7 kurumun teşkilat yapısında değişiklik yapıldı

7 kurumun teşkilat yapısında değişiklik yapıldı
Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe giderek, 7 kurumun teşkilat yapısına ilişkin yeni belirlemeler yaptı.

58 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayımlandı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe giderek, 7 kurumun teşkilat yapısına ilişkin yeni belirlemeler yaptı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

-Kuruluşun görevlerinde, ilave ve değişiklikler yapıldı.

-Genel Kurul ve İcra Komitesinin yapı ve görevlerinde değişiklikler yapıldı.

-Başkanlığın bazı görevlerinde değişiklik yapıldı.

-Başkanlığın personel rejimine ilişkin hususlarda değişiklikler yapıldı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması imkanı da getirildi.   

Türkiye Su Enstitüsü

-Enstitünün görevlerinde değişiklikler yapıldı.

-Yönetim Kurulunun toplanma usulü yeniden belirlendi.

-Enstitü Başkanlığında "Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü" birimi kuruldu.

-Enstitü koordinatörlüklerinin görevleri belirlendi.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)

Kurumun istihdam şekline ilişkin hüküm yeniden düzenlendi.

Türk Standardları Enstitüsü

-Enstitünün görevleri arasına; uygunluk değerlendirme alanlarında diğer faaliyetleri yürütme görevi de eklendi.

-Enstitünün gelirleri arasına,  genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları da dahil edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu

-Kurumun görev ve yetkilerinde bazı değişiklikler yapıldı.

-İstatistik Konseyinin adı ve yapısı yeniden belirlendi.

-Kurumun merkez ve taşra teşkilatının yapısına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı. Başkanlıkta işlerin niteliğine göre, daire başkanlıkları bünyesinde grup başkanlıkları, bölge müdürlükleri bünyesinde ise grup müdürlükleri oluşturulabilecek.

-Kurumda, Başkana yardımcı olmak üzere 6 Başkan Yardımcısı atanabilecek.

-Kurumdaki daire başkanlığı sayısı değişti ve 16 olan daire başkanlığı sınırlaması kalktı.

-Kurumda Teftiş Kurulu Başkanlığı kuruldu. Kurumda müfettiş ve müfettiş yardımcısı da istihdam edilecek.

-Kurumda görev yapan Teftiş Başkanı, İstatistik Daire Başkanı, İstatistik Grup Başkanı ve İstatistik Grup Müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından, sırasıyla bağımsız genel müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı ve Gelir İdaresi Grup Müdürüne denk sayıldı.

-Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denk olacak.

-8 Nisan 2020 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumunda Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erdi. Bunlar hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

-Merkez teşkilatında 16 adet TÜİK Daire Başkanı,1 adet Strateji Geliştirme Daire Başkanı, 1 adet Personel Daire Başkanı ve 1 adet Destek Hizmetleri Daire Başkanı olmak üzere toplam 19 adet daire başkanı kadrosu iptal edilirken; 2 adet Başkan Yardımcısı, 25 adet İstatistik Daire Başkanı, 67 adet İstatistik Grup Başkanı, 1 adet Teftiş Başkanı, 6 adet Müfettiş ve 4 adet Müfettiş Yardımcısı olmak üzere toplam 105 adet kadro ihdas edildi.

Taşra teşkilatında 26 adet Şube Müdürü kadrosu iptal edilirken; toplam 86 adet İstatistik Grup Müdürü kadrosu ihdas edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

-Genel Müdürlüğün görevlerinde değişiklik yapıldı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

-Genel Müdürlüğün görevlerinde değişiklik yapıldı.

-Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinden bazıları yeniden düzenlenirken, yeni hizmet birimleri oluşturuldu ve bazıları kaldırıldı.
memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.