60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı! 2 bakanlık ve 1 başkanlığın teşkilat yapısı değişti!

60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı! 2 bakanlık ve 1 başkanlığın teşkilat yapısı değişti!
1, 2 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. (Kararname Numarası: 60) Bugün (18 Nisan 2020) yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 1, 2 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişikliğe giderek, 2 bakanlık ile 1 başkanlığın teşkilat yapısına ilişkin yeni belirlemeler yaptı.

60 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayımlandı.

2 BAKANLIK VE 1 BAŞKANLIĞIN TEŞKİLAT YAPISINDA DEĞİŞİKLİK OLDU

Bugün (18 Nisan 2020) yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 1, 2 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişikliğe giderek, 2 bakanlık ile 1 başkanlığın teşkilat yapısına ilişkin yeni belirlemeler yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin değişiklikler

**Bakanlığın görev ve yetkilerinde bazı değişiklikler yapıldı.

**Bakanlık teşkilatında yeni bir hizmet birimi olarak Risk Analizi Genel Müdürlüğü kuruldu ve bu Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri belirlendi.

**Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinde değişiklik yapıldı.

**Teftiş Başkanlığı personelin ilişkin bazı belirlemeler yapıldı.

Teftiş Başkanlığında; Başkan, Başkan Yardımcıları ile Hazine ve Maliye Müfettişleri (Hazine ve Maliye Başmüfettişi, Hazine ve Maliye Müfettişi, Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı) görev yapacak.

Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Teftiş Başkanı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanına; Teftiş Başkan Yardımcısı ise Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısına denk olacak.

**Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısında bazı değişiklikler oldu.

Grup Başkanlıkları, Daire Başkanlığına dönüştürüldü.

Kurulda; Denetim Daire Başkanlığı, Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı, ve Sektörel Denetim Daire Başkanlığı kurulabilecek.

Vergi Müfettişlerinin (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı) görev yapacakları daire başkanlıklarının belirlenmesine ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

**Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı personelin ilişkin bazı belirlemeler yapıldı.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında; Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcıları ve Hazine Kontrolörleri (Hazine Başkontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine Kontrolörleri) görev yapacak.

Bakanlıkta Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolörü istihdam edilebilecek.

Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından; Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısına denk olacak.

**Mükellef Hakları Kurulu oluşturuldu.

Mükellef Hakları Kurulunun oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenecek.

Mükellef Hakları Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri sebebiyle, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere her toplantı günü için (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenecek.

**Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı daire başkanlıklarının kurulacağı tarih itibarıyla, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapanlar Denetim Daire Başkanlıklarında; Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görev yapanlar Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı ve Sektörel Denetim Daire Başkanlıklarında Kurul tarafından görevlendirilecek.

Vergi Müfettişlerinin görev yapacağı daire başkanlıklarının belirlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, Denetim Daire Başkanlığında görev yapan Vergi Müfettişleri ihtiyaç duyulan denetim kapasitesine göre diğer daire başkanlıklarında Kurul tarafından görevlendirilebilecek.

**1 adet Genel Müdür, 3 adet Teftiş Başkan Yardımcısı, 3 adet Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı, 3 adet Genel Müdür Yardımcısı ve 50 adet Daire Başkanı kadrosu olmak üzere toplam 60 adet kadro ihdas edildi.

**Hazine Ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkan Yardımcıları ile Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak olanlar listesine dahil edildi.

**7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, vergi başmüfettişi ve vergi müfettişi unvanını ihraz etmiş olanlardan Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, hazine kontrolörü kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler ve 2/11/2011 tarihinden önce Hazine ve Maliye Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yeterlik sınavında başarı göstermiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)" durumlarına uygun hazine ve maliye başmüfettişi, hazine ve maliye müfettişi ya da hazine ve maliye müfettiş yardımcısı kadrolarına doğrudan Hazine ve Maliye Baklanı tarafından atanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin değişiklikler

**Bakanlıkta yeni hizmet birimi olarak Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu ve bu Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri belirlendi.

**Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerinde değişiklik yapıldı.

**Personel Dairesi Başkanının görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erdi. Hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

**1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı ve 6 Daire Başkanı kadrosu olmak üzere toplam 10 kadro ihdas edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin değişiklikler

**Başkanlığın amaç, görev ve yetkilerinde bazı değişiklikler yapıldı.

**Başkanlık teşkilatında yeni hizmet birimi olarak Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı kuruldu ve bu Başkanlığın görev ve yetkileri belirlendi.

**Başkanlığın hizmet birimlerine bağlı olarak, Başkan onayı ile müdürlükler kurulabilecek.

**Daire Başkanlıklarından bazılarının görev ve yetkilerinde değişiklikler yapıldı.

Bugün yayımlanan 58 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız

memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.