3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar, üniversiteli işçiler ve atama bekleyen öğretmenler TBMM'de dile getirildi

3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar, üniversiteli işçiler ve atama bekleyen öğretmenler TBMM'de dile getirildi
Bugün toplanan Meclis Genel Kurulunda konuşan Milletvekilleri, 3600 ek gösterge, üniversiteli işçiler, emeklilikte yaşa takılanlar ve atama bekleyen öğretmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kocaeli Milletvekili Lütfü TÜRKKAN tarafından, kamu çalışanları arasında var olan maaş ve ek gösterge farklılıklarıyla birlikte, emekliliklerinde aldıkları aylıklar açısından da yaşanan eşitsizliğin giderilmesini sağlamak, ek gösterge verilmesinin kamuya maliyetini hesaplamak, bu sorunla karşı karşıya kalan meslek gruplarının kaç kişiyi kapsadığını incelemek, ek gösterge kapsamını araştırmak, gerekli düzenlemelerin yapılması adına şartları ve koşulları belirlemek amacıyla, 15/5/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 15/5/2019 Çarşamba günü birleşimde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) – Gelelim bugünkü araştırma önergemizin konusuna. Bu konuda bizim verdiğimiz araştırma önergesiyle alakalı seçimden önce hem Sayın Cumhurbaşkanı hem diğer bakanlar, AK PARTİ Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK PARTİ Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu birçok yerde aynı sözü çalışanlara verdiler. Seçim öncesi yaparlar diye bekledik, olmadı; bu seçime kaldı. Bu seçimde inşallah maksat hasıl olur.

Sözlerime başlamadan evvel Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Mecliste daha önce de dile getirilen bu konuda, bilindiği gibi, milyonlarca memur ve memur emeklisi yıllardır 3600 ek göstergeyi bekliyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağını duyurarak söz vermişti Adalet ve Kalkınma Partisi; biraz evvel söylediğim isimler dâhil. Üzerinden bir yıl geçti ama hiçbir girişimde bulunamadınız şimdiye kadar veya bulunmadınız. Sayın Cumhurbaşkanı da “3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız konulardan bir tanesi de budur.” demişti. Şimdi ne oldu da bu mesele rafa kalktı bilmiyorum. Verdiğiniz sözün arkasında durmak için ne bekliyorsunuz? Milyonlarca memurun hakkını, hukukunu yine bir seçim vaadi olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Devlet memurlarının bu mağduriyetini gidermek ve sözünüzü yerine getirmek için bir başka seçimi daha beklemeyin.

Geleceğimizin teminatı olan öğretmenlerimiz sizden hak etmedikleri zam ve yan ödeme istemiyorlar. Gelecek nesillerin mimarı, cumhurbaşkanı, milletvekili, doktor, mimar, mühendis ve tüm meslek mensuplarını yetiştiren öğretmenlerimiz, görevde ve emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesini ve ek göstergenin 3600 olmasını istiyorlar. Vicdanlarımızdaki adalet ve hakkaniyet duygusu, öğretmenlerimizin, yetiştirdikleri öğrencilerinden daha düşük ek gösterge almalarına razı gelmiyor. Gelin hep birlikte bu hakkı öğretmenlerimize teslim edelim.

Polis teşkilatımız sizden hak etmedikleri zam ve yan ödeme istemiyor. Hangi polisler? Dün 2 teröristin buraya girmesini engelleyen polislerden bahsediyorum yani bizlerin can güvenliği teslim ettiğimiz polislerden bahsediyorum. Türk polisi “eşit işe eşit ücret” prensibi gereği, görevde ve emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesini ve ek göstergenin 3600 olmasını istiyor. Türk milletinin güvendiği ve kamu düzeni için hayatlarını ortaya koyarak çalışan Türk polisini, 3600 ek gösterge hakkından yoksun bırakarak emeklilikte sefalete sürüklemeyin. Gelin hep birlikte bu hakkı onlara teslim edelim, hakları olan bu hakkı onlara teslim edelim.

Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanları da sizden hak etmedikleri bir zam ya da yan ödeme istemiyorlar. Cumhurbaşkanı söz verdiği üzere, sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için çaba gösterirken hakkının, hukukunun gözetilmesini istiyor. Gelin hep birlikte bu hakkı onlara teslim edelim.


LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) –..din görevlilerimiz var, onların hakları olan ve ihtiyaç duydukları 3600 ek göstergeden onları mahrum bırakıyoruz. Yani camilere çok para harcıyoruz ama din görevlilerine bunu çok görüyoruz.

İYİ PARTİ olarak öğretmenlerimizin, polislerimizin, sağlık çalışanlarımızın, din görevlilerimizin ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağımıza söz vermiştik. Bu sözü yalnızca biz değil Meclis çatısı altında bulunan tüm siyasi partiler vermişti aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizatihi kendisi müteaddit defalar birçok yerde bu vaadini tekrarladı. Devlet memurlarına karşı bu sözü yerine getirmek ve onlara haklarını teslim etmek Türk milletinin bizlere tevdi ettiği, temsil hakkının getirdiği bir ödev ve sorumluluktur.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) – Başkanım, toparlıyorum.

3600 ek gösterge problemi Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi AK PARTİ’ye adaletsizlik olarak dile getirilmişti. Böyle bir söylem geliştirilmiş olmasına rağmen ücrette adalet sağlanması, eşit ve adil ücret şartlarının ek gösterge bekleyen meslek grupları için gerçekleştirilmesi adına somut bir adım atılmadı bugüne kadar.

Benim size çağrım, gelin, hepimiz, tüm Meclis grupları bu önergeyi geçirelim. Eğer ki yine kaçak dövüşüp  “Bu iş araştırma önergesiyle olmaz, kanun teklifiyle olur.” diyeceksiniz İYİ PARTİ olarak hâlihazırda iki kanun teklifimiz var, gelin, bunları kabul edin. “Hayır, bunları da kabul etmiyoruz.” diyorsanız, siz getirin, biz kabul edeceğiz ama elinizi çabuk tutun.

HDP GRUBU ADINA GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, önergeye gelecek olursam, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi, yıllardır 3600 ek göstergeyle ilgili adım atılmasını bekliyor ve AKP defalarca onlara söz verdi. Memurlarımızın ve emeklilerimizin pek çok sorunu var ama en başta geçinemiyorlar arkadaşlar, evlerinde tencere kaynamıyor. Bakın, pek çok kamu görevlisiyle burada da görüşüyoruz, yollarda da görüşüyoruz, her yerde görüşüyoruz, “Tencereyi kaynatamıyoruz.” diyorlar arkadaşlar. Memlekette yoksulluk sınırı 6.500 TL. Kaç memur 6.500 TL ve üzerinde maaş alıyor? Belki yüzde 1’i arkadaşlar yani memurlarımızın yüzde 99’u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

En son 24 Haziran seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi memurlara, dedi ki: “Ek gösterge işi tamamdır.” Bazı memurlarımız da ona inanıp oy verdiler. Bakın, bir yıl geçti arkadaşlar; İlk 100 Günlük Eylem Planı’na koymuştu Cumhurbaşkanı, bir yıl geçti, hâlâ bu adım atılmadı arkadaşlar. Peki, neden bu adım atılmıyor arkadaşlar, nedir sebep?

Bakın, bütçe rakamları açıklandı: 2019’un bütçe açığı hedefi 80 milyar TL, ilk dört ayın bütçe açığı 55 milyar TL. Arkadaşlar, ilk dört ayda neredeyse yıllık açık hedefine ulaşmış durumdayız yani kasa tamtakır. Bundan dolayı adım atamıyor Berat Albayrak. Ne diyor emeklilikte yaşa takılanlara? “Para yok.” diyor. Arkadaşlar, para yok değil, para var, kaynak var; sorun sizin tercihlerinizde. Tercihiniz eğer ki saraylar yapmak olursa… Hani “Bin odalı saray yetmedi, uçan saray yetmedi, Marmaris’e de 300 odalı yazlık saray yapacağım.” derseniz…

BAŞKAN – Sayın Paylan, tamamlayalım.

GARO PAYLAN (Devamla) – Hani ben Ankara’ya vekil olmadan önce herhâlde abartıyorlar bu şatafatı derdim, bu kadar da israf yoktur herhâlde derdim ama Ankara’ya gelince gördüm ki her yer israf, her yer şatafat. Saraylar, hanlar, hamamlar olunca işte 3600 göstergeye kaynak kalmıyor arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanlara kaynak kalmıyor.

Bakın, tercihiniz güvenlikçi politikalar olunca, 2015’te 40 milyar lira olan güvenlik rakamları eğer 150 milyar liraya çıkarsa 3600 göstergeye kaynak kalmaz arkadaşlar. Dün hazine yüzde 26’yla borçlandı. Bakın, ilk dört ayda 38 katrilyon lira faiz ödemişsiniz. İşte güven biterse kaynaklar faize gider arkadaşlar. Hanlardan, hamamlardan, saraylardan, faizlerden vazgeçmezseniz, silah almaktan, S400’den vazgeçmezseniz, elbette 3600 göstergeyi ödeyemeyiz, emeklilikte yaşa takılanlara haklarını veremeyiz arkadaşlar.

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Öneri üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Burcu Köksal.

CHP GRUBU ADINA BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ..

AKP’nin seçim döneminde söz verip de Meclise gelince es geçtiği bir mağduriyetle daha karşı karşıyayız; tıpkı emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi ya da KİT’lerde esas işi yaptığı hâlde kadro sözü verilip de tutulmamış taşeron işçiler gibi, atama bekleyen yüz binlerce öğretmen ve sayıları sadece 950’yi bulan, atama bekleyen engelli öğretmenlerin atamalarına kulak tıkadığı gibi ya da maliyeye hiçbir yük getirmediği hâlde memur statüsüne geçirilmeyen üniversite mezunu işçiler gibi, kamuda her türlü mobbing ve baskıya rağmen ekmek mücadelesi veren, sorunlarını duymazdan geldiğiniz, fotoğraf çektirmekten öteye gitmediğiniz, “Başımızın tacı” deyip de her türlü ayrımcılığa, maddi ve manevi sıkıntılara maruz bıraktığınız şehit yakınları gibi –bir şehit babasına verdiğiniz şehit yakını kartı maalesef kimlik yerine bile geçmiyor- KHK’yle okullarını kapattığınız, hayatlarını kararttığınız, terörist damgası vurduğunuz, otuz beş aydır üniformalarına kavuşmak için gün sayan askerî öğrenciler gibi ya da KHK’yle ihraç edildiği hâlde masumiyetini yargıda ispat etmiş, takipsizlik veya beraat kararı almış ama işlerine geri döndürülmemiş kamu çalışanları, memurlar gibi.

Mağduriyetler o kadar çok ve siz bir o kadar duyarsızsınız ki hangi birini söyleyelim? Polise, öğretmene, hemşireye, din görevlisine verilen 3600 ek gösterge sözü de havada kalanlardan, oy avcılığı için yapılan vaatlerden biri olarak tarihe geçti.

2018 yılı Kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı dedi ki: “3600 ek göstergeyi polislere en kısa sürede vereceğiz.” Allah’tan “En kısa sürede vereceğiz.” dedi, altı ay geçmiş hâlâ ortada hiçbir şey yok ama iş, Polis Haftası’na gelince “Kahraman polisim.” diye sırtını sıvazlamaktan öteye gitmezsiniz. 24 Kasımda “Öğretmenlere 3600 ek göstergeyi en kısa sürede vereceğiz.” dediniz, hatta, İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nızda yer aldı ama öğretmenlere de verilen hiçbir şey yok. Şu anda Hemşirelik Haftası’nı kutluyoruz, gece gündüz demeden görevlerini ifa eden hemşireler ve ebeler 3600 ek gösterge bekliyor, onlara da hiçbir şey yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BURCU KÖKSAL (Devamla) – Sayın Başkan, toparlayacağım.

BAŞKAN – Tamamlayalım Sayın Köksal.

BURCU KÖKSAL (Devamla) – Lafa gelince mangalda kül bırakmazsınız ama din görevlilerine, her türlü tehlikeye rağmen görevlerini ifa etmeye çalışan orman muhafaza memurlarına da ek gösterge maalesef yok. Bunların hepsi seçim vaadi olarak meydanda kalmış gözüküyor.

Peki, bu insanlar neden 3600 ek gösterge bekliyor? Çünkü üç kuruş memur maaşıyla ya da memur emeklisi maaşıyla geçim mücadelesi veriyorlar. Siz kaşıkla veriyorsunuz, kepçeyle alıyorsunuz, hiç olmazsa 3600 ek göstergeyi verelim de bu insanlar rahatlasın diyoruz çünkü memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ciddi bir artış olacak. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne görev yapar? Görevlerinden birisi nedir? Vatandaşın sorunlarını çözmek. İşte, Türkiye’de 1,5 milyonun üzerinde vatandaşımız 3600 ek göstergeyi bekliyor. Gelin, buradan hepinizi göreve davet ediyorum, biz hazırız, siz getirin teklifi veya bizim verdiğimiz tekliflerden birini getirelim, hep beraber 1,5 milyonun üstündeki yurttaşımızın yüzünü güldürelim, sorunlarını çözelim, onları bir nebze olsun rahatlatalım.

BURCU KÖKSAL (Devamla) – Kaynak diyorsunuz, aslında kaynak da bulunur. Nasıl ki 35 milyarlık kaynağı Suriyelilere ayıran AKP ve özelleştirmeyle elde ettiği 61 milyar doları nereye harcadığının hesabını veremeyen AKP eğer gerçekten isterse, eğer gerçekten samimi olursa bu insanların mağduriyetini çözer ve 3600 ek göstergeyi verir diyorum.

BURAK ERBAY (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda Muğla’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sağlık emekçilerinin 3600 ek gösterge, yıpranma payı, temel ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle yapmak istedikleri basın açıklamasına polis biber gazı ve copla müdahale etmiştir. Bu müdahalede SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve DEV SAĞLIK-İŞ üyesi Furkan Bircan darbedilerek gözaltına alınmıştır. Daha insani şartlarda çalışmak isteyen, haklarını arayan sağlık emekçilerine yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Sağlık çalışanları şiddete uğramakta, uzun saatler çalışmak zorunda kalmakta, ancak tüm olumsuz koşullara rağmen yine de bu kutsal mesleği yerine getirmektedirler. Sağlık emekçileri başta seçim vaadi olarak gündeme getirilen ancak seçimden sonra unutulan 3600 ek gösterge olmak üzere fiilî hizmet süresi zammının geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini bekliyorlar.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum