7 günden fazla rapor alan memur maaşından 1 gün için ne kadar kesinti yapılır?

7 günden fazla rapor alan memur maaşından 1 gün için ne kadar kesinti yapılır?
Memura 7 gün sonrası rapor kesintisi nasıl uygulanır ve 1 günlük kesinti miktarı kaç liradır? Avukat, öğretmen, polis memuru, hemşire, vaiz, şube müdürü, zabıt katibi rapor kesinti miktarı 2019 yılı ilk altı ayında ne kadar? Bilindiği üzere 657 sayılı DMK'nın 152. maddesi gereği bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan her güne isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir."

HASTALIK İZNİ 7 GÜNÜ AŞTIĞINDA HER GÜN İÇİN MAAŞTAN NE KADAR KESİNTİ YAPILIR? Devlet memurlarından bazılarının, tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarına istinaden bir takvim yılı içerisinde kullandıkları hastalık izinleri toplamı 7 günü aştığında, aşan günlerden dolayı aylık maaşlarından kesinti yapılmaktadır.

Bu uygulama, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine göre alan memurları etkilerken, aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alan memurlar ise etkilememektedir.

Hastalık izninin maaşta kesintiye neden olması: Devlet Memurları Kanunu; memurun bir takvim yılında kullandığı hastalık izni süresi toplamımın (sağlık kurulu raporu üzerine kullanılan hastalık izinleri, kanser verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar nedeniyle kullanılan hastalık izinleri ile hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görülen süreler hariç) 7 günü aşması halinde, aşan sürelere ilişkin zam ve tazminatlarının %25 eksik ödeneceğine hükmetmiştir. Ayrıca benzer bir hüküm, memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yer almıştır.

Buna göre, maaşları 657 sayılı Kanun çerçevesinde ödenen memurlar, tek hekim tarafından düzenlenmiş raporlara istinaden bir takvim yılında 7 günden fazla hastalık izni kullandıklarında, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlardan %25 eksik yararlanırlar. Bu husus, maaş hesapları yapılırken “yan ödeme puanı” ve “tazminat oranı” unsuru kullanılmayan Devlet memurları hakkında uygulanmazken, idari hizmet sözleşmesiyle çalışan memurlardan bazıları hakkında kurumlarının özel düzenlemelerindeki hükümlere istinaden sözleşme ücretinden kesinti yapılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Hastalık izni kullanmak maaşın hangi unsurlarında kesintiye neden oluyor? Hastalık izni nedeniyle memurun maaşından yapılacak kesintiye dahil edilecek unsurlar, ilgili memurun hizmet sınıfı, kadro unvanı, aylık/kadro derecesi ve görev yeri gibi hususlara bağlı olarak değişebilmektedir. 

Hastalık izni alındığında, izinli olunan günler için, fiilen çalışmaya bağlı ödemeler kesilmekle birlikte, hastalıkları nedeniyle tek hekim tarafından düzenlenen raporlara istinaden bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süreleri toplamının 7 günü aştığı durumlarda, aşan günlerden dolayı, memurun maaşının; 

**Yan ödeme unsurları (iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı) üzerinden 

**Özel hizmet tazminatı ve bu tazminat yerine ödenen diğer tazminat unsurları (eğitim öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı, tazminat öngörülmeyenlere verilen tazminat) üzerinden

%25 oranında kesinti yapılmaktadır.

Hastalık izninde 7 günü aşan her bir günün net maaşa etkisi

Memurların bir takvim yılında tek hekim raporuna istinaden kullandıkları hastalık izni süresi toplamı 7 günü aştığında, 7 günü aşan sürelerin bulunduğu ayın maaşı hesaplanırken, o sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik hesaplanır.

Buna göre, memurların bir takvim yılında tek hekim raporuna istinaden kullandıkları hastalık izni süresi toplamı 2019 yılının ilk yarısında 7 günü aştığında, 7 günü aşan her bir günden dolayı bazı memurların aylık net maaşının ne kadar azalacağı konusunda bilgi olması bakımından, memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo; ilgili personelin ek ve ilave tazminattan yararlanmadıkları, bulundukları kurumlardan dolayı zam ve tazminatlarının daha yüksek yararlanmadıkları ve %15 gelir vergisi diliminde oldukları varsayımıyla hazırlanmıştır.

Unvan               D/K    Hizmet Yılı    1 günlük hastalık izninin net maaşa etkisi

Genel Müdür    1/4 25 ve daha fazla        0 TL

Uzman (merkez-kariyer) 1/4    25 ve daha fazla        0 TL

Uzman Tabip    1/4    25 ve daha fazla        57,93 TL

Mühendis        1/4    25 ve daha fazla        51,13 TL

Gelir Uzmanı (kariyer) 1/4    25 ve daha fazla    47,52 TL

Polis Memuru    1/4    25 ve daha fazla        46,59 TL

Avukat        1/4    25 ve daha fazla        42,90 TL

Şube Müdürü    1/4    25 ve daha fazla        42,53 TL

Vaiz            1/4    25 ve daha fazla        42,10 TL

İstatistikçi    1/4    25 ve daha fazla        41,90 TL

Öğretmen        1/4    25 ve daha fazla        37,77 TL

Zabıt Kâtibi    1/4    25 ve daha fazla        31,90 TL

Hemşire (mesleki lisans)1/4    25 ve daha fazla    31,20 TL

Şef            1/4    25 ve daha fazla        21,23 TL

Bilgisayar İşletmeni    1/4    25 ve daha fazla    18,87 TL

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1/4 25 ve daha fazla     15,67 TL

Memur            1/4    25 ve daha fazla        15,50 TL

Hizmetli        1/4    25 ve daha fazla        14,30 TL

Not: Bulundukları kurumlardan dolayı daha yüksek zam ve tazminat alanların maaşından yapılacak kesinti miktarı yukarıdaki tutarlardan daha fazla olacaktır.

memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.