703 nolu KHK'da hangi maddeler Devlet Memurlarını ilgilendiriyor!

703 nolu KHK'da hangi maddeler Devlet Memurlarını ilgilendiriyor!
9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile Devlet Memurlarına yönelik birçok düzenleme yer aldı. 703 nolu KHK 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hangi değişiklikler yapıldı. Yeni KHK ile kamuda yeni istihdam şekilleri getirilirken, artık Rektör olarak atanmada “profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olma” şartı artık aranmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığına yönelikte birtakım yeni düzenlemeler gerçekleştirildi.

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile Devlet Memurlarına yönelik birçok düzenleme yer aldı. 703 nolu KHK 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hangi değişiklikler yapıldı. Yeni KHK ile kamuda yeni istihdam şekilleri getirilirken, artık Rektör olarak atanmada “profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olma” şartı artık aranmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığına yönelikte birtakım yeni düzenlemeler gerçekleştirildi.

703 SAYILI KHK’NIN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELERİ

9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan ve kamu kurum ve kuruluşlarının büyük bir bölümüne ilişkin mevzuatta değişiklik yapan 703 sayılı KHK’da kamu görevlilerini ilgilendiren pek çok düzenleme de yer aldı.

Bu düzenlemelerden bazıları şöyle:

1-En yüksek devlet memuru olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı belirlendi. Bu unvan, ölük hakları bakımından Başbakanlık Müsteşarına denk olacak.
2-Kadro ve pozisyonları kaldırılan personelin atamasının nerelere yapılacağı belirlendi.
3-Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapılandırma sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduğu bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşu değişen birimlerde görev yapan personelden bazıları görevlerinin bırakıldığı birimlerde görev yapacak; kurumları/birimleri tamamen kalkmamış olanlardan bazıları eski kurumlarında görev yapmaya devam edecek, bazıları ise Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun kadrolara atanacak.
4-Yeni istihdam şekilleri getirildi. Kamu kurumlarında iş mevzuatına tabi sözleşmeli uzman ve uzman yardımcıları istihdam edilebilecek. Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilecek. 4/B statüde sözleşmeli personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşları sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle personel istihdam edebilecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşları iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel çalıştırabilecek.
5-Kurumların taşra teşkilatında kariyer meslek personeli istihdam edilebilecek.
6-Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle unvan itibarıyla ilk kez ihdas edilen kadro veya pozisyonların, mevzuatta yer alan kadro veya pozisyonlardan hangisine mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından karşılık geldiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilecek.
7-Daire başkanı ve dengi kadrolar ile daha alt unvanlar üst kademe kamu yönetici sayılmazken, daire başkanı üstü kadrolar üst kademe yönetici olarak tanımlandı.
8-Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için aranan hizmet süresi şartı belirlendi. Üst kademe kamu yöneticileri sözleşmeli olarak da çalışabilecek. Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Üst kademe kamu yöneticiliğine atananların, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarihte emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda, emeklilik ikramiyeleri hizmet süreleri dikkate alınarak yüzde elli fazlasına kadar ödenebilecek.
9-Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarında 4/B sözleşmeli personel çalıştırabilecek.
10-Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartları taşıyanlar arasından sınav şartı aranmadan atama yapılabilecek.
11-Polis Akademisi Başkanının atanmasında, “en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip birinci sınıf emniyet müdürü olma” veya “profesör öğretim üyesi olma” şartı artık aranmayacak.
12-Rektör olarak atanmada “profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olma” şartı artık aranmayacak.

memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum