4/A ve 4/B personeline tanınan izin hakları aynı değil?

4/A ve 4/B personeline tanınan izin hakları aynı değil?
4/A ve 4/B personelinin izin hakları arasındaki bu farkları biliyor musunuz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A(memur) ve 4/B(sözleşmeli personel) maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine tanınan haklar aynı değildir.

4/A ve 4/B personelinin izin hakları arasındaki bu farkları biliyor musunuz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A(memur) ve 4/B(sözleşmeli personel) maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine tanınan haklar aynı değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memurlarının yanı sıra birçok unvanda 4/B sözleşmeli personel de çalışmakta, ancak bu personele tanınan izin hakları arasında statülerine göre farklılık bulunmaktadır.

Memurlar ile sözleşmeli personele tanınan izin hakları arasındaki farklardan bazıları şöyle:

İzin türü

Devlet memuru (4/A)

Sözleşmeli personel (4/B)

Yıllık izin

Ait olduğu yıl içinde kullanılmayan izinleri, bir sonraki yıl içinde kullanabilir.

Ait olduğu yıl içinde kullanılmayan izinleri, daha sonra kullanamaz.

Süt izni

Doğum sonrası kullanılabilecek (aktarılanlar dahil) analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni kullanabilir.

Çocuk 1 yaşında olana kadar günde 1,5 saat izni kullanabilir.

Babalık izni

Eşi doğum yaptığı için 10 güne kadar izin kullanabilir.

Eşi doğum yaptığı için 2 güne kadar izin kullanabilir.

Evlilik izni

Kendisi veya çocuğu evlendiğinde, her olay için 7 güne kadar izin kullanabilir.

Kendisi veya çocuğu evlendiğinde, her olay için 3 güne kadar izin kullanabilir.

Ölüm izni

Annesi, babası, eşi, çocuğu veya kardeşi öldüğünde, her olay için 7 güne kadar izin kullanabilir.

Annesi, babası, eşi, çocuğu veya kardeşi öldüğünde, her olay için 3 güne kadar izin kullanabilir.

Refakat izni

Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatları tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri ağır bir kaza geçirdiğinde veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalandığında, sağlık kurulu raporuna istinaden 3 aya kadar izin kullanabilir ve gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Refakat izni kullanma hakkı yoktur.

Mazeret izni

Talepleri üzerine ve amirlerinin takdiri ile bir yılda (takvim yılı) 10 güne kadar mazeret izni kullanabilirler. Zorunlu hallerde (öğretmenler için hariç)  bu izin 10 gün daha uzatılabilir ve ilk 10 günü aşan süreler yıllık izinlerinden düşülür.

Bu şekilde mazeret izni kullanma hakkı yoktur.

Günlük çalışma süresinin yarısında çalışma

Doğum sonrası kullanabileceği analık izni (doğum öncesinden kalanlar dahil) süresinin bitiminden itibaren, çocuğunun hayatta olması kaydıyla; birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısını ücretli izinli olarak geçirebilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere bir ay ilave edilirken, çocuğun engelli olması durumunda, bu süreler  (kaçıncı doğum olduğuna bakılmaksızın) 12 ay olarak uygulanır. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlatlık alanlar da bu izin hakkından yararlanabiliyor.

Bu şekilde bir hakkı yoktur.

Haftalık çalışma süresinin yarısında çalışma

Çocuğunun olması veya evlat edinmesi durumunda, çocuğun mecburi ilköğretim çağına başlayacağı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma süresinin yarı süresi kadar (ücreti de yarım alarak) çalışabilir.

Bu şekilde bir hakkı yoktur.

Ücretsiz izin

*Doğum yapanlar, analık izin süresinin bitiminden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin kullanabiliyor.

*Eşi doğum yapanlar, doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin kullanabiliyor.

*Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle birlikte veya tek başlarına evlat edinen ya da memur olmayan eşleri tarafından tek başına evlat edinenler,  24 aya kadar aylıksız izin kullanabiliyor.

*Eğitim görmek amacıyla şahsen özel burs sağlayanlar, eğitimleri süresince aylıksız izin kullanabiliyor.

*Bir yakınından dolayı refakat izni kullananlar, daha sonra aynı yakınından dolayı sağlık raporuna istinaden 18 aya kadar aylıksız izin kullanabiliyor.

**Eşi yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olanlar, eşinin atandığı (1. ve 2. derece kalkınmada öncelikli bölgeler dışındaki yerler) yere atanamadığında, eşinin görev süresince aylıksız izin kullanabiliyor.

**Eşi; eğitim (aylıksız izinli gidenler dahil) veya yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilenler, eşinin görevi veya öğrenimi süresince aylıksız izin kullanabiliyor.

**Yabancı devletlerin resmi kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapmak üzere kendilerine aylıksız izin verilenlerin memur olan eşlerine de, söz konusu görevler süresince aylıksız izin verilebilmektedir.

*Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilenler,  bu görev süresince aylıklı izinli sayılır.

*Yabancı devletlerin resmî kurumlarında görevlendirilenler 10 yıla kadar, uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ise 21 yıla kadar aylıksız izinli olabiliyor.

*5 yıldan fazla hizmeti olanlar, memuriyetleri süresince toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullanabiliyor.

**Başka yerdeki bir göreve naklen ya da yer değiştirme suretiyle atanıp da süresi içinde göreve başlamayanlara 10 günlük aylıksız izin süresi daha tanınır.

*Yasal düzenlemeler gereği, aylıksız izinli sayılmak suretiyle başka kurumlarda görevlendirilebiliyor.

*Askerlik süresince aylıksız izinli sayılırlar.

Ücretsiz izin kullanma hakkı yoktur.

Ancak, doğum sebebiyle hizmet sözleşmesinin feshedildiği durumlarda, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde eski kurumuna başvurarak işe dönebilir. Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesinin feshedildiği durumlarda ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde eski kurumuna başvurarak işe dönebilir.

memurunyeri

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.