5 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı

5 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı
Bugün (26 Aralık 2019) yayımlanan 54 ve 55 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile, bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklikler yapıldı. Değişiklik yapılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri; 1, 2, 4, 6 ve 25 sayılı kararnameler oldu

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklik

**Adalet Bakanlığında çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personelin sayısına ilişkin belirleme kaldırıldı.

**Gençlik ve Spor Bakanlığında, lüzumu kadar yerli veya yabancı spor eğitim uzmanı, spor hekimi, spor psikoloğu, spor fizyoterapisti, spor beslenmecisi, spor masörü ve antrenörü, gençlik lideri ve yurt yönetim personeli unvanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hüküm kaldırıldı.

**Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde, 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin düzenleme kaldırıldı.

**Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ilişkin sayı belirlemesi kaldırıldı.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılan değişiklik

**2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen maddelere göre;

Teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel istihdam etmesi öngörülen kamu kurum ve kuruluşlarının anılan madde kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonları, Strateji ve Bütçe Başkanlığının teklifiyle, her bir kamu kurum ve kuruluşu için 10 adedi geçmemek üzere ve en fazla iki yıllık süre için ihdas edilebilecek. İhdas edilen pozisyonların kullanımı için ayrıca açıktan alım izni aranmayacak.

Bu kapsamda çalıştırılan personel aynı kamu kurum ve kuruluşunda toplamda iki yıldan daha uzun süre istihdam edilemeyecek.

Bu düzenleme, 25 sayılı Sözleşmeli ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi kapsamındaki personel hakkında uygulanmayacak.

**Dışişleri Bakanlığı için 1 adet Genel Müdür, Sağlık Bakanlığı için de 1 adet Genel Müdür Yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklik

**Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hüküm kaldırıldı.

**Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hüküm kaldırıldı. 

**Gelir İdaresi Başkanlığında 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ilişkin sayı belirlemesi kaldırıldı.

**Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı ve ek 31 inci maddelerine göre çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ilişkin sayı belirlemesi kaldırıldı.

**Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunda 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin sayı ve süre belirlemesi kaldırıldı.

**Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin sayı belirlemesi kaldırıldı.

**Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin sayı ve süre belirlemesi kaldırıldı. 

**Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin sayı belirlemesi kaldırıldı.

**Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin sayı belirlemesi kaldırıldı. 

**Türk Standardları Enstitüsünde 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı ve; Enstitüde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 nci maddesine göre yerli ve yabancı uzmanlar ve Enstitü dışından inceleme elemanları çalıştırılabilecek.

**Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) görevlerinde değişiklik yapıldı.

KOSGEB’in asli personeli (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olacak.

KOSGEB’de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesine göre KOBİ Uzmanı ve KOBİ Uzman Yardımcısı istihdam edilebilecek.

KOSGEB bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumların görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi kuralı kaldırıldı.

**Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı hazırlayacak. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasına uygun olarak, sivil havacılık alanındaki tüm hizmet sağlayıcıların denetim ve gözetimi hususları dâhil olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon konularını kapsayan Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasında yer alan arama ve kurtarma, havacılık haritaları, hava aracı telsiz sistemi ruhsatları, havacılık meteorolojisi hizmetleri, tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli koordinasyon, Genel Müdürlük ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında imzalanacak protokoller ile sağlanacak.

6 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklik

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin sayı ve süre belirlemesi kaldırıldı.

25 sayılı Sözleşmeli ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklik

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü, ek 24 üncü, ek 26 ncı, ek 27 nci ve ek 28 inci maddelerinde öngörülen yönetmeliklerin yayımlanacağı tarihe ilişkin süre 2 yıl uzatılarak, z 31/12/2019 tarihinden "31/12/2021" tarihine ertelendi.

54 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız ...

55 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız...

memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.