4/B sözleşmeli personele refakat izni verilir mi?

4/B sözleşmeli personele refakat izni verilir mi?
657 sayılı DMK'ya göre kamuda sözleşmeli personel olarak görev yapan memurların refakat izni var mıdır? Sözleşmeli personele kaç gün refakat izni verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışan kamu görevlileri refakat izni alabilir mi?

657 sayılı Devlet memurları Kanununun 4/B maddesine göre, çalışan sözleşmeli personelin ana, baba, eş ve çocuklarından birinin ağır bir kaza geçirmesi veya uzun süren bir hastalığının bulunması halinde bunlara eşlik edebilmek amacıyla ücretli izin hakları bulunmakta

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde sözleşmeli personel; "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir" şeklinde tanımlanmıştır;

Bu hüküm gereğince yürürlüğe konulan, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 9 uncu maddesinde; "Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir" hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, yukarıdaki hüküm çerçevesinde,4/B li sözleşmeli personele refakat izni veriliyor.
sabah

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.