler? Belediye Başkan Yardımcısı kadro unvanlı personelin 2019 yılı aylık net ücretleri Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesi olduğunda nasıl değişiyor? Belediyelerin toplam nüfus sayısına göre belediye başkan

SEÇİMLERDEN SONRA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI NE KADAR MAAŞ ALACAK?

31 Mart 2019 tarihinde Mahalli İdareler Seçimleri yapılacak ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde bulunan başkan yardımcısı kadrolarına, seçilen belediye başkanına bağlı olarak bazı yeni atamalar yapılması bekleniyor.

Başkan yardımcısı kadrosu

Belediyeler, hukuki durumlarına ve hizmet özelliklerine göre; Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesi şeklinde gruplandırılmıştır. Bunlardan, büyükşehir belediyeleri dışındakilerde “Belediye Başkan Yardımcısı” kadro unvanlı personel istihdam edilmesi mümkün olabilmektedir.

Belediye Başkan Yardımcısı istihdam edilebilen belediyelerde, ilgili belediyenin bulunduğu grup ve nüfusuna göre belirlenmiş sayıda Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmaktadır.

Öte yandan, belediyelerde; Devlet memuru statüsünde kadrolu başkan yardımcısı istihdamının yanı sıra, belediyenin nüfusuna göre Belediye Kanununda belirlenmiş sayıda belediye başkan yardımcısı görevlendirilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu şekilde başkan yardımcısı görevlendirilmesi, belediye başkanı tarafından gerek görülmesi halinde sadece belediye meclisi üyeleri arasından yapılabilmektedir.

Belediye Başkan yardımcılarından;

*Kadrolu olanlara ödenecek aylık maaş miktarı, ilgili belediyenin bulunduğu gruba ve nüfusuna göre farklılık gösterebilmektedir.

*Meclis üyeleri arasından görevlendirilenlere verilecek ödeneğin ayık tutarı, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenmektedir.

Bu yazımızda sadece kadrolu başkan yardımcılarının aylık maaşından söz edilecektir.

Belediye Başkan Yardımcısı (kadrolu) maaşı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerden sonra belediyelerde başkan yardımcısı kadrosunda (belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilenler hariç) görev almayı düşünen kamu görevlileri ile halen bu kadrolarda görev yapmakta olanlara ve diğer ilgileneceklere bilgi vermesi bakımından;

İl, Büyükşehir İlçe, İlçe ve Belde belediyelerine ait 1.derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunda görev yapan veya yapacak olanlardan, hizmet süresi en az 25 yıl olup aylık seviyesi 1/4 olan kamu görevlilerinin,

2019 yılının ilk yarısında (%15 gelir vergisi diliminde) alabildikleri/alabilecekleri aylık net maaş miktarının ne kadar olacağı, hazırladığımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kadrolu Belediye Başkan Yardımcısı Maaşı (2019 yılının ilk yarısında)

İlgili Belediye

Nüfusu

D/K

Hizmet Yılı

Aylık Net Maaş

İl Belediyeleri (büyükşehir hariç)

250.000 ve daha fazla

1/4

25

6.750 TL

249.999 - 100.000 arası

1/4

25

6.442 TL

100.000’den az

1/4

25

6.430 TL

Büyükşehir İlçe Belediyeleri

250.000 ve daha fazla

1/4

25

6.688 TL

249.999 - 100.000 arası

1/4

25

6.381 TL

100.000’den az

1/4

25

6.368 TL

Diğer Belediyeler

100.000 ve daha fazla

1/4

25

5.765 TL

100.000’den az

1/4

25

5.753 TL


NOT: Hesaplamalarda;

657 Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu olarak görev yapan Belediye Başkan Yardımcıları esas alınmıştır.
Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.
Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri ile bireysel emeklilik sigortası (BES) prim kesintisi dikkate alınmamıştır.
Sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemesi dikkate alınmamıştır.


BELEDİYELERDE VE BAĞLI KURULUŞLARINDA MÜDÜR OLMANIN ŞARTLARI

Belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerine ait müdür ve şube müdürü unvanlı kadrolara atanmada, atama yapılacak unvana göre değişen bazı şartlar aranmaktadır.

Müdür ve şube müdürü kadrolarında, görevde yükselme ve/veya naklen atanma suretiyle görev alınabilmektedir.

Belediyelerde (belediyelerin bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde)görevde yükselme suretiyle atanma imkanı bulunan müdür ve şube müdürü kadrolarına, gerekli şartlara sahip olmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre atama yapılmaktadır.

Öte yandan, benzer veya daha üst unvanlarda bulunmuş olanlardan gerekli şartları taşıyanların da naklen (kurum içi veya kurumlararası) müdür/şube müdürü unvanlı kadrolara atanması mümkün olabilmektedir.

Müdür/şube müdürü kadrosuna atanma şartları

Belediyelerde “Müdür” ve “Şube Müdürü” unvanlı kadrolara görevde yükselme sınavı sonucuna göre atanacaklarda, sınavda atama yapılacak kadro sayısı ölçüsünde başarılı olmanın yanı sıra başka bazı şartlar da aranmaktadır.

Müdür/şube müdürlüğü görevde yükselme sınavına başvurabilmek için;

A- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi uyarınca aranan hizmet süresi şartına sahip olmak gerekir. Örneğin 1.derece müdür kadrosuna atanabilmek için, lisans mezunlarının en az 10 yıl, iki yıl süreli yükseköğrenim mezunlarının ise en az 12 yıl hizmetinin bulunması gerekir.

B- Fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokul mezunu olmak gerekir. (18 Nisan 1999 tarihinde memuriyette bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar da görevde yükselme sınavına girebilir)

C- Ayrıca;

   1-Belediye, Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birliklerinde:

     a-) Aşağıda sayılan müdürlüklere (teknik öğrenim mezunu olmayı gerektiren müdürlüklere) atanabilmek için, bu müdürlüklerin görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretim veren yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

       - Bilgi İşlem Müdürü

       - Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü

       - Etüd Proje Müdürü

       - Fen İşleri Müdürü

       - Gecekondu Ve Sosyal Konutlar Müdürü

       - İmar Ve Şehircilik Müdürü

       - Ruhsat Ve Denetim Müdürü

       - Kentsel Tasarım Müdürü

       - Mezbaha Müdürü

       - Park Ve Bahçeler Müdürü

       - Plan Ve Proje Müdürü

       - Sağlık İşleri Müdürü

       - Su İşleri Müdürü

       - Su Ve Kanalizasyon Müdürü

       - Temizlik İşleri Müdürü

       - Ulaşım Hizmetleri Müdürü

       - Veteriner İşleri Müdürü

       - Yapı Kontrol Müdürü

       - Şube Müdürü

     b-) Aşağıda sayılan müdürlüklere (teknik öğrenim mezunu olmayı gerektirmeyen müdürlüklere) atanabilmek için, yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve ayrıca sınava son müracaat tarihi itibariyle hizmetinin iki yılını uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrolarında geçirmiş olmak da gerekiyor.

       - Destek Hizmetleri Müdürü

       - Mali Hizmetler Müdürü

       - Strateji Geliştirme Müdürü

       - Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürü

       - Belediye Tiyatro Müdürü

       - Belediye Orkestra Müdürü

       - Dış İlişkiler Müdürü

       - Hastane Müdürü

       - Huzurevi Müdürü

       - İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü

       - İşletme Müdürü

       - İşletme Ve İştirakler Müdürü

       - Kreş Müdürü

       - Kütüphane Müdürü

       - Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü

       - Mezarlıklar Müdürü

       - Sosyal Yardım İşleri Müdürü

       - Emlak Ve İstimlâk Müdürü

       - Hal Müdürü

       - Hukuk İşleri Müdürü

       - Şube Müdürü

      2- Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerinde:

Belediyelerde zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuatı hükümlerine göre yürütülmektedir. Buna göre;

     -Zabıta şube müdürü kadrosuna atamada; meslekle ilgili yükseköğrenim bitirmek (veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak), en az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak, atanacağı kadronun derecesi itibariyle gerekli hizmet süresi şartına sahip olmak şartları aranıyor.

     -İtfaiye şube müdürü kadrosuna atamada; meslekle ilgili yükseköğrenim bitirmek (veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak), en az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışmış olmak, atanacağı kadronun derecesi itibariyle gerekli hizmet süresi şartına sahip olmak şartları aranıyor.

memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.